كوههاي لرستان

لرستان سرزمینی کوهستانی است و به غیر از دشتهای سیلاخور، کوهدشت و خاوه دلفان و چندین دشت کوچک دیگر، بیشتر مناطق استان را کوههای فشرده و دره های تنگ از سلسله کوههای زاگرس فرا گرفته اند. بلندترین قله های لرستان به صورت نواری در گوشه شمال غربی تا شرق استان قرار کشیده شده اند و به ترتیب موقعیت شامل کوههای چهل نابالغان، گرین، میش پرور، اشترانکوه و قالی‌کوه می شوند. برخی بلندی های مهم لرستان عبارت‌اند از:

کوه‌های استان لرستان
نام بلندی مکان حدودی
اشترانکوه ۴۲۵۰ متر شرق دورود
قالی‌کوه 4028 متر جنوب الیگودرز
چهل نابالغان ۳۶۰۰ متر شرق نوراباد و جنوب نهاوند
کوه گرین ۳۶۲۳ متر غرب بروجرد و شرق الشتر
کوه سرسبز 3596 متر شمال بخش ززو ماهروالیگودرز
کوه تمندر 3520 متر شرق بخش مرکزی الیگودرز
کوه میش پرور ۳۵۰۰ متر جنوب غربی بروجرد
کوه هنجيس ۳۲۰۰ متر شمال کوهدشت و جنوب نوراباد
کوه نیر 3191 متر مرکز بخش ززو ماهروالیگودرز
کوه میز آب 2952 متر مرکز بخش مرکزی الیگودرز
کوه رال 2995 متر شمال بخش ززو ماهروالیگودرز
کوه شاه نشین ۲۹۰۰ متر جنوب بروجرد
سفید کوه ۲۹۰۰ متر غرب خرم آباد
سفید کوه ازنا ۲719 متر مرکز ازنا
هشتاد پهلو ۲۵۶۵ متر جنوب خرم آباد
کوه قلعه عبدالرضا 2518 متر شرق بخش مرکزی الیگودرز
تاف ۲۳۴۶ متر جنوب شرقی خرم آباد
مخمل‌کوه ۱۹۶۶ متر شرق خرم آباد
کبیرکوه ۱۹۱۴ متر جنوب پلدختر

نویسنده: ...

اسفندیار خدایی ساکن لرستان تلفن: 09169626628