محمد نیکبخت به مدیریت آموزش و پرورش دورود منصوب شد


طي حكمي از سوي آقاي ماكنعلي رياست محترم سازمان آموزش وپرورش استان لرستان آقاي محمد نيكبخت به سمت مدير آموزش وپرورش شهرستان دورود منصوب شد.

Advertisements