8 دیدگاه برای «عکسی از رودخانه کهمان الشتر لرستان»

 1. عکسهازیبا بودند ولی کم هستند با توجه به جاذبه های زیاد شهرستان عکسهای بیشتری را میتوان به نمایش برای علاقه مندان دراورد.

 2. فدای نام زیبایت ای سرزمین مادریم ایشتار

 3. جالب بودن.ولی اگه عکسای بیشتری از جاذبهای اونجا دارین بذارین تا بیشتر استفاده کنیم.

 4. سمیه :
  عکسهازیبا بودند ولی کم هستند با توجه به جاذبه های زیاد شهرستان عکسهای بیشتری را میتوان به نمایش برای علاقه مندان دراورد.

  سمیه :
  عکسهازیبا بودند ولی کم هستند با توجه به جاذبه های زیاد شهرستان عکسهای بیشتری را میتوان به نمایش برای علاقه مندان دراورد.

  محمدی ورمزیار از الشتر :
  فدای نام زیبایت ای سرزمین مادریم ایشتار

  محمدی ورمزیار از الشتر :
  فدای نام زیبایت ای سرزمین مادریم ایشتار

  محمدی ورمزیار از الشتر :
  فدای نام زیبایت ای سرزمین مادریم ایشتار

  محمدی ورمزیار از الشتر :
  فدای نام زیبایت ای سرزمین مادریم ایشتار

 5. چرا ميدان ايشتار به ميدان ايثار تغيير نام يافت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.