تيم کشتي دورود اول، اصفهان دوم، تهران سوم

تيم کشتي دورود لرستان مقام نخست بيستمين دوره مسابقات کشتي جام همبستگي را کسب کرد.
دراين مسابقات تيمهاي کشتي اصفهان و تهران الف دوم وسوم شدند. درنتيجه انفرادي نيزروح الله خوبان،مهدي ياراحمدي،امير خرمي،سياوش گودرزي، هادي اشرفي و علي سازگار عنوانهاي برتر وزنهاي مختلف را از ان خود کردند . در اين مسابقات همچنين از 25 پيشکسوت کشتي و مدال اورندگان مسابقات کشوري با اهدا هدايايي قدرداني شد.
اين دوره از مسابقات کشتي امروز باشرکت 14 تيم ازاستانهاي مازندران ،لرستان، گلستان، قزوين،همدان ،کردستان ،مرکزي،اصفهان،کرمانشاه وتيم کرج درسالن ورزشي شهيد صياد شيرازي شهر دورود لرستان برگزارشد.