روزنامه شرق تبرئه شد

ایسنا: وكيل مدافع مهدي رحمانيان، مديرمسوول روزنامه توقيف شده «شرق»، اظهار كرد: ديوان عالي كشور حكم جزاي نقدي موكلم را نقض كرد و بدين ترتيب رحمانيان تبرئه شد. محمود عليزاده طباطبايي گفت: با شكايت مدعي‌العموم پرونده‌اي به اتهام نشر اكاذيب براي مهدي رحمانيان در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران مطرح بود كه پس از رسيدگي به پرونده مذكور، مديرمسوول روزنامه شرق به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شد. وي افزود: پس از اعتراض به حكم صادره و طرح پرونده در ديوان عالي كشور، حكم صادره از سوي ديوان عالي نقض شد و بدين ترتيب موكلم تبرئه شد./نوانديش

2 دیدگاه برای «روزنامه شرق تبرئه شد»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.