هیچ کس صدای مردم ازنا را نمی شنود

م.حيدري – وبلاگ ازنا
در شهری با حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت و با بهترین منابع آب کشور هنوز آب مناسب برای خوردن وجود ندارد و مردم آبی می خورند که ناخالصی ها و مواد مضر آنرا می توان با چشم دید! آیا اگر این مشکل در شهر دیگری وجود داشت هم اینقدر ساده و بی تفاوت از کنار آن رد می شدند؟ آیا سلامتی مردم ازنا اینقدر بی اهمیت است؟