13 نشریه مجوز گرفتند

374765890هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار شش هفته‌نامه، چهار دوهفته‌نامه و سه ماهنامه موافقت کرد. هفته‌نامه‌های «نگین زاگرس» به صاحب امتیازی غلامرضا لونی، «شهاب آسمانی» سیدشهاب پورهاشمیان، «نیشتمان» شعله عزیزی، «سوران» عارف رحیمی، «نسیم دنا» سیدولی موسوی اصل و «رسانه پارسی» مرتضی قهرمانی

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارشاد از موافقیت هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار شش هفته‌نامه، چهار دوهفته‌نامه و سه ماهنامه در جلسه 26 اسفند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌نامه‌های «نگین زاگرس» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی غلامرضا لونی، «شهاب آسمانی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدشهاب پورهاشمیان، «نیشتمان» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شعله عزیزی، «سوران» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عارف رحیمی، «نسیم دنا» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سیدولی موسوی اصل و «رسانه پارسی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مرتضی قهرمانی مجوز انتشار گرفتند.

مجوز دوهفته‌نامه‌های «ندای سروک» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی بیژن بوذرجمهری، «لرستان ورزشی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا جایدری، «راهنگ سبز» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی رضا عسگری و «دیار کهن» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی لکی‌زاده نیز صادر شده است.

ماهنامه‌های «تهذیب» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مرتضی سعیدی، «فرهنگ بانوان» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی لیلا بیگدلو و «عرشیا» به صاحب امتیازی و مدیر مسدئولی علی خداویسی هم از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دریافت کرده‌اند.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «خبر» و «خبر ورزشی» به شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان موافقت و با تغییر مدیر مسئولی نشریات «همشهری جوان»، «همشهری ماه»، «همشهری خانواده»، «همشهری دیپلماتیک»، «خردنامه همشهری» و «دوچرخه» به علی قنواتی، «صنایع قند» به علیرضا اشرف، «کانون» به عباس سعیدی، «رجا» به علی‌اکبر روحنواز و «پژوهشنامه حمل و نقل» به حمید بهبهانی موافقت شد.