شمار کارگران اخراج شده نساجی بروجرد به 400 نفر رسید

به گزارش بروجرد نیوز در پی اخراج پیاپی کارگران نساجی بروجرد که با شروع سال جدید همراه شده است. بعد از گذشت چند روز، چهارصد نفر از کارگران نساجی بروجرد اعم از قراردادی و پروژه اخراج شدند.

به دنبال اخراج دویست نفر از کارگران شرکت بهار پاک جنوب (پیمانکار نساجی بروجرد) امروزنیز دویست نفر دیگر از کارگران قراردادی نساجی بروجرد اخراج شدند.

در پی اخراج این کارگران که صبح امروزمورخ08/01/1388  انجام شد ،کارگران اخراجی مقابل فرمانداری بروجرد و دفتر امام جمعه شهرستان بروجرد و درنهایت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بروجرد تجمع نموده وخواستار پی گیری مسئولین در رابطه با مطالبات صنفی و کارگری خود شدند. در ادامه نمایندگان کارگران اخراجی با فرماندار بروجرد، آقای توحیدی و همچنین رئیس اداره کار بروجرد آقای کوچکی دیدار نموده و خواستار پیگیری مسئولین درجهت رفع مشکلات خود شدند.

گفتنیست که در این دیدار اغلب کارگران مشکل اصلی ایجاد بحران در نساجی بروجرد را سوء مدیریت در این کارخانجات ارزیابی نموده و خواستار پیگیری مسئولین شهر بروجرد در این رابطه شدند.در پایان این دیدار مسئولین مذکور ،عمل مدیریت کارخانجات نساجی را قانونی تلقی نموده و هیچ پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان کارگران ارئه ننمودند.نکته قابل ذکر اینست که، تمامی کارگران اخراجی بین هشت تا پانزده سال سابقه کار در نساجی بروجرد دارند.

 

یک فکر برای “شمار کارگران اخراج شده نساجی بروجرد به 400 نفر رسید”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.