عدالت به سبك مديركل ارشاد لرستان

84848489900درحاليكه نويسنده اين مطلب (اسفنديار خدايي) بيش از ده سال است كه در نوبت دريافت مجوز نشريه با نام «مردم لرستان» از اداره كل ارشاد لرستان است؛ با خبر شديم همسر جناب مدير كل ارشاد لرستان و يكي از نزديكان وي خارج از نوبت مجوز انتشار نشريه دريافتند.

به گزارش هفته نامه صداي ملت ماهنامه فرهنگي زنان كه صاحب امتياز آن خانم ليلا بيگ دلو همسر مكرمه مديركل ارشاد لرستان كه اواخر سال 86 تقاضاي مجوز نموده است و نشريه ديگري كه در سال 87 درخواست مجوز نموده است خلق الساعه مجوز دريافت نمودند.

صدور مجوز نشريه كار پسنديده و مباركي است اما ماداميكه از ميان نزديك به 35 تقاضاي مجوز در استان كه از دهها هشتاد تاكنون در انتظار صدور مجوز خاك مي خورند تنها براي تقاضاهايي كه هنوز مركبشان خشك نشده است مجوز صادر مي گردد و قضيه ابعاد ديگري به خود گرفته است.

نمي دانم چرا عدالت جناب مديركل اصولگرا شمال حال ما نمي شود.

 

پاسخ سيد عارف علوي مديركل ارشاد لرستان كه به صورت يك كامنت در لرنا نوشته اند

اسفندیار جان خدایی
سلام
از اینکه دروغ نشریه ای را به عینه درج کرده اید متاسفم ولی متعجب نیستم که بلای خانمان سوز و اخلاق رذیله ای که متاسفانه گریبان بسیاری از مدعیان اخلاق و فرهنگ را در لرستان گرفته است ، گشته است که بدون دانایی سخن بگوییم و قسم بخوریم.
در رابطه با همسر مکرمه اینجانب گفته اید ، خوب است بدانید که نامه دریافت مجوز ماهنامه تخصصی بانوان ایشان در سال 85 به تشویق و توسط جناب آقای نظری به وزارت ارسال شده است و اگر فراموش نکرده باشید اینجانب در 31 / 2 / 87 به ارشاد آمده ام.
نکته بعدی تیتر جالب شماست که از عدالت اینجانب سخن به میان رانده اید .چیزی که هرگز در مورد آن ادعایی نداشته ام و ندانسته اید و یا نخواسته اید که بدانید که مجوز نشریات نه در ارشاد استان و نه در وزرات ارشاد بلکه در هیات نظارتی صادر می شود که فقط یک عضوش ارشاد ست و حتی از ارشاد استان در این جلسه دعوتی هم صورت نمی گیرد.
و حتما نپنداشته اید که مجوز ماهنامه تخصصی بانوان در یک استان مجوز کارخانه ای است که کسی برای آن کیسه ای دوخته باشد.
در ضمن چه حکمتی است که شما در سه دولت و چهار مدیرکل مقبول نبوده اید و مجوز دریافت نکرده اید سئوالی است که باید خود به آن پاسخ دهید.
در ضمن سخن از نوبت زده اید قابل توجه شما اینکه در ارشاد لرستان هیچ نوبتی برای صدور مجوز نشریات وجود ندارد و ما پرونده هر متقاضی را به وزارت ارسال می کنیم و این هیات نظارت است که باید مجوز صادر نماید و اگر نوبتی است در استان نیست بلکه در وزارت است.
در ضمن از نزدیکان ما سخن به میان آورده اید .
قابل ذکر اینکه از میان آقایان لونی ، هاشمیان و جایدری هیچکدام از نزدیکان ما نیست و تا حضرت آدم نسبتی با ما پیدا نمی کند .

سيد عارف علوي

لرنا در اولين فرصت پاسخ جناب مديركل محترم را خواهد داد

Advertisements

2 دیدگاه برای «عدالت به سبك مديركل ارشاد لرستان»

 1. اسفندیار جان خدایی
  سلام
  از اینکه دروغ نشریه ای را به عینه درج کرده اید متاسفم ولی متعجب نیستم که بلای خانمان سوز و اخلاق رذیله ای که متاسفانه گریبان بسیاری از مدعیان اخلاق و فرهنگ را در لرستان گرفته است ، گشته است که بدون دانایی سخن بگوییم و قسم بخوریم.
  در رابطه با همسر مکرمه اینجانب گفته اید ، خوب است بدانید که نامه دریافت مجوز ماهنامه تخصصی بانوان ایشان در سال 85 به تشویق و توسط جناب آقای نظری به وزارت ارسال شده است و اگر فراموش نکرده باشید اینجانب در 31 / 2 / 87 به ارشاد آمده ام.
  نکته بعدی تیتر جالب شماست که از عدالت اینجانب سخن به میان رانده اید .چیزی که هرگز در مورد آن ادعایی نداشته ام و ندانسته اید و یا نخواسته اید که بدانید که مجوز نشریات نه در ارشاد استان و نه در وزرات ارشاد بلکه در هیات نظارتی صادر می شود که فقط یک عضوش ارشاد ست و حتی از ارشاد استان در این جلسه دعوتی هم صورت نمی گیرد.
  و حتما نپنداشته اید که مجوز ماهنامه تخصصی بانوان در یک استان مجوز کارخانه ای است که کسی برای آن کیسه ای دوخته باشد.
  در ضمن چه حکمتی است که شما در سه دولت و چهار مدیرکل مقبول نبوده اید و مجوز دریافت نکرده اید سئوالی است که باید خود به آن پاسخ دهید.
  در ضمن سخن از نوبت زده اید قابل توجه شما اینکه در ارشاد لرستان هیچ نوبتی برای صدور مجوز نشریات وجود ندارد و ما پرونده هر متقاضی را به وزارت ارسال می کنیم و این هیات نظارت است که باید مجوز صادر نماید و اگر نوبتی است در استان نیست بلکه در وزارت است.
  در ضمن از نزدیکان ما سخن به میان آورده اید .
  قابل ذکر اینکه از میان آقایان لونی ، هاشمیان و جایدری هیچکدام از نزدیکان ما نیست و تا حضرت آدم نسبتی با ما پیدا نمی کند .
  علوی

 2. تا با بوده همين بوده و هست.عدالت با شهادت علي (ع) به خاك سپرده شد

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.