فاتحه ای بر آموزش فنی و حرفه ای در لرستان!

432340_origبا وجود هدف گذاریهای متعدد برای ارتقا آموزشهای فنی و حرفه ای و تشویقهایی که برای حضور دانش آموزان در این رشته ها صورت می گیرد، هنوز فضای آموزشی لازم برای جذب دانش آموزان به این رشته ها در لرستان فراهم نیست. در صورت ادامه روند کنونی فاتحه ای بر آموزشهای فنی و حرفه ای در لرستان لازم است!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با توجه به ضرورت گسترش رشته های فنی و حرفه ای و نیاز جامعه به این رشته ها و همچنین ضرورت ایجاد علاقمندی در بین دانش آموزان برای جذب و ورود به این رشته ها به نظر می رسد عدم وجود فضای آموزشی مطلوب خود موجب دلسردی دانش آموزان در انتخاب رشته های کارو دانش و فنی وحرفه ای شده است.

این در حالی است که با وجود تاکید برنامه چهارم برای جذب حداقل 44 درصد دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای هنوز لرستان در زمینه رساندن سرانه فضاهای آموزشی هنرستانها به استاندارد لازم راه زیادی برای طی کردن دارد.

تنها 33 درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای ساماندهی شده اند

رئیس گروه آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان لرستان از کمبود فضای آموزشی در هنرستانهای این استان به شدت انتقاد کرد.

هوشیار ملکی طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه باید هنرستانهای لرستان حدود 44 درصد دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهد ولی متاسفانه در حال حاضر تنها 33 درصد دانش آموزان در هنرستانهای لرستان ساماندهی شده اند.

وی با اشاره به سه دغدغه در گروه فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش لرستان، خاطر نشان کرد: استخدام نیروی انسانی در رشته فنی و حرفه ای، کمبو.د شدید تجهیزات و فضای آموزشی و عدم تحقق برنامه چهارم توسعه و در نتیجه تاثیرگذاری بر روند برنامه پنجم در این حوزه به عنوان دغدغه های اصلی در این زمینه است.

رئیس گروه آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: در حالی که در لرستان هنوز اهداف برنامه چهارم توسعه برای تحت پوشش قرار دادن 44 درصد دانش آموزان محقق نشده است برنامه پنجم توسعه نیز به زودی ابلاغ خواهد شد که در این برنامه مدارس فنی و حرفه ای باید 55 درصد دانش آموزان را در خود ساماندهی کنند.

در 12 منطقه آموزشی لرستان هنرستان فنی و حرفه ای وجود ندارد

ملکی طولابی با اشاره به اینکه لرستان دارای 24 منطقه آموزشی است، عنوان کرد: متاسفانه با وجود استعدادها و پتانسیل های مطلوب دانش آموزان لرستانی در این بخش در حال حاضر تنها در 12 منطقه آموزشی این استان هنرستانهای فنی و حرفه ای وجود دارد.

      وی با اشاره به رشد علمی در هنرستانهای فنی و حرفه ای لرستان، افزود: با توجه به اینکه لرستان در جشنواره های مرتبط از رتبه بیست و هشتم به نهم رسیده و در جشنواره های علمی و عملی نیز از استان بیست و ششم به بیست و هشتم رسیده است به نظر می رسد با توجه به روند رو به رشد علمی باید توجه ویژه به وضعیت فضاهای آموزشی این مدارس صورت گیرد.

فاصله 3.5 مترمربعی فضای آموزشی هنرستانهای لرستان تا میانگین کشوری

رئیس گروه آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان لرستان بیان داشت: در حاتل حاضر 20 هزار دانش آموز در هنرستانهای فنی و حرفه ای لرستان مشغول به تحصیل هستند.

ملکی طولابی با اشاره به فعال بودن 54 رشته در شاخه کاردانش و 28 رشته فنی و حرفه ای در لرستان، یادآور شد: رشته های فنی و حرفه ای دارای 8 شاخه دیگر نیز هست که متاسفانه به دلیل کمبود فضا نتوانسته ایم آنها را به مجموعه رشته های فنی و حرفه ای در لرستان اضافه کنیم.

وی با انتقاد از سرانه فضای کارگاهی در رشته های فنی و حرفه ای در لرستان، یادآور شد: سرانه فضای کارگاهی در لرستان 3.2 مترمربع است و این استان میانگین سرانه فضای کارگاهی کشور حدود 3.5 مترمربع فاصله دارد.

رئیس گروه آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه سرانه فضای کارگاهی استاندارد در کشور باید 7.6 مترمربع باشد، ادامه داد: این در حالی است که میانگین سرانه فضای کارگاهی در کشور 5.2 مترمربع است.

فاتحه ای بر آموزش فنی و حرفه ای در لرستان!

وی کمبود سرانه فضای کارگاهی در استان را کمبود، توقف و محدود بودن در عرصه آموزشهای فنی و حرفه ای دانست و عنوان کرد: ساخت فضاهای تیپ هنرستانی، بهبود فضاهای فرسوده، ساخت فضاهای تخریبی سایر فضاهای آموزشی، ساخت سوله در هنرستانهای موجود و افزایش اعتبارات داخل استان برای خرید خدمات از بخش خصوصی از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای استاندارد سازی فاضهای آموزشی در هنرستانهای فنی و حرفه است است.

رئیس گروه آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: در صورت ادامه روند کنونی فاتحه ای بر آموزشهای فنی و حرفه ای در لرستان لازم است!

احداث 14 هنرستان فنی و حرفه ای در لرستان/ کمبود اعتبارات علت عقب ماندگیها

مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان نیز در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در طول سه سال گذشته تاکنون این سازمان عملیات احداث 10 هنرستان جدید را آغاز کرده است.

حسین اسدی پور ادامه داد: در حال حاضر این هنرستانها دارای پیشرفت فیزیکی حدود 70 درصد هستند که بخش عمده ای از این هنرستانها تا اول مهرماه تحویل داده می شود.

وی همچنین به احداث چهار هنرستان دیگر در قالب مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در شهرستان دلفان نیز با توجه به کمبودهای موجود زمینی را در نظر گرفته ایم تا عملیات ساخت هنرستان را در آن آغاز کنیم.

مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از 14 هنرستان در دستور کار فضای لازم برای بیش از پنج هزار هنرجوی رشته های فنی و حرفه ای فراهم شود.

اسدی پور ضمن مخالفت با تبدیل مدارس متوسطه به هنرستان، یادآور شد: هر مدرسه متوسطه ای به طور میانگین سه هزار و 290 مترمربع فضا دارد این در حالی است که برای ساخت یک هنرستان به فضایی بیش از 10 هزار مترمربع نیاز است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم یک هنرستان را به طور کامل احداث کنیم نیازمند اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال هستیم در حالیکه اگر بخواهیم یک مدرسه متوسطه را به هنرستان تبدیل کنیم میزانه هزینه های تا سقف 30 میلیارد ریال افزایش می یابد.

مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با تاکید بر اینکه برای ساخت هنرستانهای مورد نیاز در استان به اعتباری بالغ بر 360 میلیارد ریال نیازمندیم، عنوان کرد: این در حالی است که کل سهم اعتبارات فنی و حرفه ای لرستان تنها 23 میلیارد ریال است.

اسدی پور با تاکید بر اینکه رقم مورد نیاز با رقم موجود فاصله زیادی دارد، خاطر نشان کرد: مشکل کمبود اعتبارات مشکلی فراگیر است و در کل فنی و حرفه ای های کشور وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش اعتبارات فنی و حرفه ای بتوانیم در برنامه پنجم توسعه به نقطه هدف برسیم.

استانداری لرستان از اعتبارات عمرانی سهمی را برای احداث هنرستان در نظر بگیرد

رئیس سازمان آموزش و پروش استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در برخی مدارس استان لرستان هم رشته های فنی و حرفه ای آموزش داده می شود و هم کلاس سایر شاخه ها تشکیل می شود.

علی ماکنعلی عنوان کرد: در صورت عدم تامین اعتبارات با روند فعلی تخصیص ها به هدف دلخواه در زمینه مدارس فنی و حرفه ای نخواهیم رسید.

وی یادآور شد: انتظار ما استانداری لرستان این است که از محل اعتبارات عمرانی حداقل یک تا دو درصد به اعتبارات عمرانی این سازمان کمک کند تا این درصد را برای احداث هنرستانهای فنی و حرفه ای و رفع کمبودهای موجود در این بخش هزینه کنیم.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه و ضرورت تحقق چشم اندازهای این برنامه ها باید ارتقا سرانه فضهای آموزشی و کارگاهی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در دستور کار قرار گیرد.

Advertisements