مطالبات و خواسته‌های مردم لرستان از رئیس‌جمهور آینده

75589-098تدوين كنندگان اين بيانيه جمعي از فعالان عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و مدني استان لرستان ضروري ترين خواسته ها و مطالبات مردم لرستان را به نامزدهاي محترم رياست جمهوري دهم ارايه نموده و اميد داريم كه نامزدها بر اين خواسته ها مهر تاييد زده و براي برآورده كردن آن ها تعهد الزام آور بسپارند.

1.  همگام و همراه ساير هموطنان، احزاب و تشكل هاي سياسي، مدني كشور، خواستار صيانت از اعتبار و آبروي ميهن باستاني مان در عرصه هاي بين المللي، رفع تنش ها و بحران هاي بي حاصل با جامعه جهاني، سامان دهي اساسي و اصولي وضعيت اقتصادي كشور در ابعاد گوناگون ،حاكميت بي چون و چراي قانون ،رفع فقر و محروميت، تبعيض و بي عدالتي در همه زمينه ها و مناطق كشور، استفاده از همه افراد و نيروها  براي توسعه كشور، بدون توجه به جنسيت، قوميت و مذهب، دفاع از كليه حقوق مدني و انساني، برقراري امينت اقتصادي، سياسي و روحي، رواني براي آحاد ملت و …. هستيم و برآورده كردن اين خواسته ها در تمامي پهنه ايران زمين مصر بوده و پاي مي فشاريم.

2.  مديريت ارشد استان كه براساس رابطه با باندهاي  سياسي و كانون هاي قدرت و نفوذ شكل گرفته است تا كنو ن نه تنها هيچ برنامه اي در راستاي بهره برداري بهينه از منابع  انساني و پتانسيل هاي كم نظير استان ارايه ننموده و دچار روز مره گي مفرط گرديده است بلكه طي سه دهه گذشته با از دست دادن فرصت ها يكي پس از ديگري، ضربات جبران ناپذيري بر حيات اجتما عي، فرهنگي و اقتصادي مردم اين ديار وارد كرده است كه نتيجه آن وضعيت از هم گسيخته و اسفباري است كه اينك در بخش ها و زواياي مختلف زندگي مردم استان لرستان بروز نموده است و توسعه لرستان با حركت لاك پشتي خود را در انتهاي جدول توسعه كشور قرار داده است بنابراين اعلام مي داريم با وجود مديريت باندي و رانتي كه سرزمين لرستان را ميدان كار آموزي و پلكان ترقي خود مي پندارد راه به جايي نخواهيم برد، ما خواهان تعيين مديريت ارشد استان براساس تخصص، تجربه، كارايي، دلسوزي و توان راهبري توسعه همه جانبه استان در تعامل و همفكري نزديك با صاحب نظران و نهادهاي مدني و صنفي استان مي باشيم

3.  به جرات مي توان گفت كه به جز موارد پراكنده و جسته و گريخته، هيچ گونه سند مدون علمي براي توسعه لرستان (ميان مدت و بلند مدت) كه راهنماي عمل مجريان قرار بگيرد وجود ندارد! بر اين اساس ما خواستار تدوين سند توسعه استان به صورت علمي در ابعاد گوناگون و به تفكيك بخش ها و زير بخش هاي متفاوت هستيم تا همواره به عنوان معيار توسعه پايدار استان و ارزيابي عملكرد قرار بگيرد.

4.  لرستان در سه دهه گذشته به هيچ وجه به حق قانوني خود از لحاظ توسعه همه جانبه ناشي از درآمد هاي هنگفت نفت و گاز كشور نرسيده است و اكثر مقامات ارشد كشور همواره بر اين موضوع اعتراف و مهر تاييد زده اند در حالي كه استان هاي برخودار، از نفوذ خود در اركان حاكميت استفاده نموده و با دلارهاي نفتي به توسعه نسبي در اكثر زمينه ها دست يافتند لرستان سر به زير و بدون چشمداشت مشغول دفاع از مام مهين در مقابل هجوم بيگانگان و نثار خون فرزندان خود بوده است، زير ساخت ها و پروژه هاي مهم صنعتي اين استان ها از طريق سرمايه گذاري دولتي اجرا شد اما در لرستان كار مهمي انجام نگرفت به همين دليل است هنگامي كه از لرستان وارد بعضي استان هاي همجوار مي شويم، احساس مي كنيم به كشوري ديگر وارد شده ايم!  ما با صراحت و قاطعيت خواهان جبران گذشته از سوي مسئوو لان و رفع سريع اين اجحاف آشكار در حق مردم لرستان هستيم.

5.  لرستان يكي از كانون هان مهم تمدن، فرهنگ و هنر ايران زمين و ساكنان آن از اصيل ترين اقوام كشور هستند اين واقعيت مستند به آثار باستاني و تاريخي متنوع اين خطه و فرهنگ و هنر بالنده آن و اخلاق و آداب آراسته مردمش مي باشد اما متاسفانه دستگاه ها و رسانه ها به ويژه صدا و سيماي مركز (و به تبع آن صدا و سيماي استان) نه تنها به اين سرمايه بزرگ ملي توجه كافي مبذول نمي دارند بلكه به كرات آن را مورد بي مهري قرار داده اند ما با حساسيت ويژه خواهان راه يابي جلوه هاي فرهنگ، تمدن، هنر و سيرت پاك و ستودني مردم اين ديار از ميهن مان به برنامه هاي صدا و سيما و جلو گيري از كج فهمي هاي رسانه اي از صداقت مردمان لر هستيم.

6.  امروزه اكثر خانواده هاي لرستاني از فقر و ناداري استخوان سوز، بيكاري افسار گسيخته، اعتياد و سايرآسيب هاي اجتماعي در امان نيستند. خيل دختران و پسران تحصيل كرده، بدون اميد به آينده، روز و شب را سپري مي نمايند ، بيكاري استان به ويژه در شهرهاي فوق العاده محروم آن در حساب و كتاب نهادهاي رسمي متولي آمار نمي گنجد! عفريت فقر و محروميت، چنگال بي رحم خود را در روح و روان فرزندان لرستان فرو برده است! تن دادن به كارگري ساده در بنادر كشور و شهرهاي بزرگ و در مواردي زنده به گور شدن در زيرآوار ساختمان هاي قديمي، سرنوشت محتوم تعدادي از اين فرزندان نوميد و مستأصل است كه اخبار آن را همگان شنيده اند اين در حالي است كه مقامات ارشد دولتي هيچ برنامه مدون و زمان بندي شده اي براي رفع تدريجي اين فاجعه خانمان سوز در سطح استان ارائه نداده اند!

ما خواهان آن هستيم كه كارگروهي مركب از مجرب ترين كارشناسان و نخبگان استان با پشتيباني عملي دولت، به بررسي ابعاد گوناگون بي كاري مفرط در استان و ارائه راه حل هاي منطقي و علمي به مهار تدريجي آن بپردازد تا سايه اين شور بختي از سر مردم لرستان كم رنگ تر شود 

7 _صنعت لرستان با وجود  واحدهاي محدود توليدي و صنعتي به نفس نفس زدن افتاده است! به گفته خود مسوولان،شهرك هاي صنعتي به گورستان واحدهاي صنعتي و توليدي كوچك و غير فعال تبديل شده اند. مهم ترين واحد هاي صنعتي مانند پارسيلون،كشت و صنعت،نساجي، يخچال سازي،چرم و پوست و …..يا در تعطيلي كامل به سر مي برند يا به ركود كشانده شده اند و كارگر هاي آنان به جمع ديگر بيكاران استان پيوسته اند. دولت هاي گذشته و مديريت ارشد استان كه خود از عوامل اين گرفتاري بزرگ محسوب مي شوند، وعده ي راه اندازي مجدد و فعال كردن دو باره ي واحد هاي تعطيل شده و مشكل دار را سر داده اند ، اما تا كنون  اقدام مؤثري انجام نگرفته است.

ما خواستار آن هستيم كه رفع مشكلات صنعت استان در صدر برنامه ها ي دولت آينده در لرستان قرار بگيرد و از همه ي عوامل و امكانات براي رفع معضل گريبان گير صنعت استان بهره گيري شود.

8_  استان لرستان رتبه نخست معادن سنگ هاي ساختماني و تزييني كشور را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه صنايع پايين دستي و وابسته به آن به وجود  نيامده اند. صدها معدن سنگ با ارزش در سطح استان با حرص و ولع به طور مداوم  و پيوسته استخراج مي شوند و انواع سنگ هاي تزييني به صورت خام و بدون ارزش افزوده روانه ساير مناطق وخارج از كشور مي گردد و اين منبع عظيم اقتصادي نتوانسته تاثيري در زندگي لرستاني ها بوجود بياورد. ما تاكيد مي كنيم كه صنايع وابسته به سنگ در داخل لرستان احداث شود و براي واگذاري معادن، مردم استان در اولويت قرار بگيرند. همچنين بايد بخشي از درآمد اين معادن براي عمران و آباداني استان در نظر گرفته شود.

9- ذخيره قابل اعتمادي از نفت خام در بخش هاي جنوبي و جنوب غربي استان كشف شده است در حال حاضر در شهرستان پلدختر، حجم قابل توجهي از نفت خام استخراج و روانه پالايشگاه ها و كارخانجات پتروشيمي ساير مناطق مي گردد، ما با اصرار تمام خواهان احداث پالايشگاه و واحدهاي صنعتي پتروشيمي در استان جهت فرآوري نفت خام و ايجاد اشتغال پايدار براي خيل عظيم جمعيت بيكار هستيم.

10- استان لرستان داراي حدود 850 هزار هكتار اراضي زراعي( 5 درصد كل اراضي زراعي كشور ) و قريب به 20 ميليارد متر مكعب آب هاي جاري و زير زميني( حدود 15 درصد حجم كل آب هاي كشور ) است اما متاسفانه با وجود تنوع اقليمي،خاك مستعد و آب فراوان به علت سوءمديريت و عدم برنامه ريزي مسوولان اين قابليت ها نتوانسته است در خدمت توسعه كشور و استان قرار بگيرد.

مايه تاسف عميق است كه در سرزمين سراب ها، رودخانه ها و چشمه سارها، اراضي بسيار مرغوب لرستان و صاحبان رنج ديده آن ها، « همچون تشنه بر لب شط! » هستند و 600 هزار هكتار زمين (75 درصد كل اراضي زراعي استان ) همچنان تشنه كام باشند. از آن گذشته زراعت و باغباني استان عمدتا به توليد غلات و حبوبات و ميوه جاتي  مي پردازد كه بدون فرآوري (در نبود صنايع تبديلي ) روانه بازار مصرف مي گردد و درآمد آنچناني به بار نمي آورند. در استان لرستان صنايع جانبي وابسته به بخش دام وجود ندارند و به جز چند واحد توليدي شير، خبري از طيف متنوع صنايع وابسته به دام نيست، داستان غم انگيز انهدام و نابودي مجتمع كشت و صنعت لرستان و كارخانه چرم و پوست به عنوان يكي از صنايع جانبي مهم استان بر كسي پوشيده نيست.

  بر اين اساس ما اعلام مي كنيم استان زرخيز لرستان از نظر كميت و كيفيت منابع خاك و منابع آب، تنوع اقليمي، منابع و تنوع دام و محصولات ديگر، بر اكثر استان هاي كشور برتري دارد و اين حق طبيعي و مسلم مردم لرستان است كه با برنامه ريزي و مديريت صحيح از يك كشاورزي و دامپروري مدرن و مكانيزه برخوردار شوند تا كمك شايان توجهي به ايجاد اشتغال مولد در سراسر استان و حتي كشور گردد.

11- شاه كليد توسعه كشاورزي استان، آبي كردن دشت هاي آن با استفاده از آب سرشار سه رودخانه بزرگ سيمره، كشكان و سزار و صدها رودخانه كوچك و بزرگ موجود در مناطق بالا دست آن هاست.چه مظلوميتي بالاتر از اينكه لرستان با دارا بودن پتانسيل 20 ميليارد متر مكعبي آب هاي روان و زيرزميني و 5/13 ميليارد متر مكعب آب خروجي از استان تنها داراي 200 هزار هكتار زمين آبي كه آن هم عمدتا به روش سنتي آبياري مي شوند باشد!؟ اوج مظلوميت و محروميت لرستان زماني فرا  رسيده كه در عين نياز به يك زندگي شرافتمندانه، منابع آبش را با صرف هزينه هاي صدها ميليارد توماني روانه كوير ايران مي كنند . دولت فعلي و دولت هاي گذشته تبعيض و بي عدالتي و اجحاف آشكار را در حق مردم لرستان در زمينه پروژه هاي تامين آب كشاورزي كه به حد اعلي و غير قابل تحمل رسانده اند . كليه پروژه هاي كوچك تامين آب كشاورزي استان به خاطر نبود بودجه سال ها ست كه به گل نشسته اند در حالي كه براي ديگران ميليارد، مليارد هزينه مي كنند!

   طي سه دهه گذشته پروژه اي كه حتي هزار هكتار از اراضي ديم لرستان را آبي كرده باشد اجرا نشده است!! به عنوان فرزندان اين خطه از ميهنمان به دولت آينده هشدار مي دهيم تا دير نشده اين اجحاف و ظلم بزرگ را از سر مردم بي دفاع لرستان رفع نمايد و گرنه سرانجام اين حق كشي ها تبديل به عقده اي چركين خواهد شد كه عواقب و تبعات آن دامن عاملين اين تبعيض ها را در بر خواهد گرفت.

12- منابع طبيعي سرشار و محيط زيست متنوع لرستان از جمله مزيت هاي نسبي هستند كه متأسفانه به علت سوء مديريت در حال تخريب روز افزون مي باشند. هرساله مساحت قابل توجهي از جنگل هاي استان قطع يا سوزانده مي شوند و مراتع آن فقيرتر مي گردند. نسل تعدادي از گونه هاي با ارزش گياهي و جانوري استان منقرض و تعداد ديگري با تهديد جدي مواجه هستند هشدار مي دهيم كه اين روند نه تنها زندگي مردم لرستان را  به مخاطره مي اندازد بلكه ساير استان هاي كشور را نيز با بحران كم آبي و حتي خشكسالي مواجه مي سازد. انتظار داريم كه با تدارك امكانات، تامين اعتبار و برنامه ريزي صحيح و مديريت عالمانه در حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و محيط زيست لرستان كوشش جدي به عمل آيد.

13- توريسم و اكوتوريسم از مزيت هاي فرهنگي و اقتصادي مهم لرستان هستند كه تنها بر سر زبان مسوولان اين استان جاري شده است و اقدام عملي و زير بنايي بسيار كمي در اين رابطه انجام گرفته است. محيط زيست متنوع، مناظر و چشم اندازهاي طبيعي، رودخانه ها و آبشارها و تالاب ها و درياچه هاي زيبا و جذاب، آثار باستاني و تاريخي گوناگون و سرانجام فرهنگ و هنر اصيل لرستان، همه و همه مزيت هاي نسبي آن براي توسعه صنعت گردشگري در اين استان مي باشند متاسفانه توريسم با همه اهميت آن در همان مراحل اوليه خود يعني تدارك حداقل زير ساخت ها از قبيل راه، امكانات رفاهي ،اقامتگاه و هتل در جا مي زند! از رييس جمهورآينده انتظار داريم كه چشم خود را بر اين همه توانمندي و جاذبه كم نظير آشكار در كوه و دشت لرستان نبندد و با توجه ويژه ،گامي اساسي در راه شكوفايي صنعت توريسم لرستان در زمينه هاي مختلف بردارد.

14- آموزش و پرورش و آموزش عالي به عنوان زير بناي توسعه انساني استان، از باز دهي پاييني برخوردارند. كيفيت پايين آموزشي و سياست زدگي مديريت نهادهاي آموزشي استان كاملا مشهود است . ادامه اين روند چيزي جز هدر دادن و نابود كردن استعداد جوانان اين خطه و دلسردي و استيصال معلمان زحمت كش نيست. وضعيت آموزش عالي استان نيز چنگي به دل نمي زند. در حالي كه دانشگاه اصلي لرستان از نظر سطح آموزشي و پژوهشي، تعداد رشته ها و دانشكده ها، امكانات رفاهي ،تجهيزات كتابخانه اي و آزمايشگاهي، خدمات دانشجويي و …. در رده مناسبي نيست، واحدهاي آموزش عالي با كيفيت بسيار نازل در سطح استان گسترش داده مي شوند تا با خالي كردن جيب خانواده ها مدارك تحصيلي بي ارزش و بي كيفيت را در كف فرزندانشان بگذارند! مضافا آنكه معلمان دلسوز و فداكار، مدرسان و اساتيد با تجربه و عالم و اعضاي هيات علمي موسسات آموزشي عالي استان از ناحيه مديريت هاي باندي و سياسي حاكم بر مراكز علمي و آموزشي در رنج و فشار هستند و زمينه خدمت متعهدانه به كشور و استان برايشان مهيا نيست به اين لحاظ ما خواهان برقراري سيستم مديريت علمي و كارآمد با نظر معلمان و اساتيد در آموزش و پرورش و كليه مراكز آموزشي عالي استان و همچنين تدارك امكانات علمي، آموزشي، پژوهشي و رفاهي در سطح مدارس و دانشگاهي هستيم تا شاهد شكوفاهي استعدادها و بروز نبوغ جوانان اين خطه به عنوان پايه اصلي توسعه استان باشيم.

15- حرفه آموزي براي لرستاني كه از درد و رنج بيكاري به خود مي پيچد، بسيار ضروري است. براين اساس ما خواستار گسترش واحد ها و مراكز آموزشي فني و حرفه اي با تجهيزات و امكانات كافي در سراسر استان هستيم.

16- امكانات، فضاها،  تاسيسات و خدمات زندگي شهري در اكثر شهرهاي استان داراي وضعيت اسف باري است كه نمونه كامل آن شهر خرم آباد (مركز استان) مي باشد ما خواهان دست يابي به ساز و كارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت زندگي شهري در سراسر استان با بهره گيري از همكاري همه جانبه شهروندان هستيم. بويژه توجه به بافت هاي فرسوده در شهرهاي خرم آباد، بروجرد و دورود كه منشاء معضلات فراواني براي سلامت زندگي مردم گرديده است.

17- زير ساخت هاي توسعه و سرمايه گذاري در استان اعم از راه ها، مخابرات، IT و اينترنت،  فرودگاه، حمل و نقل ريلي، هتل ها و اقامتگاه ها، شهرك هاي صنعتي، مراكز بهداشتي و درماني، فرهنگسراها، امكانات و فضاهاي ورزشي از وضعيت مطلوب و مساعدي برخوردار نيست. اكثر پروژه ها بودجه كافي براي اتمام و بهره برداري ندارند و ساخت تعدادي از اين پرو‍‍‍زه ها آن قدر به طول انجاميده است كه در ميان مردم  به عنوان آثار باستاني مشهور گرديده اند ! ما خواهان اختصاص بودجه كافي و تسهيلات و امكانات سهل الوصول براي سرمايه گذاران به منظور سرعت بخشيدن به روند ايجاد زير ساخت هاي توسعه استان در همه بخش ها و زمينه ها هستيم.

18- سيستم اداري نا كار آمد، سيستم انتظامي و دستگاه قضايي استان ،هزارن نفر از مردم لرستان را درگير پرونده هاي بي سرانجام كرده است. به طوري كه همواره انبوه جمعيت مراجعه كننده به اين دستگاه ها را مي توان مشاهده نمود، ما خواهان تسهيل بخشي به امورات مردم و انجام رسيدگي در كوتاه ترين زمان ها هستيم تا ضمن جلوگيري از درگيري ذهني مداوم مردم به اين قبيل امور، آرامش روحي و رواني كه لازمه يك زندگي سالم است از آنان سلب ننمايد.

19 – دولت فعلي و دولت هاي گذشته با نشان دادن در باغ سبز به تعدادي از مردم لرستان، آنان را ترغيب به اجراي طرح ها و پروژه هاي متعدد توليدي و خدماتي نموده اند اما در ارائه تسهيلات بانكي و پشتيباني هاي كارشناسي، آنان را به حال خود رها كرده اند به همين دليل است كه مطابق آنچه بر روي كاغذ وجود دارد لرستان بايستي داراي هزاران واحد توليدي و خدماتي راه اندازي شده باشد! اما در عمل به دليل سوء مديريت و عدم توجه مسوولين امر ،چنين اتفاقي نيفتاده است ما خواهان بررسي همه جانبه و كار شناسي طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي و سپس تدارك همه امكانات از جمله تسهيلات بانكي سهل الوصول براي افراد متقاضي مي باشيم.

20 -ما فعالان سياسي ، اجتماعي و مدني لرستان از اعضاي ستادهاي تبليغاتي نامزدهاي دوره دهم رياست جمهوري مي خواهيم كه هم صدا و همگام با ما با طرح  مطالبات مردم لرستان (كه اهم آن ها در بالا برشمرده شده اند ) اجازه ندهند رفت و آمد كانديدا ها يا نمايندگان آن ها به استان، با سلام و صلوات به پايان برسد امروز برهمه فرزندان لرستان به ويژه اقشار آگاه و دلسوز آن فرض است كه با تلاش شبانه روزي، پيگير مطالبات معوقه مردم مظلوم اين خطه باشند. 
 
 

* لطفاً  نقطه نظرات خود را از طريق پست الكترونيكي Lor motalebat@.gmail.com برايمان ارسال فرماييد.

* در صورت امكان مي توانيد با مراجعه به ستاد هاي انتخاباتي رياست جمهوري و يا شركت در جلسات آنها گزيده اي از مطالبات اين بيانيه را مطرح نماييد. 
 

فعالان سياسي ، اجتماعي  و مدني  استان لرستان

Advertisements