سدهاي كلان ملاير و سرابي تويسركان تا پايان امسال آبگيري مي‌شوند

سدهاي كلان ملاير و سرابي تويسركان تا پايان سال جاري آبگيري مي‌شوند. الماسوندي گفت: سد سرابي تاكنون ‪ ۶۵‬درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تا كنون براي اجراي اين طرح ملي ‪ ۱۶۰‬ميليارد ريال هزينه شده و در صورت تامين اعتبار تا پايان سال آبگيري آزمايشي مي‌شود.

همدان- معاون طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايران گفت: سدهاي كلان ملاير و سرابي تويسركان تا پايان سال جاري آبگيري مي‌شوند.

عليرضا الماسوندي ، روز يكشنبه در بازديد از طرح‌هاي سد شنجور ،نعمت آباد ، سرابي و كلان در استان همدان افزود: واگذاري امور بهره برداري و توزيع منابع آب به نهادهاي مردمي موجب افزايش مشاركت مردم و كاهش مشكلات اجرايي مي شود.

وي اضافه كرد: دولت زماني سود مي‌برد كه كار كشاورزان و بهره برداران از منابع آب رونق داشته باشد و رونق بخش‌هاي مختلف نيز به سود توسعه كشاورزان است.

الماسوندي گفت: طرح‌ها بايد از جهات مختلف بررسي و عملكرد آنها در سيستم ديده شود كه اين امر مستلزم مطالعات دقيق و جامع است.

معاون طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به طرح سد و شبكه سرابي در شهرستان تويسركان افزود: اجراي اين طرح با وجود كمبود منابع اعتباري بسيار ارزشمند بوده و بايد با افزايش اعتبار به بهره برداري برسد.

وي با بيان اينكه وزارت نيرو خواستار شتاب بخشي در ساخت اين طرح است، خاطر نشان كرد: در افزايش بودجه براي تكميل شبكه‌هاي آبياري محدوديتي وجود ندارد.

الماسوندي گفت: سد سرابي تاكنون ‪ ۶۵‬درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تا كنون براي اجراي اين طرح ملي ‪ ۱۶۰‬ميليارد ريال هزينه شده و در صورت تامين اعتبار تا پايان سال آبگيري آزمايشي مي‌شود.

معاون طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اهداف اجراي اين طرح، يادآور شد: سد سرابي به منظور تامين آب شرب يك صد هزار نفراز ساكنان و آبياري ‪ ۶۰۰‬هكتار از باغ‌هاي گردوي اين شهرستان آبگيري مي شود.

وي در خصوص روند اجرايي طرح سد كلان نيز گفت: با آبگيري اين سد ‪۱۲‬ ميليون متر مكعب آب شرب شهرستان ملاير تامين مي‌شود.

الماسوندي افزود: عمليات اجرايي اين طرح از سال ‪ ۸۲‬شروع و تا كنون ‪۷۰‬ درصد پيشرفت فيزيكي داشته و اين سد با حجم مخزن ‪ ۴۵‬ميليون متر مكعب بزرگترين سد خاكي استان است كه در صورت جذب اعتبار كافي تا پايان سال آبگيري آزمايشي مي‌شود

Advertisements