استاندار لرستان: مديران ناهماهنگ دستخوش تغيير مي شوند

56767jk دكتر صابري: رويكردم در دولت دهم چندان تضادي با گذشته نخواهد داشت.. اگر در آينده نزديك تغييراتي بين مديران ايجاد شود يا به دليل بازنشسته شدن برخي نيروها يا جابجايي در پست ديگري خواهد بود. در اين ميان مديراني كه ناكارآمد و ناهماهنگ باشند، دستخوش تغيير خواهند گرفت.

  دكتر صابري استاندار لرستان در گفتگوي اختصاصي با نشريه تبلور انديشه (شماره 11) با اشاره به حضور حداكثري مردم پاي صندوقهاي راي به تحليل تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم پرداخت و گفت درصد بالاي مشاركت مردم در وحله اول نشان از تبعيت آنها از مقام معظم رهبري دارد كه وي شركت در انتخابات را واجب شرعي و عقلي اعلام كرده اند.

وي گفت: رويكردم در دولت دهم چندان تضادي با گذشته نخواهد داشت و تا زماني كه در استان باشم انگيزه اي جز خدمت نخواهم داشت. با كسي مخالفت و دشمني نخواهم داشن و معتقدم در استان فضاي خوبي براي كار فراهم است و مديران هم عمدتا خودشان را با ما از نظر كاركردن هماهنگ كرده اند.

استاندار لرستان افزود اگر در آينده نزديك تغييراتي بين مديران ايجاد شود يا به دليل بازنشسته شدن برخي نيروها يا جابجايي در پست ديگري خواهد بود. در اين ميان مديراني كه ناكارآمد و ناهماهنگ باشند، دستخوش تغيير خواهند گرفت.

مسئوليت دولت در اين دوره سنگين تر است و بايد تلاش و كوشش بيشتر از گذشته باشد.

Advertisements