16 روستا در لالي زير آب مي رود

اهواز – مدير عامل آب و فاضلاب روستايي خوزستان با اشاره به پيامدهاي آبگيري سد گتوند براي مردم روستاهاي حوزه درياچه اين سد، گفت: در جريان آبگيري سد گتوند 16 روستا با تمام تاسيسات آبرساني به زير آب مي رود
غلامعلي خليف پور مدير عامل آب و فاضلاب روستايي خوزستان اظهار داشت: در فرآيند آبگيري روستاهاي واقع در درياچه سد گتوند 16 روستا با تاسيسات و شبکه آبرساني زير  آب مي روند که در برخي از اين روستاها مانند روستاهاي هفت شهيدان، تاسيسات آبي وجود ندارد و براي اسکان ساکنان اين روستاها در مکان يابي جديد موظف به تاسيس شبکه هستيم. وي تاکيد کرد: مجموعه آبفا روستايي آمادگي کامل دارد تا بعد از مشخص شدن مکان جديد استقرار اين روستاها و در اختيار گرفتن نقشه هاي اصلي منازل و شهرک ها، تاسيسات آبي را نصب کند که اين اقدام بايد در اسرع وقت قبل از آبگيري سد انجام شود. خليف پور خاطر نشان کرد: در روستاهايي که زير آب مي روند تاسيسات آبي همچون مخازن کلر زني، منابع ذخيره و شبکه انتقال احداث شده است که بايد اين شبکه گذاري ها و احداث تاسيسات بار ديگر احداث و اجرا شود. مدير عامل آب روستايي خوزستان تاکيد کرد: با توجه به اينکه آب روستايي براي احداث و شبکه گذاري جديد هيچ اعتباري در اختيار ندارد، منتظر پرداخت خسارت از طرف آب نيرو مجري احداث سد گتوند هستيم تا در اسرع وقت نسبت به ساخت و احداث تاسيسات زير بنايي در مکان هاي جديد اقدام شود. وي تاکيد کرد: در سال هاي 80 تا 83 تاسيسات جديدي در برخي از روستاها احداث شد که با آبگيري سد گتوند، اين روستاها همگي به زير آب مي روند و بايد بار ديگر براي آبرساني به روستاهاي اين بخش تاسيسات جديد و شبکه گذاري انجام شود.

Advertisements