ساماندهي محوطه باستاني «اشکفت سلمان» ايذه

فاز دوم ساماندهي محوطه باستاني»اشکفت سلمان» واقع در شهر ايذه توسط سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان در حال اجرا است. عاطفه رشنويي،معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:ساماندهي اين محوطه باستاني با 600 ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات ملي در حال انجام است.

وي با اشاره به اينکه شهرداري طي سال‌هاي گذشته اين محوطه را با پوشش سنگ کف سازي کرده است،گفت: به دليل قرار گرفتن اين محوطه بر روي دره،خاک زير اين سنگ‌ها حرکت و کف سازي نشست کرده است.

رشنويي اضافه کرد:همچنين الحاقاتي همچون سرويس بهداشتي و مجسمه‌هاي سنگي از سوي شهرداري به مجموعه اضافه شده است که در فاز نخست ساماندهي اين محوطه باستاني اقدامات ناهمگون با محيط جمع آوري شد.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان خاطرنشان کرد:در راستاي ساماندهي اين محوطه سرويس بهداشتي پيش ساخته در منطقه کور بدون آسيب رساني به محوطه باستاني اشکفت سلمان نصب شده است.

وي تصريح کرد: اصلاح سيستم آبرساني،نورپردازي و کف سازي محوطه باستاني از ديگر اقدامات انجام گرفته در فاز نخست اين پروژه است.

رشنويي گفت:امسال در ادامه فعاليت‌هاي انجام گرفته در فاز نخست،ساماندهي اين محوطه را ادامه و دکه‌هايي مناسب با اين محوطه باستاني نصب خواهيم کرد.

محوطه باستاني اشکفت سلمان در شهر ايذه يکي از قديمي‌ترين محوطه‌هاي باستاني ايران است.در اين محوطه دو غار باستاني و دو نقش برجسته به جاي مانده از ايلام نو ديده مي‌شود که در شناسايي اين دوره باستاني تاثير به سزايي داشته‌اند.

Advertisements