مستندنگاري نقش برجسته‌هاي ايذه انجام شد

عمليات مستندنگاري نقش برجسته‌هاي ايذه در قالب يک قرارداد بين سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان اجرا شد. مديرپروژه مستندنگاري نقش برجسته ايذه در گفتگو با ميراث آريا(chtn) ضمن بيان اين مطلب افزود: عمليات مستندنگاري نقش برجسته‌هاي ايذه با استفاده از تلفيق روش‌هاي گوناگون مهندسي، نقشه‌برداري ازجمله ژئودزي ماهواره‌اي، نقشه‌برداري زميني، تنديابي ليزري، فتو گرامتري بردکوتاه و کارتوگرافي براساس اصول و معيارهاي کميته بين‌المللي مستندنگاري ميراث فرهنگي (CIPA) اجرا شد.

عباس ماليان درادامه خاطرنشان کرد:در اجراي اين پروژه، الگويي بسيار ارزشمند از همکاري سه جانبه يک دستگاه دولتي يعني سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان، بخش خصوصي و دانشگاه آزاداسلامي ايذه با موفقيت تجربه شد.

اين دکتراي فتوگرامتري افزود:در اين موضوع تفاهم‌نامه همکاري بين دانشگاه آزاداسلامي ايذه و سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان مبتني بر تحکيم روابط و انجام پروژه‌هاي پژوهشي و اجرايي، انسجام ديگر سازمان‌ها و نهادها، تحقق آرمان ارتباط ميان دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقات و فن آوري با جامعه و صنعت و نهادهاي اجرايي منعقد شد.

وي با بيان اين‌که دراين پروژه با انجام برداشت جامع کالبدي، بازسازي سه بعدي و مدل‌سازي رقومي نقش برجسته‌هاي ايذه، مدارک و نقشه‌هايي توليد شد اظهارداشت:علاوه بر پرونده ثبت جهاني اين اثر ارزشمند، زمينه مناسبي را براي گردآوري و بهنگام سازي داده‌هاي مکان مبنا، ذخيره‌سازي، تحليل، مديريت، بازيابي، ارائه طرح‌هاي نگهدارنده و باززنده سازي، مطالعات تطبيقي، تحقيق در تاريخ هنر و انجام پژوهش‌هاي دانش بنياد در زمينه هاي گوناگون مرتبط با نقش برجسته‌هاي ايذه فراهم شده است.

مالکيان اظهارداشت: با توجه به قالب مناسب رقومي و رايانه‌اي، اين نقشه‌ها، امکان يکپارچه سازي داده‌ها و ايجاد يک سامانه اطلاعات مکاني (GIS) را به درستي فراهم مي‌کنند./

Advertisements