نقش‌برجسته‌ها و كتيبه‌هاي مسجدسليمان هدف حفاران و شكارچيان!

به گفته‌ي دبير اجرايي انجمن دوست‌داران ميراث فرهنگي شهرستان مسجدسليمان، كتيبه‌ها و نقش‌برجسته‌هاي دوره‌ي اليمايي تنگه‌ي «بتا» هدف گلوله‌ي شكارچيان و حفار‌ي‌هاي غيرمجاز هستند. ايوب سلطاني اظهار كرد: براثر حفاري‌هاي غيرمجاز   تيراندازي شكارچيان به آثار تاريخي تنگه‌ي بتا، به 12 نقش‌برجسته و 10 كتيبه به خط پارتي آسيب رسيده است.

او ادامه داد: از ميان اين نقش‌برجسته‌ها در پشت دو نقش‌برجسته با فكر رسيدن به اشياي عتيقه، با حفاري غيرمجاز شكاف ايجاد كرده‌اند.
دبير اجرايي انجمن دوست‌داران ميراث فرهنگي مسجدسليمان به بي‌توجهي و رسيدگي نكردن مسؤولان اشاره كرد و گفت: در اين‌باره، پرونده‌اي تشكيل شده و گزارش آن به سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان و سازمان ميراث فرهنگي كشور فرستاده شده است؛ اما متأسفانه تا به‌حال هيچ نتيجه‌اي به‌دست نيامده و سازمان ميراث فرهنگي در كمال بي‌توجهي به اين مسأله، حتا كارشناسان خود را براي بازرسي به منطقه نفرستاده است.تنگه‌ي بتا در نزديكي ناحيه‌ي شمال انديكا، از توابع مسجدسليمان واقع شده است.

Advertisements