نمره دولت احمدي نژاد در نهاوند كمتر از 20 نيست

فرماندار-نهاوندفرماندار نهاوند: اگر بخواهيم به عملكرد دولت‌هاي گذشته نمره بدهيم،‌ نمره دولت نهم در نهاوند كمتر از 20 نخواهد بود. از جمله سياست‌هاي دولت در نهاوند توجه به طرح‌هاي نيمه تمام بود كه به دلايل گوناگون سبب نگراني مردم شد

به گزارش خبرگزاري فارس از نهاوند، عبدالسعيد حقيقي ساعتي پيش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر بخواهيم به عملكرد دولت‌هاي گذشته در شهرستان نمره بدهيم،‌ نمره دولت نهم در نهاوند كمتر از 20 نخواهد بود.
وي افزود: از جمله سياست‌هاي دولت در نهاوند توجه به طرح‌هاي نيمه تمام بود كه به دلايل گوناگون سبب نگراني مردم شد، مانند پروژه سنگين تصفيه‌خانه كه در اين دولت با اعتبار كافي شروع به انجام كار كرد.
فرماندار نهاوند گفت: بعد از پيروزي انقلاب تا سال 84، 136 هزار و 598 ميليون ريال اعتبار عمراني اين شهرستان در قالب هزار و 440 پروژه اجرايي شده كه اين ميزان تنها در دولت نهم 639 هزار و 668 ميليون ريال اعتبار در قالب هزار پروژه بزرگ بوده است.
وي تصريح كرد: بيمارستان 160 تخت خوابي، احداث شهرك صنعتي، ‌واگذاري تلفن‌، برق و آب به تمام روستاهاي نهاوند و چهار خطه شدن سه راهي بروجرد ـ ‌ملاير و نهاوند و سه راهي كنگاور ـ ‌كرمانشاه و نهاوند از جمله پروژه‌هاي عظيمي بوده كه در دولت نهم انجام گرفته است.
حقيقي افزود: در سال جاري با اعتبارات موجود قصد داريم مسير جاده‌هاي روستاهاي بالاي صد خانوار را آسفالت كنيم.
وي با اشاره به انتخابات پيش رو ادامه داد: مردم ايران در اين انتخابات سربلند ظاهر مي‌شوند و فضاي آينده كار و تلاش و سازندگي را رقم خواهد زد و قطعاً ‌مردم آگاهانه در صحنه انتخابات حاضر مي‌شوند و به فرد اصلح رأي مي‌دهند.
اين مسئول يادآور شد: در شهرستان نهاوند 12 ستاد فرعي و اصلي براي تبليغات كانديداهاي مختلف مشغول فعاليت هستند.
وي تصريح كرد: 2 هزار و 200 نفر كار اجرا و برگزاري انتخابات را در قالب 140 شعبه اخذ رأي بر عهده دارند كه از اين تعداد 58 شعبه شهري و 82 شعبه روستايي است.
حقيقي يادآور شد: از اين تعداد 80 شعبه ثابت و 60 شعبه سيار است كه 12 شعبه ويژه خواهران و هشت شعبه مخصوص برادران است و در تمام شعب از رايانه استفاده خواهد شد.
وي افزود: با همكاري همه مجموعه شهرستان و يك تيم قوي رايانه‌اي و با اقداماتي كه از قبل برنامه‌ريزي شده مي‌توانيم، ادعا كنيم كه براي انتخابات در وضعيت بسيار مناسبي هستيم.
فرماندار نهاوند با تاكيد بر پرهيز از هرگونه قانون ستيزي و تخريب در بحث تبليغات خاط نشان كرد: همانند ديگر نقاط كشور كانديداها فضاي تبليغات را به فضاي تخريب عليه دولت تبديل كرده‌اند و درست است كه رئيس دولت كانديداي انتخابات شده است، اما ناديده گرفتن عملكردهاي چهار سال خدمت صادقانه به مردم و كشور توسط عده‌اي تنها براي جوسازي و كمرنگ كردن خدمات دولت نهم است. 

فرماندار نهاوند: اگر بخواهيم به عملكرد دولت‌هاي گذشته نمره بدهيم،‌ نمره دولت نهم در نهاوند كمتر از 20 نخواهد بود. از جمله سياست‌هاي دولت در نهاوند توجه به طرح‌هاي نيمه تمام بود كه به دلايل گوناگون سبب نگراني مردم شد،

به گزارش خبرگزاري فارس از نهاوند، عبدالسعيد حقيقي ساعتي پيش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر بخواهيم به عملكرد دولت‌هاي گذشته در شهرستان نمره بدهيم،‌ نمره دولت نهم در نهاوند كمتر از 20 نخواهد بود.
وي افزود: از جمله سياست‌هاي دولت در نهاوند توجه به طرح‌هاي نيمه تمام بود كه به دلايل گوناگون سبب نگراني مردم شد، مانند پروژه سنگين تصفيه‌خانه كه در اين دولت با اعتبار كافي شروع به انجام كار كرد.
فرماندار نهاوند گفت: بعد از پيروزي انقلاب تا سال 84، 136 هزار و 598 ميليون ريال اعتبار عمراني اين شهرستان در قالب هزار و 440 پروژه اجرايي شده كه اين ميزان تنها در دولت نهم 639 هزار و 668 ميليون ريال اعتبار در قالب هزار پروژه بزرگ بوده است.
وي تصريح كرد: بيمارستان 160 تخت خوابي، احداث شهرك صنعتي، ‌واگذاري تلفن‌، برق و آب به تمام روستاهاي نهاوند و چهار خطه شدن سه راهي بروجرد ـ ‌ملاير و نهاوند و سه راهي كنگاور ـ ‌كرمانشاه و نهاوند از جمله پروژه‌هاي عظيمي بوده كه در دولت نهم انجام گرفته است.
حقيقي افزود: در سال جاري با اعتبارات موجود قصد داريم مسير جاده‌هاي روستاهاي بالاي صد خانوار را آسفالت كنيم.
وي با اشاره به انتخابات پيش رو ادامه داد: مردم ايران در اين انتخابات سربلند ظاهر مي‌شوند و فضاي آينده كار و تلاش و سازندگي را رقم خواهد زد و قطعاً ‌مردم آگاهانه در صحنه انتخابات حاضر مي‌شوند و به فرد اصلح رأي مي‌دهند.
اين مسئول يادآور شد: در شهرستان نهاوند 12 ستاد فرعي و اصلي براي تبليغات كانديداهاي مختلف مشغول فعاليت هستند.
وي تصريح كرد: 2 هزار و 200 نفر كار اجرا و برگزاري انتخابات را در قالب 140 شعبه اخذ رأي بر عهده دارند كه از اين تعداد 58 شعبه شهري و 82 شعبه روستايي است.
حقيقي يادآور شد: از اين تعداد 80 شعبه ثابت و 60 شعبه سيار است كه 12 شعبه ويژه خواهران و هشت شعبه مخصوص برادران است و در تمام شعب از رايانه استفاده خواهد شد.
وي افزود: با همكاري همه مجموعه شهرستان و يك تيم قوي رايانه‌اي و با اقداماتي كه از قبل برنامه‌ريزي شده مي‌توانيم، ادعا كنيم كه براي انتخابات در وضعيت بسيار مناسبي هستيم.
فرماندار نهاوند با تاكيد بر پرهيز از هرگونه قانون ستيزي و تخريب در بحث تبليغات خاط نشان كرد: همانند ديگر نقاط كشور كانديداها فضاي تبليغات را به فضاي تخريب عليه دولت تبديل كرده‌اند و درست است كه رئيس دولت كانديداي انتخابات شده است، اما ناديده گرفتن عملكردهاي چهار سال خدمت صادقانه به مردم و كشور توسط عده‌اي تنها براي جوسازي و كمرنگ كردن خدمات دولت نهم است.

Advertisements