تشکيل گروه سرود پيرمردها و پيرزن ها

گروه سرود پيرمردها و پيرزن ها در شهر فرخشهر چهارمحال و بختياري تشکيل شد. مربي اين گروه سرود به خبرنگار ما گفت: در اين گروه 11نفر از سالمندان شهر فرخشهر عضوندکه از اين عده چهار نفر خانم و هفت نفر آقا هستند و سن اعضاي اين گروه بين 63 تا 90 سال است.

برزگر افزود: اين سالمندان اوقات فراغت خود را با شعر خواندن درکنار همسالان خود سپري مي کنند.
وي که خود نيز60 سال سن دارد افزود: شرکت در اين گروه سرود تاثير زيادي در شادابي و سرزندگي آنان دارد و نوعي موسيقي درماني براي آنها محسوب مي شود.
شهر فرخشهر در10 کيلومتري شهرکرد مرکز چهارمحال و بختياري واقع شده است.

Advertisements