استان لرستان به تنهايي 122 پروژه در عراق اجرا كرد

عكس تزئيني استتوسط ستاد عتبات عاليات لرستان طي مدت پنج سال گذشته تا پاييز 87 بيش از يكصد پروژه در عراق اجرا شده است. 53 طرح در نجف اشرف، 44 طرح در كربلا، 17 طرح در كاظمين و 8 طرح در سامرا در پنج سال گذشته اجرا شده است
ادامه مطلب »

Advertisements