50 اثر تاريخي آبدانان ايلام شرايط ثبت درفهرست آثار ملي دارند

ايلام – مسوول ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت: 50 اثر تاريخي فرهنگي در شهرستان آبدانان در اين استان شرايط لازم براي ثبت در فهرست آثار ملي دارند. شهرستان آبدانان از تاريخ و قدمتي ديرينه برخورداراست و آثار ارزنده تاريخي شامل گورگبران و قلعه کروديت از جمله مهمترين اين آثار بشمار مي آيد.  استان ايلام داراي 630 اثر تاريخي در فهرست آثارملي است

«رويا ارجمندي»، يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: تمامي اين آثار توسط باستانشناسان شناسايي شده و درکميته ثبت فهرست آثار استان ايلام تاييد شده اند.
وي ادامه داد: اکنون پرونده ثبت نهايي اين آثار به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال شده است.
ارجمندي، اظهار داشت: اين آثار توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز تاييد و در حال دريافت مجوز ثبت است.
اين مسئول اضافه کرد: اين آثار شامل تپه‌هاي تاريخي، قلعه، محوطه و مجموعه بناهاي تاريخي شهرستان آبدانان مي‌شود.
شهرستان آبدانان از تاريخ و قدمتي ديرينه برخورداراست و آثار ارزنده تاريخي شامل گورگبران و قلعه کروديت از جمله مهمترين اين آثار بشمار مي آيد.
استان ايلام داراي 630 اثر تاريخي در فهرست آثارملي است

Advertisements