نفت كه براي برخي طلاست، براي كشكان و كشكان نشينان بلاست

 دو هفته است كه رودخانه كشكان به نفس نفس افتاده است، همچون ماهي كه از آب بيرون افتاده باشد، همچون ماهيان و آبزيان خود كشكان… محل دقيق نشت نفت هنوز مشخص نشده است! گاه و بي گاه در چرايد مي خوانيم كه ايران در فلان كشور نيروگاه برق احداث مي كند، در بهمان كشور پالايشگاه نفت احداث كرده است…. اما چگونه است كه متخصصان مربوطه از كشف محل نشت نفت در كشور خودمان عاجز هستند.

متن كامل

هفته نامه سيمره – م گودرزي از اليگودرز:
رودخانه كشكان را تا امروز نديده ام، اما جلوه آن طبيعت را از آن خود مي دانم، چون «همه جاي ايران سراي من است» سراي من و تو و سراي همه ما

بيش از دو هفته است كه رود خانه كشكان به نفس نفس افتاده است، همچون ماهي كه از آب بيرون افتاده باشد، همچون ماهيان و آبزيان خود كشكان. «نفت» چنگ انداخته است بر روي ديدني كشكان…! نفت كه براي برخي طلاست و زندگي براي كشكان و كشكان نشينان بلا گرديده است! نشت نفت از لوله هايي با قدمت 22 سال و نيز لوله هاي فاقد استاندارد جهاني به داخل رودخانه كشكان و بروز يك حادثه زيست محيطي چهره آن منطقه را در هم ريخته و زندگي را بر انسانها و ديگر موجودات دشوار ساخته است…

بنابراين احداث يك خط لوله تازه با رعايت موارد استاندارد ضروري است. جبران اين حادثه آسان نيست. حادثه اي كه به گفته كارشناسان امر، محل دقيق نشت نفت هنوز مشخص نشده است!  گاه و بي گاه در چرايد مي خوانيم كه ايران در فلان كشور نيروگاه برق احداث مي كند… در بهمان كشور پالايشگاه نفت احداث كرده است…. اما چگونه است كه متخصصان مربوطه از كشف محل نشت نفت در كشور خودمان عاجز هستند.

Advertisements

یک فکر برای “نفت كه براي برخي طلاست، براي كشكان و كشكان نشينان بلاست”

  1. بلایش(امتحان الهی و….) برای استان غیور وطلای بی ارزش برای تهران و اصفهان و یزد و…..
    تا کی باید ما لرها را هیچ حساب نکنند

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.