سیامک گلشیری:جشنواره ی داستان دورود بهترین جشنواره ی داستان سالهای اخیر

جشنواره-داستان یامک گلشیری جشنواره شعر دورود را بهترین جشنواره ی سالهای اخیر دانست، که در آنها داوری کرده است. برگزيدگان ششمين جشنواره داستان کوتاه دورود بدين شرح اعلام شد: خليل رشنوي از انديمشک با داستان شب بلوشویکی / علي شاه علي از اليگودرز با داستان آن شب ماه درنیامد / مژگان احمدي پور از صومعه سرا با داستان مردن قاصدکها- مجتبي فدايي از مشهد        با داستان موزائیکهای کف آشپزخانه دارند می شکنند و مجید اسطیری از تهران با داستان 5 ساحل پرتغال. در بخش ويژه که اختصايص به موضوع امر به معروف و نهي از منکر و سال اصلاح الگوي مصرف داشت   خانم پروانه ماندگار ي از بندر عباس بعنوان داستان نويس برتر معرفي گرديد.

سیامک گلشیری داور این جشنواره جشنواره شعر دورود را بهترین جشنواره ی سالهای اخیر دانست، که در آنها داوری کرده است.حسن فرهنگی نیز از دیگر داوران این جشنواره ضمن تاکید بر کیفیت خوب آثار اعلام کرد که کاهش استقبال از این جشنواره در این دوره سوال برانگیز است.

منبع:  http://8aaad.com/archive/1388/05/post-251.php

Advertisements