40 درصد توليد صنايع ‌دستي ايلام در كارگاه‌هاي خانگي توليد مي‌شود

صنايع دستي ايلام رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت: 40 درصد توليد صنايع ‌دستي ايلام در كارگاه‌هاي خانگي روستايي توليد مي‌شود. با توجه به نقش توليد و درآمدهاي صنايع‌دستي در بهبود وضعيت اقتصادي خانواده‌هاي روستايي بايد به مقوله آموزش اين بخش در استان ايلام توجه ويژه شود.

مسعود اسكندري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام اظهار داشت:: اكنون بيشتر خانوارهاي روستايي ايلام به صنايع‌دستي به عنوان فعاليتي سودآور و كمك هزينه معاش خانوارها مي‌نگرند اما بسياري به علت فرا نگرفتن آموزش‌هاي اصولي مقدماتي نمي‌توانند در اين عرصه فعاليت چشمگيري كنند.
اين مسئول اضافه كرد: اختصاص اعتبار ويژه براي آموزش زنان و مردان روستايي براي آموزش صنايع دستي را در افزايش ميزان توليد صنايع‌دستي و اشتغال‌زايي در روستاهاي استان ايلام موثر و تعيين كننده است.
اسكندري تصريح كرد: نبود مراكز آموزشي متمركز و پراكندگي صنعتگران در كارگاه‌هاي خانگي روستايي سبب سختي كار آموزش روستاييان شده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت: تمركز آموزشگاه‌ها و برگزاري دوره‌هاي آموزشي پيشرفته راهكار افزايش افزايش كيفي و كمي ميزان توليد صنعتگران روستايي در استان در حال توسعه ايلام است.
وي ادامه داد: اگرچه با اين شرايط نيز كيفيت آموزش در مناطق روستايي ايلام مطلوب است اما با همكاري دهياري‌ها و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع مي‌توان سطح توليد و آموزش روستاييان استان ايلام را به شرايط ايده‌آل و دلخواه رساند.
اين مسئول اضافه كرد: به هر حال سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام مصمم به توسعه توليد صنايع دستي در مناطق مختلف استان به ويژه مناطق روستايي است.
اسكندي تصريح كرد: استان ايلام در مجموع داراي هشت شهرستان است كه بايد با ايجاد كلاس‌هاي آموزشي در اين شهرستان‌ها اين مهم را محقق كرد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت: توليدات صنعتگران استان ايلام نويد بخش توسعه صنعت صنايع دستي در اين استان است.

Advertisements