ملاير صنعتي ترين شهرستان استان همدان

بهروز مرادي استاندار همدان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران: اين شهرستان بيش از 2 برابر افزايش توسعه ي صنعت و معدن در دولت نهم داشته است. وي گفت: هم اكنون 701 جواز تاسيس واحد صنعتي در اين شهرستان صادر شده و 249 واحد با 150 ميليارد و 64 ميليون تومان سرمايه گذاري در آن فعال هستند.

وي با بيان اينكه در بخش صنعت و معدن اين شهرستان 4 هزار و 940 نفر مشغول به كارند تصريح كرد: از فرماندار ويژه ي ملاير براي ايجاد زير ساخت مناسب در سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن از سوي وزارتخانه ي صنايع و معادن و اداره ي كل صنايع و معادن قدرداني شده است./

Advertisements

یک فکر برای “ملاير صنعتي ترين شهرستان استان همدان”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.