چيني ها 280 ميليارد تومان در سد رودبار لرستان سرمايه گذاري مي كنند

سد بختياريتا پايان سال 87 حدود 156 ميليارد تومان در طرح سد و نيروگاه رودبار لرستان هزينه شده است. مجري طرح سد و نيروگاه رودبار لرستان يادآور شد: بودجه اجراي اين طرح ملي 310 ميليون يورو است که 10 درصد آن از سوي طرح تامين شده و مابقي آن (280 ميليون يورو تقريبا معادل 280 ميليارد تومان) توسط طرف چيني از طريق فاينانس تامين مي شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ و به نقل از روابط عمومي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران،
«مرتضي قاروني نيک» افزود: با توجه به اينکه شهرستان اليگودرز جز مناطق محروم کشور است لذا ساخت اين سد در منطقه به رشد و شکوفايي اقتصادي آن کمک زيادي مي کند.
وي ادامه داد: تا پايان سال 87 حدود 156 ميليارد تومان در طرح سد و نيروگاه رودبار لرستان هزينه شده است.
مجري طرح سد و نيروگاه رودبار لرستان يادآور شد: بودجه اجراي اين طرح ملي 310 ميليون يورو است که 10 درصد آن از سوي طرح تامين شده و مابقي آن (280 ميليون يورو) توسط طرف
چيني از طريق فاينانس تامين مي شود.
قاروني نيک به فروش اوراق مشارکت اين طرح در سال هاي 85 ، 86 و87 اشاره کرد و گفت:
طي اين سال ها در مجموع 725 ميليارد ريال اوراق مشارکت طرح به فروش رسيده است.
وي اظهار داشت: عمليات اجرايي و فني طرح رودبار لرستان مشکل خاص و پيچيدگي عمده
اي ندارد و اين طرح تا سال 1392 به بهره برداري خواهد رسيد.
مجري طرح سد ونيروگاه رودبار لرستان، اين سد را بلندترين سازه آبي در حال ساخت بر روي سرشاخه هاي رودخانه دز در استان لرستان معرفي و تصریح کرد: نيروگاه برق آبي رودبار لرستان نيز با ظرفيت 450 مگاوات داراي دو واحد 225 مگاواتي با مجموع توليد 986 ميليون کيلووات ساعت انرژي ساليانه خواهد بود. ضمن اينکه مطالعات امکان پذيري ساخت نيروگاه تلمبه ذخيره اي با ظرفيت 1000 تا 1500 مگاوات نيز براي طرح در دست اجرا است که پس از کسب مجوزات لازم از مبادي ذيربط، به مرحله اجرا خواهد رسيد.
سد رودبار لرستان با ارتفاع 158 متر بر روي رودخانه رودبار (از سرشاخه هاي رودخانه دز شرقي) و در فاصله حدود 100 کيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز در استان لرستان در حال ساخت است.

Advertisements