خرم آباد پر حاشيه ترين مركز استان در كشور

متقيغلامرضا متقی مدیرکل کمیته امداد استان لرستان با تاکید بر اینکه در چند جای مختلف کشور تاکنون انجام وظیفه کرده و حضور داشته است، بیان داشت: به صورت قاطع می گویم که هیچ مرکز استانی به اندازه خرم آباد حاشیه نشین و فقیرنشین ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مراسم تجلیل از پزشکان خیر استان لرستان که به همت موسسه خیریه «غریب مدینه» شامگاه پنجشنبه برگزار شد به رغم حضور کمرنگ و یا شاید بتوان گفت بدون حضور مسئولان ارشد استان مجالی برای درد دلهایی بود که شاید مسئولان باید مخاطب آن قرار می گرفتند که حضور پیدا نکردند.

حاشیه های فقیرنشین دور تا دور خرم آباد را احاطه کرده است

مدیر انجمن خیریه غریب مدینه در این مراسم با تقدیر از پزشکان خیر استان، بیان داشت: این موسسه تاکنون در راستای ساماندهی و رسیدگی به خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست فعالیتهای خوبی داشته است اما در این زمینه جای حرکت بیشتری در استان وجود دارد.

شهناز بازداری با اشاره به چهره خط انداخته فقر بر لرستان عنوان کرد: نباید حقایق را انکار کرد بلکه باید با قبول واقعیات موجود در جهت حل این معضل حرکت کرد.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل موسسات خیریه به معنی ضعف در دستگاه های اجرایی نیست، افزود: این موسسات می توانند نقش موثری در کمرنگ کردن آثار فقر در جامعه داشته باشند.

مدیر انجمن خیریه غریب مدینه با اشاره به وضعیت فقر در استان لرستان به ویژه مرکز این استان گفت: حاشیه های فقیرنشین دور تا دور خرم آباد را احاطه کرده است و ما به عنوان نمایندگانی از خود جامعه باید در راستای انتظارات مردم حرکت کنیم.

بازداری با تاکید بر اینکه فقر بعد از 30 سال، شایسته کشور جمهوری اسلامی نیست، ادامه داد: باید در این زمینه این باور را داشته باشیم که وارد عرصه شویم و این انتظار نیز از مسئولان می رود که موسسات و انجمنهای فعال در این زمینه را همراهی کنند.

وی سرمنشا همه آسیبهای اجتماعی را ناشی از فقر دانست و یادآور شد: باید به مسائل اجتماعی در جامعه به صورت ریشه ای نگاه کرد.

مدیر انجمن خیریه غریب مدینه با تاکید بر ضرورت سازماندهی در کتابهای درسی و تبیین ارزشمندی خصایص نیک مانند ایثار و انفاق، خاطرنشان کرد: اگر احساس می شود که در لرستان فرهنگ کار وجود ندارد این امر نشان می دهد که در سیستم آموزش و پرورش مشکل وجود دارد.

فقر موجود در لرستان یک فقر نسبی است

عضو موسسه خیریه غریب مدینه و کارشناس ارشد مسائل اجتماعی نیز در این مراسم در سخنانی با تاکید بر اینکه ما هم قبول داریم که در لرستان فقر وجود دارد اما آیا در ایجاد این فقر تنها تشکیلات دولتی مقصر است، اظهار داشت: در ایجاد فقر در جامعه عوامل متعددی دخیل است و بیشتر از فقر اقتصادی فقر فرهنگی و فقر فکری موجب آسیب در جامعه می شود و ما اگر در این زمینه چاره اندیشی کنیم راهکار رفع فقر اقتصادی نیز به دست خواهد آمد.

فرهاد طهماسبی بر ضرورت توانمندسازی مجموعه مورد هدف تاکید کرد و گفت: امروزه انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد دارای دامنه وسیعی در کشورهای مختلف جهان هستند.

عضو موسسه خیریه غریب مدینه و کارشناس ارشد مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه مردم ایران ذاتا نوع دوست و ایثارگر هستند، بیان داشت: در اکثر مردم این روحیه وجود دارد ولی باید انگیزه لازم را در جامعه و آحاد مردم ایجاد کرد.

طهماسبی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش در جامعه، افزود: سازمانهای مردم نهاد می توانند در این زمینه کارهای مهمی انجام دهند زیرا در بطن مردم هستند.

وی با بیان اینکه سازمانهای دولتی در حال حاضر بخش از کارهای خود را به تشکلها واگذار کرده اند، بر ضرورت توجه به توانمندی تشکلهای و سازمانهای مردم نهاد در واگذاری کارها تاکید کرد.

عضو موسسه خیریه غریب مدینه و کارشناس ارشد مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه فقر موجود در لرستان نسبی است و ناشی از عوامل مختلف است، توجه ویژه به آموزش مهارتها در استان را به منظور توانمندسازی افراد ضروری دانست.

هیچ مرکز استانی به اندازه خرم آباد حاشیه نشین ندارد

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: شهر خرم آباد در حال حاضر دور تا دورش منطقه محروم و فقیرنشین است.

غلامرضا متقی با تاکید بر اینکه در چند جای مختلف کشور تاکنون انجام وظیفه کرده و حضور داشته است، بیان داشت: به صورت قاطع می گویم که هیچ مرکز استانی به اندازه خرم آباد حاشیه نشین و فقیرنشین ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اینکه ما بگوییم محروم هستیم افتخار نیست، ادامه داد: محرومیت زدایی افتخار است که این امر با عمل ما صورت می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان با تاکید بر اینکه باید در این حوزه کار اساسی صورت گیرد و برنامه ریزی اصولی شود، افزود: ما آمادگی داریم بخشی از کار خود را به معتمدین و خیرین بسپاریم.

متقی همچنین از اجرای طرح «امداد محله» خبر داد و بیان داشت: در این طرح ضمن شناسایی معتمدان محل برای خدمت رسانی به خانواده های محروم از ظرفیت آنها استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این حوزه نباید متفرقه و پراکنده کار و باید هر انجمن و موسسه بر روی یکی از اقشار جامعه هدف تمرکز فعالیت کند، خاطرنشان کرد: باید سازمانها و تشکلها به صورت متحد الشکل و به عنوان یک تیم در راستای محرومیت زدایی حرکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از روشهای نوین در این حوزه، یادآور شد: در این راستا به زودی سیستم جمع آوری صدقات در این استان الکترونیکی می شود.

در این مراسم از اعظم حسن زاده، بهزاد فتاحی و محمودرضا سیف سعیدی به نمایندگی از پزشکان خیر استان با حضور مدیر کل کمیته امداد لرستان، رئیس سازمان بازرگانی استان و معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش تجلیل شد.

Advertisements