چالش پیشروی صنعت شیر لرستان: سنتی بودن تولید و فرآوری

شيراستان لرستان با داشتن بیش از 6.5 میلیون واحد دامی و داشتن جایگاه مطلوب در این حوزه در سطح کشور علاوه بر اینکه می تواند به قطب تولید محصولات لبنی تبدیل شود. از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت شیر لرستان روند تولید و فرآوری شیر به صورت سنتی است به طوریکه در حال حاضر 90 درصد شیر تولیدی در لرستان به صورت سنتی تولید می شود.

Advertisements