23 نقطه جاده هاي لرستان منتظر بخش خصوصي براي ايجاد مجتمع هاي رفاهي

جاده معاون عمراني استانداري لرستان: در هر 35 كيلومتر از لرستان يك مجتمع بين راهي نياز است. هم اكنون 23 نقطه براي ايجاد مسجد، فروشگاه و مجتمع هاي رفاهي در لرستان شناسايي شده كه 50 درصد هزينه اين طرح توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مابقي آن توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي تامين اعتبار شده است.

معاون عمراني استانداري لرستان با اعلام اين خبر به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: استان لرستان به دليل قرار گرفتن در مسير جاده ترانزيتي شمال، جنوب، دارا بودن جاذبه هاي فراوان گردشگري و ديگر توانايي هاي بالقوه آن براي تبديل شدن به قطب گردشگري كشور نيازمند حمايت سرمايه گذاران بخش خصوصي است.

منوچهر فراقي با بيان اينكه بر اساس ماهيت هاي تعريف شده در هر 35 كيلومتر از لرستان يك مجتمع بين راهي نياز است تصريح كرد: هم اكنون 23 نقطه براي ايجاد مسجد، فروشگاه و مجتمع هاي رفاهي در لرستان شناسايي شده كه 50 درصد هزينه اين طرح توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مابقي آن توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي تامين اعتبار شده است.

Advertisements