محاسباتي كه نفوذي هاي دشمن براي لرستان انجام داده اند!

سپهوندمهندس سپهوند، سيمره:
خبر پشت خبر مي‌رسد كه استانمان رتبه‌ي نخست بيكاري را در رقابتي تنگاتنگ! با ايلام و كهكيلويه و بويراحمد، به دست آورده‌است. بسيار عجيب به نظر مي‌رسد و به احتمال قوي محاسبات مربوط به اين موضوع را نفوذي‌هاي دشمن انجام داده‌اند!  وگرنه در استاني كه دولت نهم، سازندگي را از آن شروع كرد!، هزاران بنگاه زودبازده آن به بهره‌برداري رسيدند!       

 و حتي ۳۱ طرح بزرگ صنعتي برايش تصويب شد، مسؤولان و نمايندگانش با مديريت بي‌نظير و تلاش شبانه‌روزي كار مي‌كنند!، چه دليلي دارد كه قله‌هاي رفيع پيشرفت و توسعه به تصرف درنيايند!؟ متأسفانه بعضي از كارشناسان و نمايندگان نيز اين شايعات و خزعبلات دشمن ساخته! را تأييد مي‌كنند. مثلاً يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته‌است هيچ يك از شاخص‌هاي برنامه‌ي چهارم توسعه از جمله رشد اقتصادي، اشتغال و تورم تحقق پيدا نكرده‌اند.

 وزير كار جديد هم گفته‌است كه طي چهار سال گذشته نه تنها سالي يك ميليون شغل ايجاد نشده بلكه هر سال ۲۰۰ هزار شغل نيز كم شده‌است و همان اشتغال قبلي نيز پايدار نمانده‌است! حال ما چه نظري بدهيم!؟ ما كه دوست نداريم «نظردان»‌مان پاره شود!، ترجيح مي‌دهيم اين همه ناكامي را به حساب همان نفوذي‌هاي دشمن بگذاريم و خودمان و ديگران را راحت كنيم! اما هردم از اين باغ بري مي‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسد!.

Advertisements

یک فکر برای “محاسباتي كه نفوذي هاي دشمن براي لرستان انجام داده اند!”

  1. چرا خبر بازداشت حسین مهدوی را منعکس نمیکنید
    شاید شما هم به جرگه افراطیون پیوسته اید!

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.