دلايل ناكامي هاي قوم لر از عصر كريم خان زند تا امروز

karimkhan   ستين لر، سايت لرهاي مقيم اروپا: در تاریخ معاصر ایران از كریم خان زند تا به امروز ملت لر همواره قربانی بوده است… با اینکه لرها در قالب نیروی متحد بویراحمدی ـ بختیاری به رهبری سردار اسعد بختیاری پس از فتح اصفهان و سپس تهران از پایه گذاران انقلاب مشروطیت بوده اند ولی تا به امروز ملت لر به حقوق حقه خویش دست نیافته است.  عدم دستیابی ملت لر به حقوق خویش را می توان در دلایل عدیده فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی دانست و آنها رابه ریشه های درونی و بیرونی تقسیم كرد.   

——————————————————-

در تاریخ معاصر ایران از كریم خان زند تا به امروز ملت لر همواره قربانی بوده است.

تنها فردی كه در تاریخ ایران به پادشاهی رسید و هیچ گاه حاضر نشد خود را شاه بنامد بلكه خود را وكیل مردم می دانست، كریم خان زند بود. اگر چه لرها در تاریخ خود حداقل ده قرن متوالی از قرن 3 تا 13 هجری در مناطق خود حكومتی مستقل تحت عنوان اتابكان لر و والیان لرستان داشته اند، با این وجود لرها همیشه مورد اجحاف قرار گرفته اند.

با اینکه لرها در قالب نیروی متحد بویراحمدی ـ بختیاری به رهبری سردار اسعد بختیاری پس از فتح اصفهان و سپس تهران از پایه گذاران انقلاب مشروطیت بوده اند ولی تا به امروز ملت لر به حقوق حقه خویش دست نیافته است. در مجموع عدم دستیابی این ملت به حقوق خویش را می توان در دلایل عدیده فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی دانست و آنها رابه ریشه های درونی و بیرونی تقسیم كرد.

ساختار ایلی و عشایری ، ساده زیستی و قانع بودن مردم لر:

بطور سنتی ساختار ایل و هرم قدرت آن بدین گونه بوده است كه همواره خوانین در بالاترین قسمت آن قرار داشته اند و در بنیان اجتماعی لرها، خان و نظرخان، فصل الخطاب تمامی رعایا بوده است.

موضع و رویكرد سیاسی خان چه در درون ایل و چه در برون آن در تعامل با سایر ایلات و عشایر، نمودار سیاسی و سرنوشت رعایای تحت امر خویش را معین می كرده است. هر گاه منافع خان و حكومت های مركزی در تقابل هم قرار می گرفته خان با استفاده از نیروی عظیم ایل خویش حكومت را به چالش می كشانده، حكومت های مركزی هم یا با دادن امتیازات كوچك به خوانین با آنان كنار می آمدند یا با توطئه و دسیسه چینی علیه خانی كه به دنبال حقوق و منافع خود و ایل تحت رهبریش داشته آنان را سركوب و سر به نیست می كرده اند، و البته پر واضح است به لحاظ شخصیت كاریزماتیك خان در ساختار ایلی و عشایری و حرف شنوی رعایا از او در اكثر مواقع خوانین از صداقت و وفاداری مردم خود سوء استفاده می كرده اند.

عدم وجود حركتهای سیاسی و فرهنگی به عنوان هویتی مستقل از فرهنگ غالب فارس :

در تاریخ لر هیچ گاه حركت سیاسی بنیادین و مستمری جدا از جنگ های مقطعی كه اكثراً سركوب و یا به انحراف كشیده می شده وجود نداشته است. مضاف بر آن نخبگان لر همیشه توسط احزاب ایران جذب می شده اند، که متاسفانه این امر تا به امروز نیز ادامه دارد، نتیجه فقدان تشکیلات مستقل این بوده كه همیشه فعالین مورد بحث از خاستگاه، ملت، هویت و زادگاه خویش غافل مانده اند.

فقر و وضعیت بد معیشتی :

با آنکه سرزمین محل سکونت لرها 90% ثروت ایران را در خود جای داده است ( منابع طبیعی، معادن، میدانهای نفتی و … ) اما متاسفانه لرها دائما با مشكلات اقتصادی و فقر بسر برده اند؛ بااینكه امروزه تعریف فقر نسبت به رژیم پهلوی فرق كرده و استانداردهای زندگی تغییر کرده است با این همه هنوز هم لرها در زیر خط فقر بسر می بردند و در زندگی آنان تغییری قابل توجه ایجاد نشده است. برخی از نشانه ها و نتایج فقر مزمن در بین لرها به شرح ذیل می باشد:

الف) در مناطق لرنشین كمتر كارخانه ای وجود دارد و بعضی از كارخانه های كوچك هم كه وجود دارند تعطیل و یا در آستانه ی می باشد به عنوان مثال كارخانه های ، قند نورآباد ممسنی ، یخچال سازی لرستان ، كارخانه قند یاسوج و … كاملاً تعطیل شده است و فقط چند كارگر به عنوان نگهبان در آنها به سر می برند؛ در تمامی مناطق لر نشین فقر مشهود است.

مناطق لر نشین از داشتن صنایع مادر و اشتغال زا كاملاً محروم هستند.

ب) به علت عدم اشتغال و وجود صنایع مادر و كارخانجات فعال، عده ای از مردم لر جذب قوای مسلح می شوند كه عمدتاً در بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ( پلیس ) مشغول می گردند، تقریباً 60 درصد از قوای نظامی ایران لر می باشند كه اغلب این افراد برای فرار از بیكاری ، نظامی شده اند.

عامل مذهب :

تقریباً اكثر مردم لر دارای مذهب شیعه می باشند و فقط تعداد كمی كمتر از یك درصد دارای مذاهب علی الهی یا بهایی و … می باشند؛ همواره حكومت های مركزی از صفویه بدین سو از این خصیصه مردم لر سوء استفاده كرده اند، که می توان از آن به عنوان فریب مذهبی یاد كرد.

استعمارگران و سودجویان نیز از عامل مذهب نهایت سوء استفاده را ازاین مردم برده اند، به عنوان مثال در سال 1332 ( 1953 میلادی ) در استان كهگیلویه و بویراحمد یك امام زمان دروغین پیدا شد یا اینكه طرح ترور خسروخان بویراحمدی با همراهی عده ای از روحانیون متظاهر ، رنگ و بوی مذهبی به خود گرفت.

و یا شعار معروفی كه در جریان نهضت ملی دكتر مصدق علیه طرح ملی شدن صنعت نفت در بعضی از مناطق لر سر داده می شد:

كسی كه مهر علی  به دل س ِ – نفت ملی سی چنه س ِ (كسی كه مهر علی  را در دل دارد پس نفت ملی به چه كارش می آید.)

عدم برگزاری مناسبت های ملت لر:

دانشوران و فعالین سیاسی و نخبگان لر هیچگاه اقدام به برگزاری و گرامیداشت مناسبت های تاریخی و تجلیل از مفاخر و مشاهیر ملت خویش نكرده اند بزرگداشت علیمردان خان بختیاری ـ داراب افسر بختیاری ـ سردار اسعد بختیاری ـ رئیس علی دلواری ـ بابا طاهر ـ خسروخان بویراحمدی ـ كی لهراسب بویراحمدی ، پیشگامان انقلاب مشروطیت، مردان خان لرستانی، شیخعلی خان لرستانی، مبارزات لرستان ، مبارزات لرهای جنوب و ….

البته در داخل كشور انجام چنین كاری به علت مشکلات عدیده تقریبا غیر ممكن می نماید ولی در خارج از كشور و رسانه های گروهی بیرون از كشور انتظار می رود كه اندیشمندان لر، در این زمینه تلاش نمایند .

هر چند که ، در عرصه موسیقی و ادبیات لری، هنرمندان و شعرایی چون زنده یاد داراب افسر بختیاری، علی حافظی، فرج علیپور، رضا سقایی، ایرج رحمانپور، علی اکبر شكارچی، حشمت شفیعیان، اردشیر صالح پور، هاشمی دهكردی، ملک محمد مسعودی، بهمن علاءالدین ( مسعود بختیاری)، كوروش اسدپور، احمد انصاری فهلیانی و… تلاش هایی در خور توجه ای نموده اند و آثار بسیار ارزشمندی خلق كرده اند؛ با این وجود بسیاری از هنرمندان و ادیبان لر و همین عزیزان در تولید و چاپ آثار خود از یک طرف با نظارت های ممیزی و نگرشهای تنگ و مأیوس كننده وزارت ارشاد و ادارات كل وزارت مزبور مستقر در استانهای لرنشین مواجه هستند و از طرف دیگر همیشه در فشار مالی فراوان بسر می برند.

گسستگی ملی:

بنا به پیشنهاد انگلیس و به دنبال ایجاد ائتلاف قوی در جهت حفظ بقای رژیم پهلوی و كاهش فشار بختیاری ها به حكومت مركزی و جدا سازی بختیاری از ائتلاف مثلث قشقایی ، بویراحمدی و بختیاری ، طبق عهدنامه چم اسپید، ازدواج بانو ثریا بختیاری با محمدرضا شاه صورت گرفت. ( یکی از هزاران نمونه ی از این دست)

بنابر این با تطمیع و ترغیب مالی برخی سران بختیاری آنان را از یك نیروی مبارز ، هویت خواه و پیشرو به یك نیروی بازدارنده تنزل دادند، و با توسعه و ترویج سیاستهای فرهنگی از پیش برنامه ریزی شده بویژه در مناطق نفت خیز سعی در گسستگی و همبستگی ملی آنها با سایر اقوام کردند، كه نهایتا غروری بی هدف به یادگار از دوران عزت و همبستگی ملی در آنها باقی ماند. اما این غرور كاذب باعث گردیده كه بعضی از بختیاری ها خود را تافته جدا بافته از لر بدانند و خود را صرفا بختیاری معرفی كنند. و حتی بعضی از بختیاری ها پا را فراتر گذاشته اصلاً لر بودن خود را انکار کرده و سعی در ساخت هویت بختیاری مستقل از هویت لر را دارند. افزون بر این می توان مواردی همچون تبعیدها، کوچهای اجباری و … را نیز افزود.

صنعت نفت:

با اكتشاف نفت در مسجد سلیمان به سال 1908 و سپس در سایر مناطق لر، اهمیت ژئوپلتیك سرزمین لرصد چندان شد به همین سبب چشم طمع دول استعماری خصوصاً انگلیس به این مناطق دوخته شد و انگلیس با روی كار آوردن رضاشاه اقدام به بند كشیدن مردم و زعما و خوانین لر نمود. و تقریباً اكثر خوانین لر تا قبل از شهریور 20 در تهران تحت الحفظ حكومت و در تبعید از مناطق خود بودند.

با شروع جنگ جهانی دوم، جهت تأمین سوخت ناوگان دریایی و هواپیماهای متفقین در خاورمیانه و شاخ آفریقا، انگلیس و متحدانش بیشترین استفاده را با اشغال مناطق لر بردند. و با احداث خط آهن سراسری جنوب – شمال نیرو و تجهیزات را از خلیج فارس به قفقاز و روسیه در مناطق لر نشین ارسال كردند.

از آن تاریخ به بعد با وجود منابع فراوان نفت، گاز، اماكن تاریخی، تپه های باستانی و عتیقه جات در سرزمین لر، این منطقه به جولانگاه رقابت دول استعماری تبدیل شد و از آنجایی كه این مردم، همواره تهدیدی برای دربار و حكومتهای مركزی می بودند دول استعماری بیشترین تلاش را در آرام و سركوب كردن آنان در جنوب و در سرزمین لر برای حفظ منافع خود و حكومت مركزی انجام می داده اند.

——————————————————————————————-

نوشته بالا فرازهایی از مقاله منتشر شده در سایت «اقتصاد و سیاست» تحت عنوان «ملت لر ملتی همیشه قربانی» میباشد.

منبع: gizilozen.blogfa.com

70 دیدگاه برای «دلايل ناكامي هاي قوم لر از عصر كريم خان زند تا امروز»

 1. سایت ستین سایت ایرانیان مقیم اروپا نیست.سایت لرهای مقیم سوئد است. بد نیست اصلاح بفرمایید.
  در کل مطلب خوبی بود.

 2. ای با با وقتی دو کاندیدای لر تبار انتخابات دهم کروبی و رضایی روی هم یک میلیون رای ندارند یعنی دیگر لری نمانده.!!به نظر من از وقتی که آغا محمد خان قاجار آن رفتار ناجوانمردانه را با دلاور زندانجام داد و زمام امور را از زندیه گرفت و با نامردی برحکومت ایران تکیه زد دیگر این مملکت و ایران و لر و… دیگر کمر راست نکرد در دوران سلسله ای که ایشان پایگذارش بود ترکمانچایها به ایران تحمیل شدو از یک قدرت بزرگی که در زمان زندیه بودیم و حتی روس فرانسه هم از ما پا میخوردند تبدیل به یک ملت درجه 3 شدیم!

 3. دوباره می سازمت وطن!

  کشور لرستان از مندلی و بدره تا خلیج و بندر دیلم!
  تنها راه نجات از اتراک و فارس ها

 4. جمهوری لرستان یک جمهوری خودگردان ایرانی از کرمانشاه تا بوشهر خواهد بود منتهی زمان می برد وماباید در داخل مرز های ایران باشیم چون ریشه زبان فارسی همین زبان پهلوی و لری ما است

 5. مهرداد :دز این سایت اسم 51 شهر لرنشین وجود دارد.باید با اطلاع رسانی بویژه دربین نخبگان زمینه اتحاد آنها را فراهم نمود.

 6. بسمه جلت اسمائه
  سایت اولین هیئت مجازی در جهان اسلام که زیر نظر و مدیریت و با تاسیس یک لک از طایفه صفر بیرانوند صفر خمسونه به نام علی عزیزپوریان هک شد
  این سایت ها با نام های
  ashoura.net
  heyat-ashoura.ir
  بوده اند که دشمنان اسلام و مسلمین با هک کردن این سایت کمال بی عقلی خود را اثبات کردند
  لطفا این خبر را به دیگران نیز برسانید تا عمل زشت آنان را همگان بدانند
  والسلام علی قلب زینب الصبور
  مدیریت و معاونت اصلی هیئت مجازی عاشورائیان حسینی و گروه مجازی طلاب جوان در استان تهران
  العبدالحقیر کیان علائی فرد

 7. خطر و فتنه اي كه مي گفتيم امروز بيخ گوش ما و وطن هميشگي مان ايران است.
  وقتي عده اي به خود اجازه مي دهند نام وطن و كشور را بر روي قطعه اي از وطن بگذارند و حرف از كشور لرستان بزنند بدانيد كه ما مردم بروجرد به هيچ وجه نيستيم و تن به اين بازي خطرناك متعصبانه نخواهيم داد و در گام اول مي خواهيم از آنها كه چنين نا بخردانه فكر مي كنند جدا شويم و خود را به چاه آنها نيندازيم.اينها حتي به رسم اعراب ضد ايراني حاشيه خليج فارس از بردن نام خليج تاريخي فارس ابا دارند ولي بدانيد ما مردم بروجرد يك ايراني هستيم كه به فارس بودن خود ميباليم.

 8. آقای زاگرسستان شما به فارس بودن خود می بالید پس نشان دادید که لر نیستید و در نتیجه بروجردی هم نیستید. زیرا بروجردی ها لر هستند.

 9. زاگرسستان تو اول اسم من دراوردی خودتو تغییر بده بعد به فارس بودند افتخار کن
  واقعا شرم اور که حاضر نیستی بگی لری لااقل میگفتی به ایرانی بودنم میبالم
  توهم هم حدی داره

 10. زاگرسستان عزیز حرفت قبول.ولی نگو ما مردم بروجرد چون تو فقط یکی از مردم چند صد هزار نفری شهر بروجرد هستی.بهتره بگی من به عنوان یک بروجردی نیستم.باشه؟در ضمن اگر ایران یک حکومت جمهوری خالی به معنای واقعی کلمه داشته باشه اون موقع هم لرستان(همه ی لرهای ایران)میتونه خودش رو به عنوان یک ایالت زیر پرچم پر افتخار ایران معرفی کنه و به حیات مبارک خودش ادامه بده.به امید ان رو(این فقط یک نظر بود)

 11. من از اقاي بهاروند كه نميدونم كجايي هست و چرا اينگونه صحبت ميكنه گلايه دارم !
  ما بايد بدانيم نام ايران با نام لر اميخته است و ما لرستانيها همواره بخاطر ايراني بودن واصالت شهره بوده ايم !
  بدانيد كه لرستان جزيي از ايران عزيز است و غيرت لرها با اسم ايران جلوه ميگيرد

 12. واقعا زبان نفهمی آقای لطفی زاگرسستان ما می گوییم ریشه زبان فارسی ÷هلوی است یعنی همین لری و بعد همه می ذانیم مردم بروجرد از طایفه های بیرانوند دالوند یار احمدی و روزبهانی هستند که این طایفه ها اصالتا لر هستند و در ثانی و قتی سه کشور فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان و ایران را داریم چه اشکال دارد یک کشور فارسی زبان دیگر هم در غرب ایران شکل بگیرد لرها در نهایت به قول شما فارسی زبان هستند دکتر محسن ریاضی در نقشه فدراسیون ایران لرستان را یکی از ایالت ها یا جمهوری های این فدرال قرارداده از کرمانشاه تا بوشهر شما از هویت خود و نقشه فدراسیون مجمع تشخیص مصلحت نمی توانید فرار کنید

 13. واقعا زبان نفهمی آقای لطفی زاگرسستان ما می گوییم ریشه زبان فارسی پهلوی است یعنی همین لری و بعد همه می ذانیم مردم بروجرد از طایفه های بیرانوند دالوند یار احمدی و روزبهانی هستند که این طایفه ها اصالتا لر هستند و در ثانی و قتی سه کشور فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان و ایران را داریم چه اشکال دارد یک کشور فارسی زبان دیگر هم در غرب ایران شکل بگیرد لرها در نهایت به قول شما فارسی زبان هستند دکتر محسن رضایی در نقشه فدراسیون ایران لرستان را یکی از ایالت ها یا جمهوری های این فدرال قرارداده از کرمانشاه تا بوشهر شما از هویت خود و نقشه فدراسیون مجمع تشخیص مصلحت نمی توانید فرار کنید

 14. دوستان!
  نمي دانم فارس بودن اينقدر برايتان ناراحت كننده است كه همچون اعراب زمان جاهليت كم مانده است بگوييد هرآنچه است عرب است و بقيه سايه اعراب!
  فارسي زبان ماست . زبان مشترك همه ايرانيان از ترك و لر تا كرد و فارس و …
  اين همان حبلي است كه همگان بايد به آن چنگ بزنند.
  مردم بروجرد بروجردي بودن خود را فرياد مي زنند و افتخارشان ايراني بودنشان است ولاغير.
  دوستان عزيز! گويا شما در اشتباهتان آنچنان فرورفته ايد كه فراموش كرده ايد اينها استان هاي ايران هستند كه زماني نه چندان دور آمده اند و خطي نه چندان بخردانه كشيده اند و عده اي را مجبور به تجمل رنج ها كرده اند.مثلا خط كشيده اند كه تا اشترينان براي لرستان و تا سامن براي همدان !آيا اين دليلي براي تشخيص مرزهاي يك فرهنگ است ؟ اگر اين سيستم درست بود كه بارز تر از همه مهاباد كرد نشين در آذربايجان نبود و سنقر ترك نشين در كرمانشاه!
  شما بهتر از من ميدانيد كه نه بروجردي ها مي توانند به زبان خرم آبادي ها صحبت كنند و نه بر عكس خرم آبادي ها بروجردي حرف مي زنند.معمولا بروجردي ها و خرم آبادي ها در تقابل با هم فارسي معيار حرف مي زنند . حتي بارها براي خود من پيش آمده است كه خرم آبادي ها پاسخ يك بروجردي را كه با لهجه بروجردي حرف زده است به فارسي داده اند و من بارها ديده ام كه خرم آبادي ها نمي توانند با بروجردي ها لري حرف بزنند و راحت نيستند. حتي رفقاي صميمي خرم آبادي من با من فارسي حرف مي زنند.در صورتيكه من هميشه بروجردي حرف مي زنم.من از شما مي پرسم كه مگر خرم آبادي فصل الخطاب و معيار لري نيست؟ مگر لري را معمولا خرم آبادي نمي دانند و مگر خرم آبادي ها به لر بودنشان افتخار نمي كنند؟
  پس چرا اينقدر تفاوت در زبان و فرهنگ و آداب و رسوم بروجرد و خرم آباد را نمي بينيم. من خداي نا كرده نمي خواهم و نخواهم گفت كه هيچ يك بر ديگري برتري دارد ولي تفاوت بسياري وجود دارد. بهتر است كمي به خود بياييم و متعصبانه فكر نكينم كه اگر تعصب نان وآب داشت كه الان هيتلر روسياي عالم نبود و هم نژادانش از بردن نامش شرمنده نبودند.
  كاري نكنيم كه عاقبت سياهي برايمان بماند…

  لرنا:
  لري بروجردي نزديكترين لهجه با لري خرم ابادي است.
  مثلا لري دلفان و الشتر(لكي) يا لري اليگودرز (بختياري) يا حتي لري دورود با لري خرم آبادي فاصله بيشتري دارند . البته جاي يك مطالعه زبان شناسي علمي خالي است ولي به نظر مي رسد لري بروجردي و پلدختري بيشترين قرابت را با لري خرم آبادي دارد. البته منكر تفاوتها هم نمي شويم

 15. سلام دوستان
  سر لربودن و فارس بودن دعوا نكنيد. ما همه ايراني هستيم. ولي بهتره از كشور لرستان حرف نزنيم. ميخوايم كشور بشيم كه چكار كنيم. يادتان باشد پنج انگشت دست در كنار هم تبديل به يه مشت محكم ميشه.
  بچه لر

 16. اقايي كه با نام جعلي زاگرسستان مطلب مينويسي بدان!
  اگر شما به عنوان يك ايراني حاضريد تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي را به امارات بدهيد ما هم ميگذاريم بروجرد از پيكره لرستان عزيز جدا شود.اما يكبار ديگر بدان!
  چو ايران نباشد تن من هم مباد و ذره اي از خاك ايران زمين را به احدي نميدهيم چه برسد به بروجرد كه به عروس لرستان معروف است!
  لرها عروسان را هرگز طلاق نميدهند

 17. آقای زاگرسستان بهتر است اینقدر اراجیف سر هم نکنید.
  بروجردی اختلافش با خرم آبادی کمتر از اختلاف خرم آبادی با بختیاری است. پس بختیاری ها هم لر نیستند؟؟؟؟؟
  در ضمن من نمی دانم شما از کجا می گویید خرم آبادی معیار لری است. هر گویشی از لری جای خود را دارد و معیار لری حساب می شود.
  بهتر است برای اینکه بروجرد یک استان شود اینقدر خودتان را اذیت نکنید زیرا نمی شود. البته اگر لرستان استقلال خویش را بدست بیاورد وضع بروجرد خیلی بهتر خواهد شد.و شاید یک استان شود.
  من نمی دانم شما چرا اینقدر سعی دارید خود را به فارس بچسبانید در حالی که فارس ها اصلا شما را به عنوان فارس قبول ندارند. والبته فارس ها بیش از اینکه دیگر لرها را مسخره کنند ، بروجردی ها و شهرهای اطرافشان را مسخره می کنند که بخاطر این است که عده زیادی شان به شهرهای فارس نشین رفته اند.
  شما می گویید تنها افتخارتان ایرانی بودنتان است در حالی که ما بزرگترین افتخارمان لر بودنمان است زیرا کشور ایران یک مرزبندی سیاسی است و لرستان خود تاریخی کهن تر از ایران دارد.
  بهتر است اینقدر خود را اذیت نکنید شما نمی توانید مردم بروجرد را از لر بودن خودشان جدا کنید.

 18. باسلام وعرض پوزش از خوانندگان فهيم سايت لرنا واز شخص آقاي خدايي.اولا بنده احمد لطفي هستم وكليه نظرات درج شده دراين سايت را مي خوانم ودر موقع لزوم با ادبيات خودم نظراتم را بيان مي كنم وسايت زاگرسستان سايتي مستقل است كه شخص شريفي آنرا اداره مي كند ونقطه نظرات خودشان را دارند .دوما آقاي بهاروند آن لفضي كه به كار برده ايد فرقي نمي كند چه به بنده چه به ديگري بسيار بي ادبانه است وفكر نكن كه ما زبان نداريم ولي از قديم گفته اند كه (از كوزه همان برون تراود كه در اوست)ثالثل از همان ابتدا كه مطالبي به عنوان ستين لر (سايت لرهاي مقيم اروپا)در لرنا درج شد بوي تفرقه ونفاق در آن هويدا بود ومن از سايت لرنا متعجبم!!!رابعا از نظر زبان شناسي وبه دور از تعصبات كور موجود همه مي دانند كه لري حالا به هر گويش ولهجه اي يكي از زير شاخه هاي زبان فارسي است و در آن شكي نيست حالا يك عده ايي مي خواهند از آن براي خود كلاه نمدي درست كنند بماند .خا مسا در مورد بروجرد من به عنوان يك بروجردي وقتي به دور وبر خود مي نگرم واستانهاي كشور واستانهاي مجاور را مي بينم برايم سوال پيش مي آيد كه چرا لرستا ن عقب افتاده است با اينكه بر سر شاهراه عبور خطوط لوله نفت كشور قرار دارد وبا آنكه جاده اصلي شمال به جنوب ازآن مي گذرد و…..

 19. اين قضيه ريشه در تاريخ دارد وچون خوب بنگريم به اوايل سلطنت رضا شاه مربوط مي شود كه عده ايي به نام لر در مقابل حكومت مر كزي وشخص رضا شاه ايستادگي كردندوسركوب شدند (دلايل ايستادگي ونحوه سركوب در كتب تاريخي موجود است)ودر از همان زمان مي بينيم كه الوار به وجود قرابتي كه با فارسي داشتند به عنوان يك قوم جدا مثل ترك وعرب وبلوچ از پيكره استانهايي كه به فارس شناخته مي شدند جدا شد وبه خاطر كينه ايي كه پهلوي ازآنان به دل گرفته بود هر روز آن را تجزيه كرده وبا چسباندن همين انگ قومي وقبيله ايي آن را در فقر وفلاكت نگهداشت .متاسفانه بعد از انقلاب هم اين فكر همچنان باقي است وهمان ظلم ها به نام لربودن به استانهاي لر(لرزبان نه چون لري اصولا زبان نيست وزير شاخه ايي از فارسي است)روا داشته مي شود.من فكر مي كنم كه تازماني كه اين تفكر از بين نرود ولرها خود را جداي از فارس بودن خود بدانندودر كشور همين تصور جدايي لر از فارس وجود دارد فقر وظلم به استانهاي لر نشين كم وبيش وجود خواهد داشت .متاسفانه همين تفكر غلط در استان لرستان هم وجود دارد واينبار همديگر را به لر وغير لر بودن متهم مي كنيم در صورتي كه من به عنوان يك بروجردي به دنبال گرفتن امتياز واعتبارات براي زادگاه خودم هستم واين قضيه به قوميت من ارتباطي ندارد

 20. وبه واقع اين فكررا بسيار كودكانه مي دانم كه كسي ديگري را به فارس بودن يا لر بودن متهم كند چرا كه با همين الفاظ كودكانه ما را به جان هم انداخته اند وگرنه پيشرفت هر نقطه از ايران پيشرفت همه ايران است .تجربه نشان داده است كه تجزيه استانها به قطعات كوچكتر همانطور كه در چند سال اخير شاهد آن بوده ايم به تقصيم بهتر اعتبارات به نقاط مختلف كشور كمك كرده است پس اصولا ايجاد استانهاي جديد به معناي تجزيه قومي نيست وبه مثابه تقسيم زنبورهاي يك كندو عسل به دو كندو مستقل است كه اگرچه جدا هستند ودر هويت يكي مي باشند كما اينكه با جدايي اردبيل از آذر بايجان آنان فارس نشدند يا عرب نشدند بلكه به عنوان يك استان مستقل اعتبارات بيشتري را نصيب استانهاي ترك نشين كردند پس چه اشكالي دارد كه قطعه ايي از لرستان به صورت استاني مستقل ولي با همان هويت به وجود آيد؟؟

 21. با قطره قطره خونم از بروجـــرد دفاع خواهم كرد حتي اگر مجبور شوم براي جدايي آن … اسلحه بكشم.
  ادامه اين نظر حذف شد چون حسن خطرناكه حسن!

 22. متاسفانه در خرم آباد هم یک عده می گویند ما خرم آبادی هستیم لرها دهات های اطراف زندگی می کنند واین طور به خطر سرافرازی یک قوم کمک می کنید تاا مرکز نشین ها همچنان به آبادانی دیار خود بپردازند و خاطرشان ازما راحت باشد که استحاله شدیم وقتی همدان هم در تسخیر لرهای ترکاشوند وغیاثوند است این چه خیال باطلی است که بروجرد را از لر نشین ها ی ایر ان جدا بخواهیم نخیر لر ها در سوریه و عراق هم خواستگاهشان سرزمین پهلوی یا لرستان فیلی به قول عرب ها است باور نمی کنید به سایت لرستا ن عراق یعنی خانقین ممدلی و بدره سر بزنید

  این هم نشانی سایت لرستان عراق
  http://www.westluristan.com/

 23. باسلام به خمه دوستان من همان ناشناسی هستم که دومین کامنت را نوشتم مقاله را که در بالا آمده بود خواندم واز اینکه به عدم رسیدن مردم لر به حقوق حقه شان بعد از کریم خاند زند اشاره کرده بود با توجه به مطالعات و سواد ناچیزم وجدید ترین آزمون حق خواهی وتمرین دمکراسی واتحاد منطقه ای وملی (انتخابات 22 خردادونتایج آن ودو کاندیدای لر آن)منظور خودم ونویسندگان مقاله وسایت لرنا را باابراز نارضایتی از عدم اتحاد نخبگان قوم لر وعدم همییت مردمی در آوردگاههای مهم سیاسی و سوء استفاده های حکومتهای مرکزی در دوره های تاریخی بعد از زندیه اشاره کردم واکنون که کامنتهای زیادی از طرف دوستان را مطالع کردم متاسفانه ودرمندانه دیدم که از ماست که برماست !!چون تا زمانیکه نوک پیکان اندیشه نخبگان لر که مثلا دست با اینترنتی هم دارند بجای فکر کردن به مسایل مهم در جهت اتحاد ودسترسی به توسعه رفع فقر بیکاری بد بختیها و معضلات مردم لروایران سرفراز(مام بزرگ میهن) از هر طریق ممکن وبه اندازه توان هرکس حتی نوشتن یک کامنت کوچک در لرنا!! به مسایل ودعواهای مسخره خرم آباد و بروجرد(که دیگه تقریبا جوک آن جهانی شده)تبدیل شده
  این درد کهنه بیشتر نمایان میشود وامید دلسوختگان وکسانیکه درد لر و لرستان را دارند کمرنگ تر مشود.واقعا حیف از این سرزمین پر نعمت وپر تاریخ وپر فرهنگ که این همه در حقش جفا شده و ما سرگرم جدالهای بی ارزش وصد تا یه غازیم.
  (حکیمونه دردمه خیلی گرونه داریه درد دلم دو لرسونه)لرسو یعنی تمام سرزمینهلی لر نشین…

 24. با سلام . هم استانیهای عزیز تشکیل استان لرستان شرقی به مرکزیت بروجرد باعث بهبود وضعیت هر دو استان(غربی و شرقی) و سرافرازی بیشتر لر ها خواهد شد پس بیایم به این ایده با دیده احترام و بدور از تعصبات شهری بنگریم و در جهت احقاق حقوق از دست رفته لرها تلاش نماییم و بدانیم رسیدن به این مقصود در گرو افزایش استانهای لر نشین همانند تعدد (استانهای ترک نشین) می باشد.موفق باشید

 25. به رسم مردمان ديار فرزانگان:
  جواب بي ادبيتان را با بي ادبي نمي دهيم.
  گفتم و مي گويم كه قلم و دانش پيروز هميشگي تاريخ است حتي اگر چند صباحي قمه و شمشير و جهل حكومت كند…
  بحث من بحث قوميتي نيست كه شما به راه انداخته ايد.
  آنچه ما مي شناسيم مرزهاي طلايي وطن عزيزمان ايران است و لاغير. دوستان عزيز كه مرا متهم به غير بروجردي بودن كرديد! بدانيد آنقدر بروجردي هستم كه تا آخر عمر ازآن دفاع كنم و آنقدر ريشه هاي خانوادگيم در بروجرد ريشه دوانده كه نمي توانم فراموشش كنم حتي تا پاي جان!
  امروز هركس در بروجرد زندگي مي كند چه عزيزاني كه ساكن روستاهاي جنوبي هستند و اغلب از همان طوايف لري كه شما گفتيد هستند و چه آنها كه در شمال بروجرد زندگي كرده و چه آنها كه در شهر بروجرد زندگي مي كنند حال چه مردمان اصيل بروجرد و چه مهاجران لك و لري كه از اطراف به بروجرد آمده اند و در مجموع حدود 25 الي 30 درصد جمعيت بروجرد را همين عزيزان مهاجر لر و لك و طوايف لر جنوبي بروجرد تشكيل مي دهند همه و همه در بيان محل زندگي خود يك كلمه مي گوين :» بروجرد» حال عده اي مي گويند » وروگرد» و عده اي » بروجرد» و اغلب افراد هم خود را » ووريردي» مي دانند. اين همان وجه غالب مردمان بروجرد است كه خود را » ووري يردي» مي دانند .من به عنوان يك بروجردي به همه دوستان عزيز اعلام مي كنم كه تشكيل استان هاي جديد در برنامه بلند مدت دولت قرار داشته و حتي اگر 2 استان ديگر تشكيل شود يكي از آنها به مركز بروجرد است. اين رنجي كه به مردم بروجرد رفته است پايان خواهد يافت. شك نكنيد. مشكل ما لر بودن و يا نبودن نيست ما نمي خواهيم زير بيرقي بمانيم كه تعصب و جهل تنها دستاويزش است . نمي خواهيم زير علم كساني سينه بزنيم كه خيلي بي شرمانه حرف از كشور لرستان مي زنند.راه ما به هزار دليل جداست و شك نكنيد جدايي از لرستان خرم آبادي حق مسلم بروجردي هاست.بارها گفته ام و نوشته ام كه خرم آباد بايد و صدالبته مركز استاني باشد كه نامش لرستان است و شهرهايش شامل خرم آباد و پلدختر و الشتر و كوهدشت و نورآباد و شايد هرسين و دره شهر و ايلام و مهران و … باشد ولي قرار گرفتن بروجرد زير سايه خرم آباد نقض آشكار حقوق مردميست كه خود شايسته مركز استان شدن بوده اند ولي حيف كه پهلوي آنچه كرد كه جز آن هم انتظار نمي رفت!
  آقاي لرناي عزيز كه ادعا مي كنيد از دورود فعاليت مجازي انجام مي دهيد آنوقت زبان مردم بروجرد را نمي دانيد . همانجا كه دورود شما بخشي از آن بوده است.
  آنچه شما را به اشتباه انداخته است مقايسه زبان روستاييان عزيز بروجرد و طوايف لر و لك ساكن در روستا هاي جنوبي بروجرد با خرم آباد است كه از قضا به گفته شما نزديكترين لهجه به مركز لرستان است ولي لهجه مردم بروجرد كه تفاوت آشكار دارد . اگر نمي دانيد كه من فكر نمي كنم و تصورم اينست كه خود را به بيراهه زده ايد بهتر است به دعوت من به مطالعه در ساختار هاي زباني منطقه و تفاوت هاي آشكارش فكر نماييد.
  آنچه لهجه مردم بروجرد است آن نيست كه شما به مركز لرستان نزديكش مي دانيد.آن همان لهجه اي است كه بخشهاي جنوبي استان فعلي همدان از جمله نهاوند و ملاير و تويسركان و همچنين كنگاور به آن صحبت كرده و تا حوالي شازند هم رايج است و از قضا خيلي با آنچه شما مي گوييد فرق دارد.من به عنوان يك بروجردي خيلي كمتر از آن كه تصور كنيد لري مي فهمم و اين براي اغلب(75 درصد) مردم بروجرد صادق است ولي اين دليل اصلي صحبت هايم نيست بلكه تعصب و تنگ نظري اي كه در مركز لرستان موج مي زند نكته بارز مدعاي ما است.
  چند مورد تفاوت آشكار برايتان مي نويسم كه به نوعي شناسنامه گويش لري است:» براي / لري: سي/ بروجردي: ور( به كسر «و» و فتح » ر» )-برو/ لري: رو/ بروجردي :برو( به فتح «ب»)-و هزار كلمه و لغت ديگر…
  دوست عزيز » بهاروند» كه ما و آقاي لطفي را سر هم زبان نفهم خوانده اي بدان كه لطفي عزيز را حتي يكبار هم نديده ام و فقط در اينترنت مي شناسمشان. در ضمن اين » زاگرسستان » نام وبلاگ ماست كه اگر خواستي سر بزنيد اسم من نيست!زاگرسستان يعني همان استان زاگرس كه به صورت نامي براي هدفمان به كا رمي رود و ان شاالله روزي نه چندان دور محقق خواهد شد.
  بروجردي قسمتي از ايران است همانگونه كه خرم آباد قسمتي از ايران است. لرستان فعلي فقط خطي است كه عده اي به دور خرم آباد كشيده اند و بروجرد را هم درونش گذاشته اند . -همين-

  اگر جدايي بروجرد از لرستان جعلي را مثل فتنه جدايي تكه هاي وطن يعني ابوموسي و تنب هاي كوچك و بزرگ قلمداد مي كنيد شما را بعد از خودم به تفكر و تدبر و دوري از جهل و تعصب دعوت مي كنم .
  ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم…

  لرنا: دوستان لطفا كامنتهاي كوتاهتر بنويسند

 26. بهمن کماندو شدی میخوای اسلحه بکشی حتما میخوای هم استانیاتو بکشی؟؟؟؟؟؟؟
  بختیاری دمت گرم با نظرت کاملا موافقم
  درضمن ساده ترین و قابل فهم ترین لهجه لری خرم آبادی است این نظر من نیست نظر همکلاسیام که کرد و فارس وجنوبی و…هستن
  اونا لکی رو شبیه کردی میدونن وبختیاری رو غلیظ میدونن ومیگن لهجه اصلی لریست ولری خرم اباد و پلدختر رو نزدیکترین لهجه به فارسی میدونن

 27. آقای لطفی شما یک تاریخی سر هم کرده اید و در مطالبتان نوشته اید که بنده این تصور را می کنم که شما نه الفبای تاریخ را بلدید نه زبانشناسی.
  آخه مرد حسابی(یا غیر حسابی) کی گفته لری جزوی از فارسی است؟ برو پای صحبت بزرگترین زبانشناسان جهان بشین. تو حرفهای یه مشت شوونیسم فارس رو برداشتی داری تکرار می کنی؟
  زبان لری یک زبان مستقل و جزو خانواده ی هندو اروپایی است که قاعدتا با دیگر زبانهای هندو اروپایی مانند کردی، فارسی و انگلیسی و… شباهت هایی دارد.
  این را هم بگم که نام لر و یا لر به مدت ها قبل از دوران پهلوی بر میگردد و اتابکان لر خود نمونه ی بارز این ادعاست.
  در ضمن شاید شما آدم بی غیرتی باشید اما غیرت ما اجازه نمی دهد خود را جزوی از فارس بدانیم.زیرا با آنها غرابتی بیشتر از غرابتمان با کردها نداریم. و فارس ها یک هویت جدای از ما هستند.
  در ضمن اگر شما قیام مردم آزادیخواه لر در مقابل حکومت پهلوی را عیب می دانی پس باید بگویم که از بیخ و بن لر نیستی پس بروجردی هم نیستی. شاید تو یک فارس باشی که در بروجرد زندگی می کنی و حالا به سرت زده که بروجرد را هم برای فارس ها تصاحب کنی.

 28. دوست عزیز سینا از اظهار لطفتان متشکرم.ما همه لریم و به لر بودنمان افتخار می کنیم.
  متاسفانه بعضی از افراد مثل زاگرسستان و لطفی که احتمالا بروجردی نیستند به دلایل مختلف می خواهند بروجرد را از لرها جدا کنند.
  جالب اینجاست که اینها مدام حرفهای متناقض می زنند که باعث خنده بنده می شود و بنده فکر می کنم که شاید این دو هنوز مهد کودک هم نرفته اند و شاید هم سطح هوشیاری شان اندک است.
  اینان گاهی می گویند بروجرد اصلا لر نیست . گاهی می گویند بروجرد لر است و فقط باید از لرستان جدا شود و گاهی می گویند اصلا چیزی بنام لر وجود ندارد.
  بابا بیخیال یعنی شما می خواید استان اداره کنید آقای لطفی و زاگروس؟؟!!!
  این ایران برای ما چه کرده؟ غیر از کشتارهای وسیع در لرستان ، تخریب منابع لرها ، بردن منابع آبی لرها به مناطق فارس نشین و ایجاد قحطی و فقر در مناطق لرنشین؟؟
  بنظر من شما غرق در افکار جاهلیت هستید که وقتی پیشرفت و موفقیت ما لرها در ایجاد کشور مستقل لرستان است که مطمئنا با این همه منابع غنی کشوری ثروتمند خواهد بود بخاطر بعضی از افکار پوچ ایرانی و… که حکومت های مرکزی به خورد مردم داده اند با این عمل مخالفت می کنید.
  مگر تا چند صد سال پیش چند کشور در جهان بود؟ تعداد انگشت شماری. اما کشورها با تلاش برای استقلال خویش به خوشبختی رسیدند.
  مطمئنا ایجاد استان مستقل بروجرد هیچ دردی از مردم بروجرد دوا نمی کند ، البته ممکن است شما آقای لطفی و زاگروس به یک نان و نوایی برسید ولی بقیه مردم اصلا.
  تنها را استقلال لرستان از لرستان عراق تا بندر دیلم و بهبهان شامل تمامی مناطق لرنشین.
  زبان لری ، فرهنگ لری، کشور لری !

 29. با سلام آقاي بختياري اولا لطف كنيد اسم وآدرس آن «بزرگترین زبانشناسان جهان !!»را جهت اطلاع خوانندگان عزيز اعلام بفرماييد.دوما من بحثي از وجود چيزي به اسم لر مربوط به قبل وبعد از پهلوي به ميان نياوردم واصولا از كي تا به حال سرگردنه بگيري شده » قیام مردم آزادیخواه «همه مي دانند وتاريخ نيز گواه اين مدعاست كه رضاشاه براي دسترسي به خوزستان وكنترل كشور بعد از دوره قاجار وايجاد يك حكومت مركزي (كه قبل از آن وجود نداشت)وبه اعتقاد عده ايي براي خوش خدمتي به انگليس اقدام به ايجاد راهآهن شمال به جنوب وراه شوسه شمال به جنوب نمود .دراين هنگام به قول شما مردم آزاديخواه لر (يا عده ايي قليل از خوانين كه اين منطقه را ملك تلق جود قلمداد مي كردند شروع به ايجاد نا امني وبستن راه كاروانها نمودند .دراين زمان حكومت مركزي كه نه خارجي بود ونه هنوز درست قدرت را در دست گرفته بود كه بعدا معلوم شود ظالم است يا نه!!چه كار بايد مي كرد وحكومت چكار كرد ؟دست به سركوب زد وبسياري از مردم بي گناه كه قرباني مطامع خوانين شده بودند را كوچاند وبا جدا كردن ايلام از لرستان(كه مرزي هم بود)قائله را خواباند

 30. وبا يك اقدام نا بخردانه بروجرد را به لرستان ملحق كرد وبراي كنترل بيشتر بر منطقه وزير نظر گرفتن حركات متمردين پايگاه نظامي را در خرم آباد تقويت كرد كه بعدا به مرور زمان با ايجاد استانها (به جاي ولايات)متاسفانه خرمآباد را مركز استان كردند وبروجرد را ضميمه آن نمودند وبا كينهايي كه از متمردين اين منطقه داشتند در دو ره حكومت پهلوي انواع اجحاف را به اين منطقه رواداشتند كه تا به امروز ادامه دارد.آقاي بختياري در پايان بايد بگويمكه فرق ما با شما اين است كه شما زود از كوره به در مي رويد وشروع به فحاشي مي كنيد (در واقع وقتي كم ميآوريد)وگرنه در دنياي مجازي انترنت اگر حرف حسابي داريد با دليل ومنطق بگوييد وگرنه به رخ كشيدن غيرتتان!!!؟؟؟محلش در چاله ميدان است نه اينجا.هركس ديگري هم مي تواند چشم بر بندد وبي قائده فحاشي كه كه در اين مورد يك ضرب المثل «فارسي» هست كه ميگويد «عاقلان دانند»واگر شما فرسها را قبول ندارد از اين به بعد لطفا!!با دستور ادبيات لري وخط لري!!مطلب بنويسيد تا همگان از آن بهره مند شوند.

 31. با عرض سلام به مسئولین سایت . امیدوارم که پیروز و موفق باشید و امیدوارم که نام قوم لر و موسیقی دلنوازش همیشه در این گیتی بدرخشد من از مسئولین محترم سایت خواستارم که در سایتشان ایل لر بختیاری را به صورت جداگانه درج نمایند و همیشه پیشوند لری را به آن اضافه نمایند چون این امر باعث تفکیک این ایل از لری می شود همچنان که می بینیم که اکثر مردم نمی دانند که بختیاریها نیز از قوم بزرگ لر می باشند . در این زمینه باید بگویم دیشب در رادیو پیام تهران آهنگی از لری بختیاری پخش نمودند و در آخر مجری رادیو گفت :آهنگی بختیاری را شنیدیم که آدم را به سرزمین چهار محال و بختیاری برد . که متاسفانه بدون اگاهی و یا به صورت غرض این موضوع را رساند که ایل بختیاری جدااز قوم لر نبوده و مختص استان چهار محال و بختیاری می باشد . من از مسئولین سایت مجددا” خواهش می کنم که این مسئله را در سایتتان رعایت و بگنجانید و به دیگر سایتها و مطبوعات و رادیو تلویزیون گوشزد نمائید . اگر می خواهیم قوم بزرگی داشته باشیم نباید بگذاریم آن را تفکیک کنند باید مرزهای فرهنگی و قومیمان را به همه بشناسانیمو به کاربران گرامی نیز توصیه می کنم که از هر تبار قوم بزرگ لر میباشند فقط به لر بودن خود فکر کنند نه شاخه های لری و به خواهند آن را جدا از لر بدانند بختیاری ، لک و غیره فقط بایستی خود را لر بدانند دشمنان قوم لر فقط کوچک نمودن مرزی و قومی را می خواهند . و این را نیز باید بدانیم که قوم لر همیشه وطنش ایران بوده و خواهد بود اگر چه قبلا» با نامهای دیگر که پارت یکی از آن نامها بوده است و تکلم قوم لر زبان نیست بلکه گویش می باشد و ریشه در پارسی میانه دارد

 32. تو رو خدا دست بردارید از این بروجرد بروجرد گفتنتون خجالت آورره شما حتی از اصالت خودتون هم فرار می کنید اونوقت می خوای بری اسلحه بکشی با این حرفا می خواید چیو ثابت کنین بله من هم با افتخار می گم لرم و اصلا لر بودن اصالتم رو نشون میده حداقل می دونم کی هستم و آبائ و اجدادم کی هستن به همه لرهای عزیز هم به خاطر هم خون بودنم هم افتخار می کنم . بعد هم همتون از این حرفا دست بردارید دلیل عدم پیشرفت لرستان هم همین گیس و گیس کشیهای قبیله ایست آقایون بروجردی هم اگر لر نیستند لطفا تشریفشونو نیارین تو این سایت چون این سایت مال لرهاست می ترسم اون نیمچه لهجتون هم تحت تاثیر قرار بگیره

 33. متاسفانه بعضی از افراد معلوم الحال و به احتمال زیاد عقده ای احتمالا بدلیل عقده ای که معلوم نیست به چه خاطری از خرم آبادی ها دارند، سعی دارند میان خرم آبادی ها و بروجردی ها را خراب کنند و تفرقه بیاندازد. اینان در نژد افکار بروجردی ها از خرم آبادی ها دیوها و هیولاهایی ساخته اند. در صورتی که من خودم بعنوان یک بختیاری با خرم آبادی های زیادی دوستم که همگی آدم های خوبی و مهربان و به جرات میگویم که بهتر و خوش اخلاق تر از ما بختیاری ها هستم و دوستان بروجردی هم دارم که هیچ مشکلی نه با لر بودن دارند و نا با خرم آباد. اما در این میان تعدادی افراد معلوم الحال قصد خراب کردن این برادری را دارند که البته از این لکه های ننگ در میان لرها در طول تاریخ دیده شده که معمولا از جانب دولت های مرکزی و یا … اجیر می شده اند تا میان لرها تفرقه بیاندازد، این افراد رذل بدانند و به صاحب هایشان هم بگویند که آن چیزی که شما از ان می ترسید(یعنی اتحاد همه ی لرها) نزدیک است و روزی نقشه های کثیف و تفرقه افکنانه شما که خواهان ایجاد دشمنی بین طوایف لر را دارید برملا خواهد شد و شکست می خورد.

 34. بختیاری عزیز من دوست دارم من نمیدونم کی هستی کجایی یا اولین باریه نوشته هات رو میبینم خوشحالم من به این فکر ایمان دارم ما موفق میشیم دور نیست تشکیل کشور عزیزمان لرستان من به شما قول میدم اون زمان پیشقراولان این آزادی بروجردیها خواهند بود.مرز بانان ما با فارسها(سگزیان.اگه به محضر مبارکشان بر نمیخورد)همین عزیزان خواهند بود به خودت مسلط باش و گول نیروهای امنیتی حکومت رو نخور که با اسم بروجردی خودشون رو معرفی میکنن.حقه کثیف تفرقه بینداز و حکومت کن عمرش به پایان رسیده به امید روزی که باز بین مردم شهرهای کشور عزیزمان لرستان به خاطر پایتخت شدن کل کل باشه

 35. فکر میکنم لر به اندازه کافی نام بزرگی باشه که اصرار نکنیم که بعضی ها حتما لر هستند.
  به کسانی هم که لر نیستن میگم که اگه خداوند این موهبت رو از اونا دریغ کرده ولی این راهو براشون باز کرده که با کسب خصایل روحی حداقل یه مرام لری برا خودشون دست و پا کنن

 36. از نظرات دوستان که به من نظر لطف داشتند ممنونم.
  بله بی شک روزی ما به هدفمان خواهیم رسید.
  ابی جان با حرفهایت موافقم. و دوست دارم.
  خوشحال میشوم با دوستانی که مایلند با هم بیشتر در ارتباط باشیم تا بتوانیم با همفکری و تبادل نظر راه را برای اهدافمان هموار کنیم در ارتباط باشم.مانند ابی جان عزیز!
  ایمیل من:
  sajadlor@yahoo.com

 37. با سلام و تشکر از مديران سايت ،اقاي بهاروند مطلب جالبي را عنوان کردند که دکتر محسن رضايي در نقشه فدراسیون ایران لرستان را یکی از ایالت ها یا جمهوری های این فدرال قرارداده از کرمانشاه تا بوشهر.
  من از چنين موضوعي اصلا خبر نداشتم ، تنها چيزي که از محسن رضايي شنيدم مربوط به قبل از انتخابات ان هم در زمينه فدراليسم اقتصادي بود.
  حال از اقاي بهاروند و ديگر دوستان خواهشندم که اگر در زمينه نقشه فدراسيون ايران و ايالت هاي ان ،مطالب و جزئيات و منابع دارند ، بيان کنند ، که ببينيم ايا چنين طرحي صحت و وجود خارجي دارد؟؟ واگر وجود دارد در مورد ان به بحث بپردازيم

 38. باسلام بختياري جان چقدر ساده ايي «ابي» سر كارت گذاشته؟؟!!!من كه بعد از خواندن مطلب ابي وشما يك دل سير خنديم .

 39. سلام به ایران وسلام به لرستان
  من متولد تهران هستم و در تهران زندگی می کنم ولی اصالتا لر هستم و افتخار می کنم
  من دو علت را برای اینکه قوم لر پیشرفت نکرد را از نظر خودم می گوییم
  1-در گیری های طایفه ای: اجداد خود من ساکن یکی از روستا های کوهدشت بودن
  به علت دعوا مجبور به کوچ به یکی از شهرهای همدان می گردن و باز هم بعد از سالها من این دعوا ها را ولی خیلی کم تر در طایفه لر می بینم
  2-فقر واعتیاد:
  برای اتحاد بین مردم لر در تمام کشور نیاز به یک تیم فوتبال در لیگ برتر با عنوان (…) لرستان داریم
  چون فوتبال علاقه مند های زیادی دارد و باعث غرور و اتحاد می گردد
  در پایان از کسانی که این سایت را ساخته اند تشکر می کنم
  به امید پیشرفت ایران و لرستان

 40. سلام..اقای زاکرسستان این چه بروجردی بروجردی کردنه. جرا اینقدر دوست داری بگی من بروجردیم مکه بروجردیا جه کار شاخی کردن اینو بدون بچه لر بودن افتخار میخواد چه ساکن خود خرم اباد باشی جه اطرافش و غیر…………………………

 41. زاگرسستان گرامی باید خدمتت عرض کنم که من یه بروجردیم اما به لر بودنم افتخار و از ایده کشور لرستان هم حمایت می کنم، و به نکته رو باید واسط روشن کنم که ما فارس نداریم و فارس زبان داریم چون ترکیبی از چند قومیت مجهوله عزیز.

 42. علت اینکه یه عده ای از افراد قدیمی بروجرد که تقریبا 50 هزار نفر و کمتر می شوند از لر بودن فرار میکنند نشست و بر خواست بیش از حد با یهودیان قدیمی ساکن بروجرد است که روح سودجویی و پول دوستی را در انها تزریق کرده اند و بعد از مهاجرت اکثر یهودیان این رفتار ناشایست هنوز در قسمتی کوچک از مردم شهر باقی مانده است و در طول 50 سال گذشته با استعدادی که لرها در تمامی کارها از خود نشان داده اند کینه این افراد سود جو را برانگیخته اند و خود را جدا از بقیه میدانند.

 43. در ضمن زاگرسستان در مورد لهجه بروجردی یه حرفایی میزنی که انگار بروجردیا به زبان بین الملی صحبت میکنن. من خودم بروجردیم و دیگه نمیتونی بگی شما خبر نداری و بروجردی بلد نیستی(من بچه خیابون جعفری -در امامزاده جعفرم) بد نیست بدونی که بیشتر لغاتی که در بروجردی هست مشترک با لری و لکی است. چرا اطلاعات غلط میدی و میگی که بروجردیها و خرم آبادی ها زبان هم رو نمیفهمند و با هم مشکل دارند اتفاقا من خودم دانشجوی اراکم و در این شهر دانشجوهایی ازانواع مردم لر از شاخه های مختلف هستند و با هم خیلی خوب هستیم و صد البته فهمیدیم که علت بدبختی های امروز اختلافات گذشته ست و محض اطلاع شما میگم که بچه های امروزی بروجرد و خرم اباد بهترین سیستم رفاقت رو دارن و اشتباهات پدراشون رو تکرار نمیکنن «باور نمیکنی با یه خرم آبادی رفیق شو ببین نظر نسل جدیدشون در مورد اختلافات گذسته چیه»
  «زنده باد ایالت خود مختار لرستان»

 44. در ضمن من 2 سال بود به این فکر میکردم که چرا لرا ندای استقلال سر نمیدن لااقل یه کمی از زیر فشار فقر بیان بیرون و به وضعشون رسیدگی کنن که خدا رو شکر کم کم زمزمه های استقلال رو سر دادن.

 45. با سلام به همه دوستان من لر لرستانی هستم که حدود 20 سال در اهواز زندگی می کنم اینجا با اینکه لر های اندیشمسک و لر های بختیاری (لالی مسجدسلیمان رامهرمز ایذه باغملک دزفول شوش شوشتر گتوند دهدز….) در اکثریت عستند اما متاسفانه 70 درصد شبکه استانی خوزستان عربی پخش می کنه چرا؟ چرا؟ چون لرها را تا آنجا بی هویت کرده اند که یک دوست عزیز می گوید زبان بروجردی لری نیست و لر های بروجرد لری خرم ابادی را نمی فهمند چه کسی هست که لری خرم ابادی را نفهمد چه رسد به لرهای بروجرد خواهش می کنم دوستان تاریخ را مطالعه کنند تا به هویت خود پی ببرند (کاوشها نشان می دهد که پوشش هخامنشیان و سربازان آنان پوشش لری بوده است یعنی عظمت قوم لر … سردار معروف نادر شاه که هند را فتح کرد لر بوده است وووووووووووو)

 46. خواهش می کنم از نام های جعلی زاگرسستان خودداری کنید جایی که لرهای عراق و داغستان در پی یافتن هویت خود هستند چرا ما با هویت لر بودن خود بازی می کنیم

 47. باسلام محسن جان دوست وهمشهري عزيز من نظرات شما را مطالعه كردم .بايد بهعرض شما وساير خوانندگان عزيز برسانم كه بحث ما اصلا در مورد قوميت نيست چرا كه در محدوده مرزي كشور ايران اقوام ونژاد هاي مختلفي در كنار هم زندگي مي كنند وبعضا مثل شما ومن به جهت يافتن كار ويا ادامه تحصيل به ساير نقاط كشور هجرت مي كنند وچند سالي در نقاط ديگر كشور مي زيند.خود شما گفته ايد كه دانشجو هستيد ودر شهر اراك درس مي خوانيد آيا امكانات اراك وكلا استان مركزي قابل قياس با لرستان است؟؟مسلما نه از دهها كارخانه بزرگ گرفته تا انواع امكانات دانشگاهي ومراكز درماني و….برادر عزيز بحث من اينست كه با كج فهمي حكومت پهلوي در مورد منطقه لرستان كه شرح ماوقع آن در كتب تاريخي وجود دارد متاسفانه هميشه وتابحال به اين منطقه به چشم منطقه ايي نا آرام وبا ريسك بالاي سرمايه گذاري نگاه شده است واين تفكر تا به امروز هم ادامه دارد.البته اين تفكر با اعمال برخي هم استانيها!!!هم تقويت مي شود .از طرف ديگر بروجرد عزيز هم از طرفي در اين اجحافها كه به لرستان ميرود شريك است واز طرف ديگر به خاطر همين قوميت گرايي در استان مورد بي مهري مضاعف قرارگرفته است.

 48. آقا محسن شما فعلا دانشجو هستيد (نمي دانم چه رشته ايي )ولي بعدا كه فارغ التحصيل شديد وخواستيد در شهر يا منطقه خودتان سر كار برويد بعدا مي فهميد لرستان يعني چه.من بعد فارغ التحصيلي وگذراندن خدمت سربازي براي يافتن كار به دفتر مركزي پارسيلون در تهران مراجعه كردم وبا كمال تعجب مدير عامل شركت به من گفت كه به جز خودش كه اصفهاني است بقيه بومي محل هستند وبه من گفت چون تو بروجردي هستي به توتوصيه مي كنم كه به اينجا نيايي .راستي چرا مگر ما لرستاني نيستيم ؟چرا من به عنوان يك لرستاني نبايد به راحتي در مركز استانم كار كنم ؟آيا در استانهاي ديگر هم همين وضع وجود دارد؟

 49. اين نظر حذف شد

  جناب آقاي الف ل لطفا از طرح مسائل تحريك اميز قومي پرهيز فرماييد
  همچنين مثل گذشته از هويتهاي جعلي پرهيز فرماييد چون شماره آي دي و آي اس پي شما مشخص است

 50. آقاي محسن تو كه از خرم‌آبادي بودن خجالت مي‌كشي رك و راست بگو من خرم‌آباديم خودتو خلاص كن خجالت نكش. بالاخره توام بنده خدايي خلاف شرع كه نكردي كه خرم‌آبادي شدي تقصير ننه بابات بوده كه تو رو اونجا به دنيا آوردند. همين . ديگه زور نزن بگو من بچه بروجــردم! خوبه گلم!

 51. بهمن فک میکنم تو از دهات های بروجردی و دوست داری بگی بروجردی هستی
  درضمن چون محسن با نظرای عهد بوقی تو که همش دعواست موافق نیست بهش میگی بروجردی نیست
  آقا محسن من با حرفات موافقم به نظر منم بروجردیا و خرم آبادیا دوستای خوبی میشن تو دانشگاه
  آقا بهمن خجالتو تو باید بکشی که با حرفات آبروی بروجردیا رو میبری و بعضی به اشتباه فک میکنن همه بروجردیا مثل تو هستن

 52. نام ایران وافتخار ایران افتخار لر است
  ما به ایرانی ولر بودن خود در قالب ایران بزرگ افتخار میکنیم

 53. از تفرقه ببرهیزیم چون قوم لر در قلب ایران قرار دارد و اگر قلب را از بدن جدا کنیم از کار خواهد افتاد وبدن خواهد مرد در نتیجه ایران کهن فرو خواهد باشید

 54. زاگرسسستان عزیز
  میتونی تو دو خط منظورت برسونی نه یه تومار.
  میخوای بگی من لر نیستم، خب نباش ،حیف اسم پر ابهت لر که روی تو بزارن هی میگی زادگاه فرزانگان، همین آقایون فرزانتون به لرستانب بودن خوذشون افتخار میکردن و میکنن، چرا مارو با عرب ها مقایسه میکنی، ما خودمون صاحب تمدنیم، تمدن کاسی،کهن ترین تمدن ایرانی، یه خورده مطالعه کن شاید دیگه ازاین خزئبلات نگی، راستی کی گفته ما ایرانی نیستیم،اتفاقا ما اصالت ایرانیم و افتخار میکنیم.

 55. زاگرسستان جان مادرت این صفحه رو با این چرت و پرتا پر نکن، زمین بری آسمون بیای لری میخوای بخواه ، نمیخوای هم به درگ، خیلی ناراحتی از لر بودن خودت بکش بعد رفتی پیش خدا بگو چرا منو لر آفریدی، واقعا بی سوادی. ای خاک…..

 56. اكثر نظرات توهين است تا ياد نگيرييد با متانت و ادب صحبت كنيد بهتر است خاموش باشيد چون فضارا غير قابل تنفس مي شود

 57. كريمخان لك است.بي اطلاعي هم حدي دارد.با كدام دانش بر طبل تفرقه مي كوبيد . مردم به حكومت جهاني فكر مي مي كنند و شما به جدايي .اروپا را ببينيد خودشان متحد مي شوند و نسخه تفرقه را براي ما مي پيچند .سعي كنيد غالم شوييد تا سهمي در مديريت ايران بازي كنيد

 58. لرستان بعد از قوم ترک بزرگترين قوم ايران شامل گشته از نقطه نظر اکوسيستم زندگي با توجه به مهاجرت اريا ئيها معتدل ترين ومناسب ترين منطقه در فلات آسياي غربي ايران از پايان صحراي کشور عراق در شرق اين کشور العماره تا مرکزيت ايران از مناطق معتدْل استان همدان تويسرکان به سمت جنوب وازجنوب پاوه تا شهرستان ابادانرواز بندر گاه بوشهر تا شمالي ترين قسمت استان ايلام وکل شمال خوزستان تماميت استان هاي کهکيلويه بختياري و50%استان فارس در قلمرو قوم لر بودهخاطرات رئيس علي دلواري بقلم خودش گرد آورده شده پروفسور مينيورسکي بيانگر اين مطلب است (حالا اين عظمت را با منطقه کوچکي بنام بروجرد که در مرکزيت لرستان بزگ تا 100 سال پيش بوده نابخردانه است واين بيانات ادامه از هم پاشيدگي اين قوم بزرگ است)

 59. ازدوستان بروجردی که میگن بایک توطیه بروجردجزلرستان شدهچندتاسوال دارم
  1-بروجرددرتاریخ ایران کی مرکزاستان یاایالت بوده که مانمی دانیم؟
  2-اسم ان ایالت که بروجردمرکزش بوده چیست؟

  3-چراایشان ازتجزیه ایران اشفته خاطرمی شوند اماخودشان براحتی دم ازتجزیه واسامی جعلی مثل زاگرسستان میزنند؟
  4-استان زاگرسستان شامل کجاهاست؟من که حالادراینترنت یاهیچ جای دیگرندیده یانشنیده ام یک الیگودرزی ملایری یانهاوندی بخواهدزیر پرچم زاگرسستان اداره شود

 60. آقایان که از فدرالیسم و کشور لرستان بزرگ و …. صحبت می کنند یک جورایی نشان می دهند که یا لر نیستند یا اینکه آن قدر از دانش تاریخی و جغرافیایی و .. تهی هستند که مستقیم به لرها توهین می کنند .. کشور لرستان؟؟؟ لرستان بدون ایران معنی نداره از نظر من لر ، لرستان کل ایران رو شامل میشه چون کوروش و خاندانش همین فکر رو می کردند تا کریم خان … سخن گفتن از فدرالیسم ،سخن آن پانترکا و عربها ی ضد ایران است .. آرزوی من به عنوان یک لر یک ایران پر قدرت در منطقه است و بس ….جاوید ایران و مرگ بر بد خواهان و تجزیه طلبان…سرباز سیلاخوری

 61. بنده يك مشكل بزرگي با سايت شما دارم و ان اين است كه ار كل سايت شما بخاطر طراحي و عكاسي خيلي خوشم امد اما با كمال تاسف باز كردن سايت شما و خواندن و يا ديدن عكس ها پدر جد من در امد. سايت شما پر از نقص فني است لطفا اين اشكالات را رفع كنيد تا بيننده گان شما بتونند راحت و سريع وارد سايت شما بشن. افراد خارچ از كشور وقت محدودي دارند و نمي توانند ساعت ها براي ديدن يك خبر و عكس الاف شوند.

  ……. حال در مورد مقاله شما. تاريخ ايران را ورق بزنيد به كدام نقطه ايران حمله و ظلم نشده؟ ما ملتي هستيم كه هميشه در سختي و بحران زندگي كرديم. كدام دشمن خارجي از زمان اسكندر، عربها، تركان شرق اسيا و تركان عثماني، مغولان، ….. در عصر معاصر انگليس و امريكا مارا راحت گذاشته؟ اگر هم حمله ايي از خارج نبوده خشگسالي و زلزله يا سختي هاي ديگه بوده……….

  ايرانيان عزيز ما همه از يك قوم هستيم و همه ايران عزيز و گرامي است. اين جنگهاي قومي بيخود است. تاريخ ايران را ورق به ورق بخوانيد به موزه لور و موزه ويكتوريا ….هم سري بزنيد. به مراكز ايران شناسي هر كشور و هر شهري در دنيا سري بزنيد بعد كلاه خود را قاضي كنيد. همه ايران يك ريشه دارد. هم زبان هم دين هم سنت هايش هم فرهنگ و هنرش اين حقيقت را بيان مي كند. حال سر گويش ها با هم دعوا نكنيد. كدام منطقه ايران گويش ندارد. مگر خود الماني ها هزاران گويش و ديالك ندارند. خود انگليس ها مگر گويش ها ندارند؟ مگر انگليسي امريكايي با انگليسي بريتانيا يا كانادا يا ايرلند يكي است؟ همه ايرانيان خارج از كشور در متن اين جوامع زندگي مي كنند و اين واقعيت ها را مي شناسند. زبان هم مثل يك موجود زنده تحت شرايط و اوضاعي متحول مي شود و ثابت نمي ماند. خود المان تا 200 و 300 سال پيش شامل 350 تا 400 كشور بود. ناپلئون اومد المان را و كشورهاي ديگه رو يك پارجه كرد. اونم بخاطر اسان كردن كار رتق و فتق خودش بود. والا اگر اين اتفاق نيافتاده بود تا امروز الماني ها مي زدند تو سر همديگر. همين حالاش هم همديگر رو هم مسخره مي كنند. تو المان بپرسيد كدام شمالي نيست كه بايرن رو مسخره نكنه؟ خود الماني ها اطريشي ها رو مسخره مي كنند. تازه همشون زبان مشترك الماني دارند و فرهنگ و دينشون يكيه؟ شمال ايران رو نگاه كنيد، اينهمه لهجه ها هست گيلاكي و مازندراني ، خراسان رو نگاه بكنيد، چقدر گويش داريم فارس و اصفهان رو نگاه كنيد اونجا هم همين طور ، كردستان رو نگاه كنيد همين جور…

  اين بحثها ديگه كهنه و دموده شده. اروپا پول اش رو يكي مي كنه مرزها شون رو مشترك مي كنند تا هر روز قوي تر شوند بعد ما ايراني ها گويا هيچ مشكلي نداريم خودمون رو با بحثهاي قومي مشغول مي كنيم. اگر بحث هم مي كنيد كارشناسانه بحث كنيد تا نتايج مثبت گرفته بشه نه اين كه كدورت ايجاد بشه. اگر كسي به همه ايران سرك كشيده باشد مي فهمد بنده چه عرض مي كنم. ريشه فرهنگ و مذهب و زبان ما همه يكي است.

  در اروپا صدها سال بخاطر جنگهاي قومي خونها ريخته شد و به مرور يا د گرفتند كه اين تجربه تلخ رو رها كنند و به جاي ان با هم همكاري و اتحاد داشته باشند تا در دينا قوي و پا برجا باشند. ما داريم اشتباهات اونا رو تكرار مي كنيم. همه دنيا مي دونه كه همه كشورها تو دست انگليس و فرانسه …. بود و اين استثمارگران هم همه مرزها را تو افريقا تو اسيا و تو خاورميانه جوري قرار دادند تا هيچ وقت اين قاره ها رنگ ارامش بخود نبينند. هميشه تو سر هم بزنند و هيچ وقت وقت نداشته باشند كه به خودشون و پيشرفتشون برسند.

  همه اين بحثها انحرافي است. گذشته گذشته بايد در حال حاظر از همه امكانات ميهني تون استفاده كنيد و سعي كنيد با عقل و دانش و همكاري كشور را بسازيد. همه اقوام ايراني برادرانه با هم رفتار كنند. اين كشور خانه شماست و كشتي است كه در اقيانوسي پر از خطرات
  حركت مي كند و هر كس كه از گوشه ايي اونو سوراخ كنه همه تون با همه ابا و اجدادتان غرق مي شيد. مثال بارز عراق است ببنيد با جنگهاي قومي چه بلايي سرشان امده يا يوگسلاوي كه چطور همديگه رو تيكه و پاره كردند! ايا اين جدالها باعث موفقيت شون شد؟ برعكس علاوه بر درد و جراحات روحي كشورشون صدها سال رفت و اين كدورتها تا صد ها سال ريشه دار است.
  از اروپايي ها درس بگيريد و با اتحاد بيشتر و صرف نظر از اختلافات فرعي كه همه جاي دنيا هست به مسائل اساسي و حياتي بپردازيد تا سرزميني پر از صلح و صفا و ثروت داشته باشيد. اروپايي ها از صنعت و كار و دانش و علم و تكنيك و تجارت جهاني حرف مي زنند و انرژي شون رو سر اين موضوعات صرف مي كنند و خيلي هم موفق هستند. شما هم سر علم و تكنيك و اقتصاد و پيشنهاد هاي سازندگي با هم مشورت كنيد و بحث كنيد تا به عنوان ملتي در جهان حرفي براي گفتن داشته باشيد. اين بحثها همه مثبت است و مربوط ميشه به بهبود زندگي نسل اينده يعني فرزندان ايران زمين چه لر چه فارس چه كرد چه مازندراني چه اذربايجاني چه خليجي…… سرنوشت فرزندان ايراني هم در اين موضوعات خلاصه مي شه. هر كسي از هر گوشه ايي يك كار مفيدي بكنه و دست هم رو بگيريد و به هم كمك كنيد تا كشوري كه توش زندگي مي كنيد كشور قوي و سالم و موفق و پيشرفته ايي باشه. هر كدام هم از گوشه ايي بدرخشيد و باعث شادي و افتخار باشيد.
  بنده اروز دارم همه ايرانيان عزيز هميشه شاد و موفق و سر بلند باشند. ينده 25 سال پيش سفري به لرستان داشتم اين استان را بعنوان (يك ساكن شهر تهران و يك هم وطن استان مركزي و حال مقيم خارج )بسيار بسيار دوست دارم و خاطرات اين سفر هميشه و همه جا با بنده است. دلم ميخواهد اگر ايران اومدم دوباره خرم اباد و بجنورد و همه لرستان و مناطق ذاگرس را دوباره ببينم. اين استان نگين زمرد ايران است و تاريخ لرستان و خوزستان را هم خيلي دوست دارم و هر وقت ايي پيش ايد به تحقيق مي پردازم.

 62. همه تاريخ ميداند كه پهلوي با لرستان سر كج داشت. اما كشور 70 ميليوني ما لرستان را چون جانش دوست دارد. لرهاي عزيز، نور چشم ما همه ايراني ها هستند و تاريخ كهن لرها و خوزستاني ها بخش اعظم تمدن ايراني است.
  سهمي هم كه در دفاع از مرزهاي كشور داشتند بر كسي پوشيده نيست. اين استان كه سراسر مملو از افتخار و شرف است. اين قوم يكي از عزيزترين اقوام كشور ماست. نگين زمرد ايران است.

  سري به گزارشات اينترنت به زبانهاي فرانسه و انگليسي و الماني در مورد تحقيقات تاريخي و باستان شناسي بزنيد و خود گزارش اين بخش تمدن ايران را مطالعه كنيد . افرين بر مردم غيور و پاك و متواضع و ميهماندوست و اصيل و با فرهنگ لرستان. بنده خود از استان مركزي هستم. وضع ساوه ، تفرش وخمين اونقدرها تعريفي نداره. خودتون زحمت بكشيد و يك سري به اين شهرهاي سوخته و كويري بزنيد . هنوز كه هنوزه اب خوراكي شهر مزه اب شور ميده. اب شيرين ندارند. ساوه با انهمه قدمت تاريخي اش شبيه يك روستا نيمه مخروبه با مساحت بزركتر است. ميدان و اطراف شهر با ديوار خراب و مخروبه و پر تريلي و كاميون………… و خيلي از كوچه هاش هنوز كه هنوزه خاكيه……
  اگر بهشت سبزي هست لرستانه. خداوند همه جور نعمتي به اين استان داده. افراد اين استان با كار و جديت و دانش وعلم مي توانند ان را ابادتر كنند تا از اصفهان و شيراز و مشهد هم سر تر بشه. لرستاني هاي عزيز موفق و مويد باشيد. بنده هم قصد دارم به دو جاي ايران خدمت كنم اول محل تولدم دوم لرستان. زنده باشيد و هميشه سر افراز.

 63. لرها پنج بار پیش از اسلام در ایران به قدرت رسیدند.
  1-شاهنشاهی کاسیتی در 5800 سال پیش با 37 پادشاه
  2-شاهنشاهی عیلامی در4200 سال پیش با 24 پادشاه
  3-شاهنشاهی مادی در 2900 سال پیش با 6 شاهنشاه
  4شاهنشاهی هخامنشی در 2500 سال پیش با 12 شاهنشاه
  5-شاهنشاهی ساسانی در 1800 سال پیش با 35 شاهنشاه
  و اینکه برای هر کدام هم با دلایل دقیق میتوان به طرح و اثبات موضوع پرداخت.
  بی شک پر افتخار ترین قوم در تاریخ تمدن بشر تنها لرها هستند و اما اینکه چرا تاریخ نگاران شرق و غرب به این نکته کمترین اشاره ای در آثار خود مینمایند تنها یک دلیل میتواند داشته باشد و آن اینست که این قوم و نژاد بزرگترین و مهمترین امپراطوریهای جهان باستان را بوجود آورده که از همین گذر بیشترین ضربات را در جنگهای چند هزار ساله شان بر پیکر نحیف تمدنهای باستان یونانیو رومی و دیگر تمدنهای آنها وارد آورده اند.
  ممکن است بسیاری برای این مدعا دلیل و مدرک بخواهند که تنها به گستره تمدنی سرزمینی که آنها در آن قد علم کرده اند را در جغرافیای لر بزرگ میتوان دید و نیز اگر به واژه های زبانی بجا مانده اشاره کنیم میتوان از بسیار از آنها در زبان لری و لکی ردهای بسیاری یافت که قابل تعمق بسیارند.
  یادمان نرود لباس و کلاه نمدی نیز که تنها در مناطق لر نشین مرسوم بوده پوشاک غالب این دوره های تاریخی و سران آنها بوده است که هم اکنون میتوانیم آنرا بر سنگ نگاره ها و مجسمه و تندیسها و سکه های دورانهای تاریخی آنها ملاحظه کنیم.

 64. نگارش مطالب فوق ربطی به رجحان دانستن لرها بر دیگر اقوام ایرانی اعم از ترک و کرد و بلوچ و گیلک و مازنی و عرب و دیگر نژادهای هموطنمان ندارد چون این مربوط به تاریخ بسیار دور و گذشته این سرزمین است زمانی که هنوز دیگر نژادها در جابجایی جمعیتی نظیر جنگ یا مهاجرت هنوز به ایران وارد نشده بودند و جمعیت ایران تنها از ساکنان باستانی اش که لرها بی شک از تنها و مهمترین آنها بودند تشکیل میشده است.
  در هر حال مطالب فوق نظریه یا تئوری نبوده و نیست بلکه بطور ضمنی مورد تایید باستانشناسان و شرق شناسان در ده های اخیر قرار گرفته است.

 65. کریم خان زند و حکومت مستعجل و صد درصد ایرانی او را باید یک استثنا در کل تاریخ هزار ساله اخیر برشمرد.
  کریم خان زند بواسطه دارا بودن روحیه ایرانی و احساس عمیقی که به مردم و کشور ایران داشت را در هیات رهبری بزرگ با نامیدن خود بنام ( وکیل ارعایا) و نه پادشاه ایران بعد از کوروش هخامنشی توانست خاطره پدر ملت بودن یک رهبر را در اذهان ایرانیان دگر بار زنده کند.
  اما آنچه کریم خان را با دیگر رهبران پیش و حتی بعد از خود ( قاجاریه ) متمایز میکرد روحیه استعمار ستیزیش بود تا بدانجا که به میر مهنا حاکم وقتش در جنوب دستور دهد بعد از جواب کردن انگلیسیها که پیشتر از نزد او بسوی انگلستان راهی میشدند گوش و بینی ببرد تا دگر بار آنا را هوس بازگشت و طمع در خاک ایران نیفتد.
  عاقبت کینه بیگانگان و دشمنان ایران و ترس آنها از گسترش تفکر کریم خان بر سر دولت مستعجل زندیه و لطفعلی خان زند چانشین پر آوازه اش آمده و با توطئه ای سخت ویرانگر که توسط آغا محمد خان خواجه اشاقه باش ( بعدها خواجه تاجدار قاجار)اجرا شد ایران بار دیگر به غصب نوکران و سر سپرده گان استعمار پیر انگلستان در آمد.

 66. با سلام
  از هر جا شروع کنیم باز می رسیم به بحث کهنه و بی نتیجه خرم اباد و بروجرد! یک بار فقط یک بار به صورتی دیگر غیر از اون چیزی که الان جریان داره به این قضیه نگاه کنید…
  با نظر محسن موافقم… چون شخصا خارج از استان با دوستان زیادی از بروجرد در ارتباطم حتی مواقعی که بحثی بین ما صورت می گیره خیلی منطقی با هم صحبت میکنیم و اصلا شاهد بحث های موجود در این سایت یا سایت های مشابه نیستیم…
  در مورد استخدام یا کار در مرکز استان، زادگاهم یک سال کار کردم ، برای من کار تو این اتمسفر امکان پذیر نیست…
  چرا؟!!!…

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.