نقدي بر عملكرد دولت احمدي نژاد در لرستان

مهم ترین مصوبات هر دو سفر گذشته یا همچنان بر روی کاغذ باقی مانده یا از دستور کار خارج شده است، يا در ابتدای مراحل اجرایی متوقف شده است… کارخانه سیمان خرم آباد فعلا از دستور کار خارج شده، خبری از احداث فرودگاه در بروجرد نیست، چیزی به اسم نمایشگاه بین المللی لرستان به چشم نمی خورد، از راه اندازی درمانگاه های تامین اجتماعی نور آباد ، ازنا و پلدختر خبری نیست. نیروگاه های 1000 مگا واتی خرم آباد و خطوط انتقال گازبه این نیروگاه وهمچنین نیروگاه500 مگا واتی بروجرد و سد معشوره کوهدشت و دهکده المپیک هنوز در مرحله حرف قرار دارند… نرخ بیکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه به گفته خود مسئولان افزایش هم داشته است از این بابت در رتبه نخست کشور قرار داریم   

بیانیه جمعی ازفعالان مدنی لرستان درنقد عملکرد دولت

به بهانه سالگرد سفردوم هیات دولت به این استان

شکی نیست که عملکرد دولت های گذشته درلرستان و نمایندگان این استان دردولت های قبل بسیارضعیف وغیرقابل قبول بوده است زیرا اگرتنها به نیمی ازشعارها و وظایف خود درقبال استان محروم ما عمل می کردند، لرستان اکنون درچنین وضعیت اسفباری نبود.

اما ضعف مفرط عملکرد دولت ها و نمایندگان دوره های گذشته ، توجیهی بربی توجهی دولت فعلی به لرستان وبی تحرکی نمایندگان آن نیست ونمی تواند دلیلی بر عدم نقد عملکرد دولت کنونی باشد. اینک که سه سال ازسفراول و یک سال ازسفر دوم هیات دولت میگذرد، ارزیابی دقیق نتا یج ومصوبات آن  ضرورتی انکار ناپذیردارد.

سفر دوم هیات دولت به لرستان درآبان ماه سال1387  با تاخیرزیاد انجام گرفت . علت این بود که گزارش قابل قبولی ازنحوه اجرای مصوبات سفر اول ومیزان پیشرفت آنها برای ارایه به مردم وجود نداشت. اغلب مصوبات سفراول برروی کاغذ باقی مانده وتعدادی از آنها نیزدرمراحل ابتدایی متوقف بودند . بالاخره دولت بهانه ای برای توجیه ضعف شدید عملکرد خود درلرستان دست وپا کرد ! وسفردوم صورت گرفت . بهانه ای که به مردم لرستان ارایه شد ، این بود که سفر اول به استان درپایان سال وپس از بستن بودجه سا ل بعدی ، انجام گرفته ودست دولت در اختصاص بودجه برای مصوبا ت بسته بوده است . آگاهان سیاسی واجتماعی کاملا مطلع هستند اگر این بهانه واقعیت هم می داشت، صرفا  برای سال اول بعد ازسفراول مصداق پیدا می کرد نه برای سا لهای بعدی که دست دولت كاملا باز بوده است .

درسفردوم هیات دولت به لرستان ، آقای احمدی نژاد ضمن ارایه توجیه مذبور ادعا کرد که سفرکنونی ( دوم ) به این دلیل در آبان ماه انجام گرفته که قبل ازارایه لایحه بودجه سالانه به مجلس ، اعتبار لازم به مصوبات این سفر ومصوبات بر زمین مانده سفرقبلی اختصاص دهد تا اعاده حق مردم لرستان شده باشد !! . درجریان سفر دوم نیز ده ها هزار نامه مردم به هیات دولت با پاسخ جدی وکار سازمواجه نشد وحداکثر نتیجه این نامه ها ، پرداخت مبلغ نا چیزی وجه نقد به بعضی ازتقا ضا نامه ها بود که در نوع خود برخوردي ناصواب با دردها ورنج های بی پایان مردم وتوهين آشكاربه جمعيت 1700000  نفري اين خطه، محسوب می شود .

اینک که سه سال از سفراول ویک سال ازسفر دوم میگذرد، ارزیابی مصوبات این دو سفرکه با بوق وکرنا وتبلیغات » بی منتقد » ! صدا وسیمای مرکز لرستان وسرایندگی شعرگونه گویندگان وخبرنگاران این رسانه درآن هنگام همراه بود و آدم های ساده دل را به وجد آورده! و به آینده لرستان و عملکرد دولت امیدوار کرده بود، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

در این راستا باید اعلام کنیم که مهم ترین مصوبات هر دو سفر گذشته یا همچنان بر روی کاغذ باقی مانده !، یا از دستور کار خارج شده ! و یا به خاطر عدم اختصاص بودجه کافی (که در سفر دوم قرار بود در حد مطلوب اختصاص یابد!) در ابتدای مراحل اجرایی متوقف شده یا به کندی پیش میروند . مصوبه «چهار بانده شدن» جاده خرم آباد- کوهدشت که جز موفق ترین ! مصوبات است و قرار بود سال های قبلی به اتمام برسد، به گفته مدیر کل راه و ترابری استان تا کنون 25درصد پیشرفت داشته است! این در حالی است که با مشاهده حجم عملیات و مسافت کار شده در مسیر مذکور ، همین 25درصد نيز اغراق آمیز به نظر می رسد.کارخانه سیمان خرم آباد فعلا از دستور کار خارج شده است!. خبری از احداث فرودگاه در بروجرد نیست. چیزی به اسم نمایشگاه بین المللی لرستان به چشم نمی خورد !.  از راه اندازی درمانگاه های تامین اجتماعی نور آباد ، ازنا و پلدختر خبری نیست. نیروگاه های 1000 مگا واتی خرم آباد و خطوط انتقال گازبه این نیروگاه وهمچنین نیروگاه500 مگا واتی بروجرد و سد معشوره کوهدشت و دهکده المپیک هنوز در مرحله حرف قرار دارند!. برخی از مصوبات نیز به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات کشوری   منسوخ شدند!. تعداد زیادی از مصوبات نیز جزء برنامه های روتین وزارتخانه ها در استان هستند که با بودجه قطره چکانی لنگان لنگان ! در حال اجرا هستند . از دیگر مصوبات مهم این سفر ها در استان که دولت بایستی پاسخگوی عدم اجرا یا اجرای لاک پشتی ! آن ها باشد ، عبارتند از: جاده دسترسی به سد بختیاری، جاده چغلوندی – بروجرد، چهار بانده شدن جاده های درون استانی، بهسازی بافت های فرسوده شهری ، بهره برداری از سدهای استان، بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد ، بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد ، پایانه های صادراتی سنگ استان، سیلوی آرد و گندم سلسله و دلفان، هفت باب خانه معلم در شهرستان های مختلف استان، 64 طرح خود اشتغالی کمیته امداد پلدختر، خوابگاه دانشکده پرستاری الیگودرز، محوطه سازی دانشگاه لرستان، مجتمع های پتروشیمی خرم آباد و کوهدشت، پالایشگاه نفت پلدختر ، پروژه مسکن مهر،  بیمه رایگان دانش آموزان، راه اندازی مجدد مجتمع کشت و صنعت لرستان و ده ها طرح و پروژه دیگر.

مزید بر آنچه گفته شد ،افزایش نرخ بیکاری در استان است که طی سال های گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به گفته خود مسئولان افزایش هم داشته است به طوری که هنوزهم از این بابت در رتبه نخست کشور قرار داریم! ناگفته پیداست که نرخ بیکاری استان به مراتب بیش از رقمی است که معمولا متولیان امر اعلام می دارند. همچنین لرستان ازنظروضعيت اسف بار بهداشت ودرمان وآموزش ، ناکارآمدی دستگاههای اجرایی واداری ، رکود و ورشکستگی تولیدات صنعتی وکشاورزی  ،نداشتن  امنیت روحی-روانی ، بحران بیکاری و وضعیت نا مناسب تغذیه ، بیماری های قلبی و عروقی و معضل اجتماعی  طلاق و خودکشی زنان، در صدر استان های کشور قرار گرفته است که همه اين ها از استمرار بی توجهی دولت ها و عدم عمل به وظیفه وکا لت از سوی نمایندگان حکایت می کند. حال که یک سال از سفر دوم هیأت دولت ( با وعده جبران مافات و اجرای مصوبات معطل مانده سفر اول !) میگذرد، شخص آقای احمدی نژاد و هيات دولت ، مسئولان اجرایی استان و راه یافتگان به مجلس چه پاسخی به افکار عمومی به شدت آزرده مردم لرستان در خصوص اکثریت مصوبات معطل مانده و اجرا نشده هر دو سفر دارند!؟ مردم لرستان از کسانی که ادعای نمایندگی آنان در مجلس را دارند و بایستی ناظر بر عملکرد دولت در استان باشند ، پاسخ میخواهند. آیا آنها باید در کنار مردم ، دولت را به خاطر عدم انجام وظایفش و همچنین وفا نکردن به قول ها و وعده هایش در استان ، به پاسخ گویی وا دارند یا همچنان در پی تغییر مدیران و سر کار آوردن افراد هم باند خود بوده و مبلغ دولت و وکیل الدوله باشند!؟. راه یافتگان کنونی لرستان به مجلس که از مدافعان یقه چاک دولت و آقای احمدی نژاد طی 5 سال گذشته و از مبلغان انتخاباتی ایشان و هواداران دولت در حوادث پس از انتخابات بوده اند ، باید پاسخگوی عملکرد دولتی باشند که بی محابا سنگ آن را به سینه می زنند . آیا این راه یافتگان ، تعصب آگاهانه خطه ای از سرزمین پهناور ایران به نام لرستان را دارند یا نه!؟. اگر چنین است ، آیا به فکر جبران بخشی از عقب ماندگی های به ناحق تحمیل شده به لرستان هستند یا نه!؟.  آیا قرار است، بود و نبود آن ها در مجلس برای لرستان فرقی داشته باشد یا نه!؟.

متاسفانه اکنون اوضاع اقتصادی – اجتماعی لرستان بحرانی تر و وخیم ترازقبل شده است و شا خص های توسعه دراستان امیدوارکننده نیست . دولت و راه یافتگان مجلس و مدیریت ارشد استان نیز  اقدام درخوری که بتواند مشکلات و معضلات کمر شکن لرستان را کاهش داده و چرخ در گل مانده توسعه این استان را به چرخشی هر چند ضعیف وا دارد، انجام نداده اند.

لازم است اعلام نماییم که دولت مردان و مدیریت استان و راه یافتگان به مجلس باید بدانند که فرزندان فهیم و آگاه لرستان بی توجهی و ندانم کاری های آنان را از نظر دور نداشته و اجحاف وتحقیری را که به ناحق بر این مردم مظلوم روا داشته میشود را فراموش نخواهندکرد. بر این اساس قاطعانه پی گیر مطالبات بحق و معوقه سالیان سال خود می باشیم و دیگر به ننگ دارا بودن رتبه اول فقر و بیکاری در کشور، تن نخواهیم داد. 
 
 

جمعی ازفعالان مدنی استان لرستان 

آبان ماه 1388 خورشیدی  

Advertisements

25 دیدگاه برای «نقدي بر عملكرد دولت احمدي نژاد در لرستان»

 1. بی صبرانه منتظر اون روزم که فرهنگ اعتراض در مدیریت ارشد لرستان جا بیفته

 2. فردا دولت داد میزتتد که شما نقدتون هیتلری است و…تا مثل خیلیها خفه شوید و حرف نزنید

 3. من هم موافقم و مهمتر از اون كنار گذاشتن فرهنگ اختلاف است

 4. تشکری دوباره از شما عزیزان که باعث میشید کورسویی از امید به لرستان در چشم ما روشن بمونه.

  آمار جالب و تاسف باری بود.

 5. بيانيه كاملا به جا بوده ونشان دهنده ضعف مديريت ارشد ومديران سفارشي .بدون تجربه.رد صلاحيت شده ميباشد

 6. این گونه نفدها بسیار خوب ودرست است! به شرط اینکه گوش شنوا و نفد پذیری پیداشودمخصوصا اگر یک تکونی به این نماینده های بعضا وکیل الدوله هم بدهد !!

 7. درود بر فرزندان لرستان،دولت فعلي و استاندار و نمايندگان بهتر است طفره نروند و در رابطه با مواردي كه مطرح شده است،جواب منطقي بدهند.البته اگر جوابي داشته باشند!.

 8. اين کار درست است و بايد به سرعت منشر و در ميان مردم لرستان توزيع گردد تا شايد مردم اين خطهما دريابند بدون درخواست حق مشروع خويش هيچ چيز تغير نخواهد کرد

 9. کاملا درست است. سفرهای احمدی نژاد به لرستان هیچ نتیجه ای برای این استان نداشته است.

 10. بنظر من ضعف از خود مردم استان است چرا كه در اين زمانه حق را بايد با سياست، همت و سماجت گرفت براي اولين قدم بهتر است
  1- مردم هر شهر از نماينده فعلي خود در يك مجمع عمومي بپرسند كه بجز «صحيح است صحيح است» گفتن در مجلس چه غلطي كرده اند مثلا» براي شهر دورود حتي طرحي هم در مصوبات دولت نيست.
  2- سرمايه داران شهرها به جاي آنكه مرتب به فكر ساختن خانه هاي آنچناني و انبار كردن پول هايشان باشند بيايند با تحصيلكرده ها مشورت كنند و طرح صنعتي ارائه دهند كه اين هماهنگي را بايد شوراي شهر انجام دهد و سپس با استفاده از بودجه خود، مردم و گرفتن تسهيلات از دولت(البته در صورت داشتن نماينده و استاندار با عرضه) اقدام به احداث طرح هاي خود نمايند. بديهي است در اين صورت هم سرمايه گذاران سود بيشتري به دست مي آوردند هم بيكاري در استان كاهش مي يابد.

 11. شما اگر فعال سياسي بوديد و كاري از دستتان بر مي آمد الآن وضعيت لرستان اينگونه نبود كه خودتان به آن انتقاد كنيد و همه مشكلات را بيندازيد گردن دولت و آقاي احمدي نژاد!

  شما ها هركدامتان در بخش فعاليت هاي خودتان مقصريد و بايد جوابگوي مردم باشيد نه اينكه با سوال كردن از دولت خودتان را تبرئه كنيد.!

  بالاخره خدايي هم هست !

 12. نه برادر امروز ديگر سکوت بزرگترين فرياد نيست . بلکه خيانت بزرگي است . اگر اين فريادها به دهها و صدها و هزاران فرياد تبديل شود آنوقت به وضع فلاکت بار لرستان توجه مي شود

 13. اتفا قا من با سکوت پر معنا موافقم، حلا اگر دوست عزیز میخوای فریاد بزنی،بزن کیه که صدات بشنوه،
  در ضمن چرا از میراث به یغما رفته لرستان در دوران اصلاحات لرنا حرفی نمیزنه.

 14. چرا این قدر نمک به حرومیم، جالبه بعد به آقای دکتر میگیم دیکتاتور،هرچی دلمون میخواد میگیم بعد فحش هم میدیم.
  مسئولین لرنا چرا و قتی مشاور آقای خاتمی به مردم لرستان اهانت کرد و گفت مردم لرستان آدم خوارند کسی صداش در نمیومد، ماها حقمونه ،تاخودمون نخوایم لرستان همین جوری میمونه،آیه قرآن میگه ما سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهیم مگر اینکه خود آنها بخواهند.

 15. چشم بستن بر این حقایق که مردم لرستان لنگ نون شبن خیانت نابخشودنیست.
  یه سر برید شهر! اصفهان شهر! کرمان شهر! تبریز و با کل استان!!!!!!! لرستان مقایسه کنید ببینید آن نابرابری و رنجی که مردم لرستان میکشن.
  برادر سکوت نکن
  باسوادها به بی سوادها اطلاع رسانی کنید.
  همه به توسعه لرستان فکر کنیم.
  سکوت چیزی جز سوختن فرصتها نیست.
  به جای اعتراض در زیر لحاف!!! بیایید راهکار بدهیم.
  اولین راهکار:کنار گذاشتن اختلاف با همدیگر
  آخرین راهکار:
  کنار گذاشتن اختلاف با همدیگر
  مرگ بر بی تفاوت

 16. سرنوشت هیچ قومی رقم نخواهد خورد مگر به دست خودشان. از بی کفایتی خودمان است که مظلوم واقع می شویم

 17. سرنوشت هیچ قومی رقم نخواهد خورد مگر به دست خودشان. از بی کفایتی خودمان است که مظلوم واقع می شویم

 18. به گردن دولت نندازید از جوک هایتان درمورد خودتان معلومه چقدر خودتون رو باور دارید وقتی به عشایر میرویم مردها مانند لاش مردار خوابیدند زنها دارند کار میکنند ضمنا من خودم لر هستم ( کروبی لر بود موقعی که رییس مجلس بود چه غلطی کرد ) که انتظار داریم دولت برای ما کار کند …..ای فعالان مامانی (مدنی )

 19. سلام بر همه .اعم از طرفداران بنده و طرفداران غیر بنده.تا توانی دلی بدست آور و اون دلهای بدست اومده ی قبلی رو ولش کن.وقتی دل نمایندگان عزیز لرستان قبلا بدست اومده دیگه چرا براشون کاری کنیم .به قول قدیمیا یعنی پادار را بگیر بی پا سرجاشه. افتاد ؟؟ دولت مجبوره دل نمایندگانی که هنوز 4گل (با فتح گاف)نشدن رو بدست بیاره. مجبوره براشون کارایی بکنه و …
  نماینده ی عزیز دلبند ما هنوز احتمالا در گیر راهروهای منتهی به دستشویی هاست.
  در ضمن از این به بعد توهین به نماینده هارا برنمی تابم.این حرکات ایذایی(خودم میدونم با ضاده).چاره ی کار نیست.نماینده دلسوز انتخاب کردیم .واقعا دلسوز .. ولی بندگان خدا دلشون برا فک و فامیل بی کار و بی سوادشون می سوزه.قرار نذاشتیم دلشون برا همه بسوزه.
  تازه مصوبات دولت اجرا نشدن چه ربطی به نماینده داره؟؟ به استاندار ربط داره و ایشون انجام دادن.مبارکه.
  عروس موگریوی (2) ایچه دوچه بیتره آی ایچه دوچه بیتره
  ای حوصیره که توداری د شکر شیری تره.
  (با کسر تا ) فرق تر در لری و فارسی صدای تا است و صفت تفضیلی فارسی تر با فتح تا و در لری با کسر تا.فکر کنم یکی از دلایل توسعه نیافتگی همین باشه.موکلین گرامی رای بدین تا حداقل *تر* لری رو براتون فارسی کنم .
  تا دیگه کسی به مصوبات —–بیبببب بیببببب بیبیببب.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.