جديدترين آمار بيكاري كشور: لرستان با 2/20 همچنان ركورددار بيكاري

در حاليكه نرخ بيكاري لرستان در آغاز دولت نهم 16 درصد و زمستان سال گذشته 2/18 درصد گزارش شده بود. در جديد ترين آمار آذرماه 88 اين آمار به آمار بي سابقه 2/20 درصد رسيد. اختلاف نرخ بيکاري كشور در کمترين و بيشترين استان (هرمزگان با 6/3 و  لرستان با 2/20 درصد) به 16.6 درصد رسيد که اين اختلاف در فصل بهار 15.3 درصد و در تابستان 87 نيز 11.4 درصد بوده است.   

به گزارش مهر، بررسي آمارهاي مرکز آمار ايران درباره نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ بيکاري نشان مي دهد که نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ بيکاري در تابستان 87 به ترتيب 38 و 10.2 درصد، در بهار امسال به ترتيب 40.5 و 11.1 درصد و در تابستان 88 به ترتيب 39.7 و 11.3 درصد بوده است.

اين وضعيت در مورد استانهاي 30 گانه کشور متفاوت است به نحوي که استان آذربايجان غربي در تابستان 88 با 6/49 درصد نرخ مشارکت اقتصادي بالاترين آمار کشور و استان سيستان و بلوچستان با 8/28 درصد نرخ مشارکت در همين فصل داراي کمترين نرخ مشارکت اقتصادي است.

نرخ بيکاري استانها در تابستان 88 حاکي از آن است که استان هرمزگان با داشتن نرخ بيکاري 6/3 درصدي و استان لرستان با نرخ بيکاري 2/20 درصد کمترين و بيشترين نرخ بيکاري را در بين استانهاي کشور داشته اند به نحوي که فاصله نرخ بيکاري در بهترين و بدترين شرايط 6/16 درصد بوده است.

شرايط نرخ مشارکت اقتصادي در بهار سالجاري نيز به نحوي بوده است که عليرغم نرخ مشارکت 5/40 درصدي کل کشور، استان آذربايجان شرقي با نرخ 5/48 درصدي بالاترين و استان سيستان و بلوچستان نيز با 7/29 درصد کمترين نرخ مشارکت اقتصادي را تجربه کرده اند.

مقايسه نرخ بيکاري در بهار سالجاري نيز نشان مي دهد که با توجه به نرخ بيکاري 1/11 درصدي کل کشور، استان لرستان با 5/19 درصد بالاترين و استان خراسان شمالي نيز با 2/4 درصد کمترين نرخ بيکاري را تجربه کرده است. فاصله نرخ بيکاري در بهترين و بدترين شرايط بهار 88، 3/15 درصد بوده است.

در فصل تابستان سال 87 کشور نرخ مشارکت اقتصادي 38 درصدي (تابستان سالجاري 7/39) را تجربه کرد که در همان مقطع نرخ بيکاري 2/10 درصد بوده است. استان آذربايجان غربي با 4/48 درصد و استان هرمزگان با 26 درصد بيشترين و کمترين نرخ مشارکت اقتصادي را در بين 30 استان کشور داشته اند.

نرخ بيکاري در تابستان 87 به نحوي است که استان يزد با 8/5 درصد کمترين و استان ايلام نيز با 2/17 درصد بيشترين نرخ بيکاري را داشته اند. فاصله بين کمترين و بيشترين نرخ بيکاري کشور در تابستان سال گذشته، 4/11 درصد بوده است. لازم به ياد آوري است اين فاصله در تابستان سالجاري به 6/16 درصد افزايش يافته است.

در همين مدت نرخ بيکاري 2/10 درصدي کل کشور در 14 استان آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، خراسان رضوي، شمالي، زنجان، سمنان، قزوين، گلستان، مازندران، مرکزي، هرمزگان و يزد تک رقمي و زير 10 درصد بوده است که در همين ارتباط 16 استان ديگر نرخ بيکاري بالاي 10 درصد و به عبارتي دورقمي را در کارنامه خود ثبت کردند.

نرخ مشارکت اقتصادي استانهاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، خراسان جنوبي، رضوي، زنجان، چهارمحال و بختياري، گيلان، گلستان، لرستان، مرکزي، همدان و يزد در تابستان سالجاري بالاي 40 درصد بوده است. نرخ بيکاري در اين استانها نيز حداقل 1/6 و حداکثر 2/20 درصد بوده است.

اين گزارش مي افزايد: استانهاي خراسان شمالي، تهران، ايلام، بوشهر، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم و کردستان، کرمان،کرمانشاه، کهکيلويه و بوير احمد، مازندران وهرمزگان در تابستان 88 داراي نرخ مشارکت اقتصادي زير 40 درصد بوده است. نرخ بيکاري اين استانها نيز بين 6/3 تا 4/15 درصد بوده است.

در بهار 88 نيز نرخ مشارکت اقتصادي استانهاي آذربايجان غربي، شرقي، اردبيل، اصفهان، ايلام، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، رضوي، زنجان، کردستان، گلستان، گيلان و همدان بالاي 40 درصد و استانهاي ديگر نيز پايين تر از 40 درصد بوده است که در اين ميان فقط استان سيستان بلوچستان کمتر از 30 درصد و مابقي بالاي 30 درصد بوده است.

نرخ بيکاري در بهار سالجاري در استانهاي اردبيل، ايلام، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، کرمانشاه، کهکيلويه و بوير احمد، گيلان، لرستان و همدان بالاي 10 درصد بوده است. استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبي، شمالي، زنجان، سمنان، کردستان، کرمان، گلستان، مازندران، مرکزي، هرمزگان و يزد که در مجموع 15 استان ديگر کشور راشامل مي شوند داراي نرخ بيکاري تک رقمي بوده است به نحوي که در بهار 88 نيمي از استانهاي کشور موفق شدند نرخ بيکاري تک رقمي را تجربه کنند.

اگر بخواهيم نرخ مشارکت اقتصادي فصل تابستان سال گذشته را نيز داشته باشيم مي توان گفت که در تابستان 87، نرخ مشارکت اقتصادي علي رغم ميانگين 38 درصدي کل کشوردر 9 استان آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، زنجان، کردستان، گلستان و همدان بالاي 40 درصد و در 21 استان ديگر بين 26 تا 40 درصد بوده است که مي توان به استانهاي ايلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبي، سمنان و مازندران اشاره کرد

 منبع: جام جم
لينك: http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100923517744

4 دیدگاه برای «جديدترين آمار بيكاري كشور: لرستان با 2/20 همچنان ركورددار بيكاري»

  1. به سايت پارسينه مورخ7/9/88 مراجعه نماييد اين سايت ضمن تاييد نرخ 2/20 بيكاري در استان لرستان عنوان داشته ترك هاي پولدار لر هاي بيكار ؟ چرا كه نرخ بيكاري در استانهاي زنجان1/6 در اذر بايجان غربي4/7 خراسان شمالي 4/6 گلستان 1/7 ميباشد.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.