با بهره برداري از آزادراه خرم آباد – پل زال، سه هزار پلدختری شغل خود را از دست می‌دهند

 نماينده مردم پلدختر در مجلس: با بهره‌برداري از آزاد راه خرم‌آباد-پل زال بيش از 3 هزار شهروند پلدختري و معمولاني منبع درآمد خود را از دست مي دهند، و چون مسير جديد از اين شهرستان به كلي جدا مي‌شود اين تعداد افراد كه بيشتر آنها كسبه هستند شغل خود را از دست مي‌دهند. با وجود اينكه پروژه ملي بوده ولي به هر جهت تبعاتي براي شهرستان پلدختر و معمولان به دنبال دارد   

نماينده مردم پلدختر و معمولان در مجلس گفت: با بهره‌برداري از آزاد راه خرم‌آباد ـ پل زال، 3 هزار پلدختري شغل خود را از دست مي‌دهند. علي كائيدي با تاكيد بر اينكه با افتتاح و بهره‌برداري از آزاد راه خرم‌آباد، پل زال برخي از مردم شهرستان بيكار مي‌شوند، اظهار داشت: آزاد راه خرم‌آباد، پل زال يكي از طرح‌هاي ملي در دولت نهم است كه از شهرستان پلدختر و معمولان مي‌گذرد و به همين خاطر بيش از 3 هزار شهروند پلدختري و معمولاني منبع درآمد آنها در اين محور بوده است، و به خاطر اين محور از اين شهرستان به كلي جدا مي‌شود اين تعداد افراد كه بيشتر آنها كسبه هستند شغل خود را از دست مي‌دهند.

وي افزود: با وجود اينكه پروژه ملي بوده ولي به هر جهت تبعاتي براي شهرستان پلدختر و معمولان به دنبال دارد.

نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي از دست رفتن شغل برخي از مردم را از جمله اين تبعات عنوان كرد و بيان داشت: با افتتاح اين پروژه يك تا 3 هزار نفر كه در طول مسير قبلي شغل‌هايي داشتند، كار خود را از دست مي‌دهند.

كائيدي با بيان اينكه با افتتاح اين آزاد راه شهرستان پلدختر متضرر مي‌شود، تصريح كرد: به جايگزيني اين ضرر دولت بايد توجه جدي داشته باشد، مردم شهرستان از من اين خواسته را دارند و بايد در اين رابطه فكري اساسي صورت گيرد.

وي نرخ بيكاري پلدختر را در مقايسه با ساير شهرستان‌هاي لرستان بالا دانست و عنوان داشت: اگر اين آزاد راه افتتاح شود بر مشكلات مردم شهرستان پلدختر نيز افزوده مي‌شود.

نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: جايگزين اشتغال براي مردم شهرستان در بحث بهره‌برداري از آزاد راه خرم‌آباد، پل زال بايد صورت گيرد.

كائيدي با اشاره به اينكه برخي از مصوبات سفرهاي قبلي هيئت دولت به لرستان عملياتي نشده است، اظهار داشت: اجرا نشدن اين مصوبات مشكلاتي را در مسير رشد و توسعه استان به عنوان يكي از سياست‌هاي محوري دولت در مناطق محروم ايجاد كرده است.

وي افزود: در سفر قبلي رياست جمهوري تزريق پول به لرستان مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد 5/2 برابر سپرده مردم استان، تسهيلات بانكي به بخش خصوصي پرداخت شود كه اين مصوبه مهم نيز تاكنون محقق نشده است.

نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: تحقق كامل مصوبات سفرهاي قبلي هيئت دولت به استان لرستان، گام مهم و موثري در زمينه پيشرفت، رشد و توسعه لرستان است.

كائيدي گفت: بايد به سمت تعامل پيش رويم، نقاط قوت را بارز و كاستي‌ها را در استان لرستان برطرف كنيم.

وي در ادامه به كارخانه سيمان پلدختر اشاره كرد و اظهار داشت: با بهره‌برداري از كارخانه سيمان پلدختر بيش از 400 نفر صاحب شغل مي‌شوند.

نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي عنوان داشت: عمليات اجرايي كارخانه سيمان پلدختر با 50 ميليارد ريال اعتبار و با 20 درصد پيشرفت فيزيكي در منطقه ميانكوه غربي پلدختر در حال انجام است.

كائيدي خاطرنشان كرد: طرح اجراي اين كارخانه با جديت بيشتري از 20 آبان ماه جاري پيگيري و عملياتي شده است.

وي با اشاره به اينكه عمليات اجرايي اين كارخانه از دو سال پيش آغاز و تجهيزات اوليه احداث آن تامين شده است، ابراز داشت: موانع موجود در مسير احداث و تكميل كارخانه سيمان از جمله وجود يك سري معارض محلي موجب توقف روند عمليات اجرايي اين طرح شده است.

نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ظرفيت روزانه اين كارخانه 3 هزار و 300 تن است كه در صورت بهره‌برداري از آن زمينه اشتغال به كار و افزايش درآمد در منطقه فراهم مي‌شود.

نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسلامي عنوان داشت: پيش‌بيني مي‌شود اين كارخانه تا 5/2 سال آينده به بهره‌برداري برسد.

Advertisements