انتقال كمربندي به خارج از شهر كليد توسعه شهر دورود است

عبور كمربندي از وسط شهر دورود مشكلات فراواني براي مردم اين شهر بوجود آورده است. كمربندي همانطور كه از نامش بر مي آيد بايد از اطراف شهر بگذرد نه وسط شهر!… محمد دالوند راننده تاكسي: كمربندي بعد از بيكاري مهمترين مشكل ما مردم دورود است. عباس ماهرو راننده اتوبوس: ماشينهاي سنگين جلوي ديد عابرين پياده و راننده ا را مي گيرند. منوچهر حاجيوند شهردار دورود: كمربندي هر سال دو ميليارد تومان به شهر و شهرداري خسارت وارد مي كند. حسن اميديان رئيس شوراي شهرستان دورود: كمربندي دورود در قالب ادامه پروژه دو بانده دورود- داران احداث مي شود. حسن احمدي معاون فرماندار دورود: كارهاي مطالعاتي براي احداث كمربندي پايان يافته است.  

———————————– متن كامل —————————————-

عبور كمربندي از وسط شهر دورود مشكلات فراواني براي مردم اين شهر بوجود آورده است. كمربندي همانطور كه از نامش بر مي آيد بايد از اطراف شهر بگذرد اما در شهرستان دورود كمربندي از وسط شهر مي گذرد و امنيت و آسايش مردم را به خطر انداخته است. روزانه هزاران اتومبيل سنگين و عبوري كه متعلق به اين شهر نيستند و لزومي ندارد اين شهر جولانگاه آنها باشد از وسط شهر مي گذرند و مشكلات فراواني ايجاد مي كنند.

اگر چه  گرفتن در مسیر تهران- خوزستان و خوزستان- اصفهان نعمت ارزشمندی برای شهر دورود است که با برنامه ریزی صحیح مي تواند منبع خیر و برکت و ايجاد اشتغال شود. اما به دليل عبور كمربندي از وسط شهر مشكلات فراواني براي مردم دورود به وجود آمده است به گونه اي كه مردم اين موضوع را اولين و مهمترين مشكل شهر مي دانند. خبرنگار مهر با برخي از مردم و مسئولين اين شهر مصاحبه نموده است.

كمربندي بعد از بيكاري مهمترين مشكل ما مردم دورود

محمد دالوند راننده تاكسي:  مسئله كمربندي بعد از بيكاري مهمترين مشكل ما مردم دورود است. كمربندي فعلي متعلق به زماني است كه شهر خيلي كوچكتر از حالا بوده است. ما روزانه علاوه بر تحمل ترافيك سنگين و معطل شدن مردم،  شاهد خسارتهاي مالي و حتي جاني هستيم. اضطراب و استرس را شايد ما راننده ها بيش از  بقيه مردم با تمام وجود احسايس مي كنيم.  از طرف ديگر رانندگان و مسافراني كه ناچارند از وسط منطقه مسكوني شهر عبور كنند با مشكلات و خطراتي مواجه هستند. مسئولان و نماينده هاي دورود تا حالا خيلي قول داده اند اما دراين زمينه كم عمل كرده اند. براي احداث كمربندي دورود نياز به كندن كوه و تونل و پل و … نيست . دشت مسطح سيلاخور در اختيار است.

مسئولين به قول خود عمل كنند

علي اكبر ليريايي كارمند بانك ملت: وجود كمربندي در وسط شهر شلوغي و ترافيك بيش از حدي بوجود مي آورند. علاوه بر اين آلودگي صوتي و آلودگي دگي هاي ديگر خطرات جاني و مالي راننده ها و عابرين پياده و از جمله دانش آموزان را تهديد مي كند. ما خودمان در محله عزت آباد يعني در حاشيه همين كمربندي زندگي مي كنيم و از نزديك شاهد وضعيت آشفته هستيم. مسئولين اگر چه سالهاست قول داده اند انتظار داريم براي اين معضل عملا اقدام كنند.

ماشينهاي سنگين عبوري جلوي ديد عابرين پياده و راننده ها را مي گيرند

عباس ماهرو بختياري راننده اتوبوس شهري: ترافيك سنگين و تصادفات مكرر در نتيجه عبور كمربندي از وسط شهر براي ما راننده ها ديگر عادي شده است. آسفالت خيابانها مرتبا خراب مي شود. دود و آلودگي و سر صداي ماشينهاي عبوري كه لزومي ندارد از وسط شهر بگذرند مزاحم زندگي مردم دورود است. ماشينهاي سنگين جلوي ديد عابرين پياده و راننده ا را مي گيرند. مثلا همين چند روز قبل نزديك بود با يك تريلي سنگ كش عبوري در ميدان آزادگان تصادف كنم. از مسئولين امر انتظار داريم هر چه سريعتر كمربندي را به خارج از شهر منتقل كنند تا شهر ما براي زندگي امن تر شود.   

مسئولين نبايد اين مردم را فراموش كنند

هادي حاجيوند، دبير آموزش و پرورش: كمربندي مهمترين معضل شهر دورود است. خيابانهاي اصلي شهر ما محل ماشينهاي سنگين اصفهان و خوزستان و تهران شده است. وجود اين همه ماشينهاي سنگين مشكلات بي شماري براي مردم بوجود مي آورد. مردم ما در همه مراحل انقلاب با جان و خون خود از انقلاب دفاع مي كنند، آنها حق دارند كه زندگي خوب و آرامي داشته باشند. مسئولين نبايد اين مردم را فراموش كنند.

 

انتقال كمربندي به خارج از شهر زمينه اشتغال جوانان را فراهم مي كند

عزيز اله مطيعي مدير فروشگاه لوازم الكتريكي: بازار دورود بين پل هوايي و و ميدان فرمانداري محدود شده است. به همين علت كرايه مغازه ها خيلي بالا است و به همين علت قيمت اجناس دورود بالاتر از شهرهاي اطراف است. مثلا يك مغازه دار دورودي در خيابان شريعتي دو برابر همكارش در خيابان شهداي بروجرد كرايه مي پردازد. قيمت متوسط مغازه در خيابان شريعتي بيش از پانصد هزار تومان در ماه است. اگر كمربندي به خارج از شهر منتقل شود امكان گسترش بازار به ساير خيابانهاي شهر بوجود مي آيد و در نتيجه تعدادي از جوانها هم مي توانند با پرداخت كرايه اندك يك كاسبي راه بيندازد و مشغول بكار شود. بعلاوه ازدحام جمعيت و ترافيك در خيابان شريعتي مشكل آفرين شده است. با انتقال كمربندي به خارج از شهر و گسترش بازار اين مشكل هم حل مي شود چون بازار گسترش مي يابد.

كمربندي هر سال دو ميليارد تومان به شهر و شهرداري خسارت وارد مي كند

منوچهر حاجيوند شهردار دورود: وجود كمربندي وسط شهر سه زيان عمده براي شهروندان و شهر دورود دارد: 1- ايجاد خطر، معمولا شاهد تصادفات ناگوار و از دست دادن جان و مال مردم هستيم 2- افزايش ترافيك و آلودگي صوتي و آلودگي محيط زيست شهري كه به شدت چهره شهر را تخريب مي كند. 3- عبور ماشينهاي سنگين از وسط شهر موجب وارد آمدن خسارات زيادي به تاسيسات شهري و شهرداري مي شود. هر ساله بيش از دو ميليارد تومان به تاسيسات شهري و شهرداري خسارت وارد مي شود. خساراتي از قبيل آسيب ديدن مكرر آسفالت ‌، تخريب جدولهاي كنار خيابان كه بايد مرتبا رنگ شوند، آسيب ديدن تاسيسات زير خيابانها و آسيب به زيبايي شهر و…

شهردار دورود اظهار اميدواري كرد با توجه به اينكه پروژه انتقال كمربندي به خارج از شهر جزء مصوبات سفرهاي رياست جمهوري است، اين مشكل به زودي مرتفع شود. شهرداري دورود از رويه موجود هم ناراضي است و هم شاكي.

كمربندي دورود در قالب ادامه پروژه دو بانده دورود- داران احداث مي شود

حسن اميديان عضو شوراي شهر دورد و رئيس شوراي شهرستان: طرح تفصيلي دورود كمربندي در جاي نامناسبي در نظر گرفته شده بود. و اگر اين طرح اجرا مي شد باز هم در حدود ده سال بعد ناچار بوديم آن را عوض كنيم. با پيگيريهاي مسئولين و نمايندگان شهر آقاي حسين پاپي و آقاي دكتر دهقان كمربندي دورود در قالب ادامه پروژه دو بانده دورود- داران اصفهان قرار گرفت. كه متاسفانه با اولويت با جاده دورود- داران، احداث كمربندي در انتهاي برنامه پروژه گنجانده شد. اما ما اصرار داريم و كه هرچه سريعتر پروژه كمربندي اجرا شود. به هر حال تامين اعتبار شده است و حداكثر تا پايان پروژه دورود داران اجرا خواهد شد. اين پروژه اصولا به اداره راه و ترابري مربوط است و ارتباطي با شهرداري ندارد.

كارهاي مطالعاتي براي احداث كمربندي پايان يافته است

حسن احمدي معاون فرماندار دورود: مسير اوليه كمربندي دورود به علت آنكه در ده يا پانزده سال بعد بار ديگر داخل حريم شهري واقع مي شد، مورد حمايت مسئولان دورود قرار نگرفت. با توجه به اينكه اكثريت بيش از نود درصدي مسئولان دورود بومي اين منطقه هستند و و با اين موضوع وقوف داشتند، لذا مخالفت كردند. پيشنهاد داده شد كه مسيري دورتر انتخاب شود كه هم اكنون كارهاي مطالعاتي پايان يافته است و اين مسير انتخاب و شناسايي شده است و پس از تاييد كارشناسان اجرا خواهد شد. مسئولين استاني و شهرستاني بطور جدي پيگير اين قضيه هستند.  

انتقال كمربندي كليد توسعه شهر دورود است

و اما در پايان گزارش: انتقال کمربندی به حاشیه شهر موجب زیبایی و امنیت و خلوت شدن خیابانها میشود صنايع آلاينده نظير تعميرگاهها و صافكاريها به خارج شهر منتقل مي شوند. شهر زيباتر مي شود و آلودگي هوا و آلودگي صوتي كاهش مي يابد و فضا برای گسترش بازار دورود را فراهم می نماید در نتيجه گسترش بازار قيمت اجاره مغازه ها كاهش مي يابد و زمينه ايجاد اشتغال در بازار و همچنين ساخت و ساز در مسير جديد كمربندي را فراهم مي كند. و رونقي به شهر مي دهد. و بطور کلی شهر دورود را برای زندگی مناسب تر و امن تر می نمايد. و در يك كلمه انتقال كمربندي به خارج از شهر كليد توسعه شهر دورود است. /

Advertisements

3 دیدگاه برای «انتقال كمربندي به خارج از شهر كليد توسعه شهر دورود است»

  1. با سلام . اميدواريم اين طرح هرچه سريعتر انجام بشه. اما در ارتباط با جاده دورود-ازنا مشكلي كه وجود داره عدم وجود روشنايي در ابتداي اين جاده از هر دوسمت دورود و ازنا ميباشد. از سمت دورود ميبايست حداقل تا شركت داماش و يا حتي رستوران بعد از ان روشنايي نصب شود چراكه در شب اصلا ديد ندارد و تا كنون تصادفات زيادي بدليل عدم ديد در شب در اين محدوده رخ داده .

  2. باعرض سلام نسبت به انتقال كمربندي وكاهش خسارت هاي ان سريعتر اقدام شود باتشكر از شما

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.