وزير مسكن: مسكن مهر در لرستان مطلوب نيست

مسكن مهروزير مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در فرودگاه خرم آباد: روند اجراي طرح مسكن مهر به دلايل مختلف در لرستان مطلوب نيست و توفيقي نداشته است. اكنون ‪ ۴۴هزار و ‪ ۸۰۰واحد مسكن مهر در اين استان در دست ساخت است كه وضعيت ساخت آنها چندان رضايت بخش نيست. وي هدف از سفر خود به لرستان را بازديد از طرح هاي بيمارستاني و ورزشي در دست اجراي استان عنوان كرد و گفت: براي اتمام پروژه‌هاي بيمارستاني لرستان كمك ويژه خواهيم كرد. 

خرم آباد- وزير مسكن و شهرسازي گفت: روند اجراي طرح مسكن مهر به دلايل مختلف در لرستان مطلوب نيست و توفيقي نداشته است.

علي نيكزاد ثمرين چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در فرودگاه خرم آباد افزود: اكنون ‪ ۴۴هزار و ‪ ۸۰۰واحد مسكن مهر در اين استان در دست ساخت است كه وضعيت ساخت آنها چندان رضايت بخش نيست.

وي گفت: به طور قطع در شوراي مسكن با حضور مديران دستگاههاي اجرايي و استاندار لرستان تصميماتي اتخاذ خواهد شد تا موجب رفع مشكلات موجود اين بخش شود.

وي در ادامه به طرح انبوه‌سازي و حمايت ويژه دولت دهم از اين مهم اشاره كرد و افزود:دولت نسبت به افزايش تسهيلات مسكن اقدام كرده به طوري كه وام مسكن روستايي از ‪ ۷۵ميليون به ‪ ۱۰۰ميليون ريال، صنعتي‌سازي از ‪ ۲۰۰به ‪۲۵۰ ميليون ريال و غيرصنعتي‌سازي از ‪ ۱۵۰ميليون به ‪ ۲۰۰ميليون ريال افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اينكه ارتقاي تسهيلات از فروردين سال آينده اجرايي خواهد شد، اضافه كرد: اين گونه فعاليت‌ها باعث تسهيل امر خانه دار شدن مردم مي شود.

وزير مسكن و شهرسازي در ادامه هدف از سفر خود به لرستان را بازديد از طرح هاي بيمارستاني و ورزشي در دست اجراي استان عنوان كرد و گفت: براي اتمام پروژه‌هاي بيمارستاني لرستان كمك ويژه خواهيم كرد.

وي افزود: اكنون ‪ ۷۰۰تخت بيمارستاني در قالب چهار پروژه در لرستان در دست ساخت است و به طور قطع در اين سفر كمك خوبي براي اتمام اين طرح‌هاي مهم به مردم استان خواهد شد.

نيكزاد ثمرين افزود: براي اتمام همه پروژه‌هايي كه مردم لرستان آغاز كرده اند مساعدت لازم را به صورت يارانه در اختيار استانداري لرستان قرار مي دهيم.

وي در ادامه به ساخت بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد اشاره كرد و گفت: به هر ميزان كه اين طرح اعتبار نياز داشته باشد كمك خواهد شد تا در هفته دولت سال آينده به بهره برداري برسد.

وي افزود:بيش از ‪ ۱۵۰ميليارد ريال اعتبار بخش بيمارستان‌هاي لرستان است كه در اين سفر يك سوم اين اعتبار به استان تخصيص داده مي‌شود.

وي بر تسريع ساخت بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد و بيمارستان‌هاي اليگودرز و بروجرد و تحويل موقت بيمارستان پلدختر نيز تاكيد كرد.

نيكزاد ثمرين ابراز اميدواري كرد در اين سفر بتوان مشكلات مسكن مهر و پروژه‌هاي بيمارستاني استان را برطرف كرد.

وزير مسكن و شهرسازي براي بازديد از پروژه‌هاي در دست اجراي لرستان صبح چهارشنبه وارد خرم آباد شد.

Advertisements