جنبش لری کاهن میخواهد یا پیامبر؟!

وبلاگ لرستان ما: ماکس وبر جامعه شناس نامدار آلمانی جنبشهای اجتماعی را به دو گروه «پیامبر» و «کاهن» تقسیم میکند، او معتقد است برخی فعالیتهای اجتماعی انگاره­ای پیامبرانه دارند، همانگونه که پیامبران همیشه در پی تاسیس آیینی تازه­اند این فعالان اجتماعی هم همواره دنبال این­اند که در جامعه پیرامون خویش طرحی نو در اندازند. از سوی دیگر کاهنان همیشه پس از پیامبران قدرت را به دست میگیرند و برعکس ایشان میکوشند اجازه نوآوری و بدعت را ندهند و در عوض پاسبان آیین و طرحی باشند که قبلا انداخته شده است،    ادامه مطلب

Advertisements