از «قوم مداري» پارسي تا «قومگرايي» لري

ابراهيم خدايي؛ وبلاگ لرستان ما: قوم مداری فارسی اکنون تا جایی پیش رفته است که مردم را به این باور سوق می دهد اگر زبانها و لهجه ها همه در فارسی تهرانی محو نشوند احتمالا ایران محو خواهد شد!.. آيا سیطره جریان قوم مداری بر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی کشور جای خود را به یک نگاه عادلانه ایرانی و اسلامی به قومیتها و فرهنگهای متفاوت خواهد داد؟   
ادامه مطلب

Advertisements