كوهدشت توان توليد سالانه يك ميليون تن محصولات كشاورزي دارد

مدير جهاد كشاورزي كوهدشت: «در صورت تامين آب اراضي كشاورزي كوهدشت، اين شهرستان توان توليد سالانه يك ميليون تن محصولات كشاورزي باغي و زراعي دارد.» توليد فعلي محصولات كشاورزي كوهدشت سالانه 380 هزار تن است. تنها ده درصد اراضي به صورت آبي و مابقي بصورت ديم كشت مي شود. كوهدشت ميان دو رودخانه پرآب كشكان و سيمره واقع شده است و در صورت تامين آب مي توانيم شاهد تحول بخش كشاورزي اين شهرستان باشيم.   

به گزارش سيمره مدير جهاد كشاورزي شهرستان كوهدشت گفت: «در صورت تامين آب اراضي كشاورزي كوهدشت، اين شهرستان توان توليد سالانه يك ميليون تن محصولات كشاورزي باغي و زراعي دارد.»

ابراهيم صادقي با اشاره به توليد فعلي سالانه 380 هزار تن محصولات كشاورزي در اين شهرستان افزود: «شهرستان كوهدشت داراي 192 هزار هكتار اراضي كشاورزي مرغوب با كلاس بلاي خاك است كه محصولات گندم، جو، نخود، ذرت و چغندرقند از عمده ترين محصولاتي است كه در آن كشت مي شوند. در بحث توليد گندم كوهدشت با بيش از 42 هزار هكتار سطح زير كشت و توليد سالانه صد هزار تن مقام دوم استان را داراست. در زمينه توليد جو نيز 60 درصد كل توليدات جو استان لرستان مربوط به شهرستان كوهدشت است. از اين ميزان اراضي تنها ده درصد به صورت آبي و مابقي بصورت ديم كشت مي شود كه آبي كردن اراضي اين شهرستان نقش مهمي در افزايش ميزان توليدات كشاورزي منطقه دارد.» به گفته وي، شهرستان كوهدشت ميان دو رودخانه پرآب كشكان و سيمره واقع شده است و در صورت تامين آب مي توانيم شاهد تحول بخش كشاورزي اين شهرستان باشيم.

Advertisements