آلودگي هوا در لرستان 21 برابر حد مجاز!

مديركل حفاظت محيط زيست لرستان: حد مجاز آلودگي هوا در لرستان150 ميكروگرم در مترمكعب است، كه اين رقم در حال حاضر به 3 هزار و 200 ميكروگرم در مترمكعب است. در حال حاضر ميزان آلودگي هوا بر اثر ريزگردها در لرستان 3 هزار و 200 ميكروگرم در مترمكعب است، كه بيش از 21 برابر حد مجاز و استاندارد است، که بی سابقه است. افرادي كه از بيماري‌هاي تنفسي و قلبي عروقي رنج مي‌برند در روزهاي آلوده كمتر از منزل خود خارج شده و از ماسك استفاده كنند. افراد از ورزش كردن، دويدن و پياده‌روي در فضاهاي باز خودداري كنند.  ادامه مطلب

Advertisements