با اکوتوریسم لرستان چه کرده ایم؟

مجید دریکوند – وبلاگ دیدبان لرستان : حتی در کشور کمتر توسعه یافته کنیا، تماشای حیات وحش از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد و امروزه بیشتر درآمد مردم این کشورها از اکوتوریسم است.. سهم ایران و لرستان از این درآمد چقدر است ؟ سهم لرستان آنقدر ناچیز است که اصلاً به چشم نمی آید. آنقدر طبیعت لرستان را تخریب کرده ایم، آنقدر پازنهای سحرانگيز و دلربا را به تیر بسته ایم، آنقدر لاله های سر به زیر طبیعت لرستان را از کمر بریده ایم و دمی در کوله هایمان گذاشته ایم، آنقدر ماده بزهای آبستن را بیرحمانه کشته ایم،و آنقدر تنه ستبر بلوطهایمان را که ریشه اش به بلندای تاریخ قوم لر است به تیغ تیز تبر سپرده ایم که …  ادامه مطلب

Advertisements