کتابخانه «بابا طاهر لر همدانی» افتتاح میشود

این کتابخانه که در تاریخ 22 تیر ماه جاری، و به مناسبت روز همبستگی مردم لر راه اندازی می شود، بیشتر به صورت فایلهای PDF خواهد بود. موضوع این کتابهای مجازی محدودیت خاصی ندارد اما بخش ویژه لرشناسی در آن وجود خواهد داشت. اسماعیل رادپور عضو هیأت مؤسس این کتابخانه: قصد داریم سلسله کتابهای لربلاگی تهیه و منتشر کنیم به این صورت که مقالات و نوشته های اینترنتی وبلاگها و سایتهای مربوط به لر را موضوع بندی و سازماندهی و به صورت کتابچه تدوین کنیم تا آرشیو کارهای لری در اینترنت ماندگاری یابد.
ادامه مطلب

Advertisements