اکوسیستم لرستان؛ گذشته، حال و آینده

عیسی قائدرحمت؛ نشریه لور: یادم می‌آید وقتی کودک بودم سینه‌ی اشتران‌کوه تمام سال سفید بود و من هیچ درکی از آن سفیدی (یخچال‌های کوه) نداشتم. یادم می‌آید وقتی به «هرو» می‌رفتیم صدها چشمه در بین راه‌مان بود و سراب‌ها آن قدر آب داشت که می‌ترسیدم آب مرا با خود ببرد… یادم می‌آید آب رودخانه‌ی «تیره» که از وسط سیلاخور می‌گذرد آنقدر آب داشت که هر ساله چندین نفر در آن غرق می‌شدند. یادم می‌آید آنقدر برف می‌بارید که اهالی برای رسیدن به هم تونل و کانال در میان‌ برف می‌کندند. بعد از مدتی ما جلای وطن کرده و در یکی از  مناطق کویری ساکن شدیم، در تمام لحظات غربت، لرستان و طبیعت زیبای آن در ذهنم بود
ادامه مطلب

Advertisements