فراخوان ارائه مطلب جهت انتشار یادنامه استاد سقایی

با توجه به اینکه در نظر داریم کتابی در نکوداشت استاد «رضا سقایی» باعنوان (یادنامه استاد رضا سقایی) گردآوری و منتشر کنیم از همه اساتید، هنرمندان، همشهریان لرستانی و هموطنان سایر اقوام، دوستان، نزدیکان و علاقمندان به زنده یادسقایی که در هر کجا تشریف دارند دعوت می‌‌شود با ارائه: مقاله- پژوهش- خاطره- شعر- عکس یا فیلم و هر اثری از استاد سقایی یا در مورد ایشان زینت بخش این مجموعه باشند.  

———————

با توجه به اینکه در نظر داریم کتابی در نکوداشت استاد «رضا سقایی» باعنوان (یادنامه استاد رضا سقایی) گردآوری و منتشر کنیم از همه اساتید، هنرمندان، همشهریان لرستانی و هموطنان سایر اقوام، دوستان، نزدیکان و علاقمندان به زنده یادسقایی که در هر کجا تشریف دارند دعوت می‌‌شود با ارائه: مقاله- پژوهش- خاطره- شعر- عکس یا فیلم و هر اثری از استاد سقایی یا در مورد ایشان زینت بخش این مجموعه باشند. علاقمندان می توانند آثار خود را تا قبل از مهر ماه سال جاری به ایمیل اینجانب ارسال یا با تلفن و همراه زیر تماس حاصل نمایند. آثار پس از مطالعه و گزینش به زینت چاپ آراسته خواهدشد.

 با احترام و سپاس:فرهاد مشتاق

 Farhad_moshtagh@yahoo.com

 Moshtagh.farhad@gmail.com

 06612226100

 09166671352

Advertisements

3 دیدگاه برای «فراخوان ارائه مطلب جهت انتشار یادنامه استاد سقایی»

 1. سلام به تمامی دوستانی که به هنروموسیقی لرستان تعهدوعلاقمندی دارند.
  باتوجه به اینکه درنظرداریم کتابی درنکوداشت استادرضاسقایی باعنوان (یادنامه استادرضاسقایی)گردآوری و منتشرکنیم ازهمه اساتید،هنرمندان، همشهریان لرستانی وهموطنان سایراقوام ، دوستان ، نزدیکان وعلاقمندان به زنده یادسقایی که درهرکجاتشریف دارند دعوت می شود با ارائه :مقاله- پژوهش- خاطره – شعر- عکس یا فیلم وهراثری ازاستاد سقایی یادرمورد ایشان زینت بخش این مجموعه باشند.علاقمندان می توانند آثارخود را تا قبل ازمهرماه سال جاری به ایمیل اینجانب ارسال یا با تلفن وهمراه زیرتماس حاصل نمایند.
  آثارپس ازمطالعه وگزینش به زینت چاپ آراسته خواهدشد.
  بااحترام وسپاس:فرهاد مشتاق
  Farhad_moshtagh@yahoo.com
  Moshtagh.farhad@gmail.com
  06612226100
  09166671352
  http://www.moshtaghmusic.blogfa.com

 2. امیدوارم همان مشتاق اداره ارشادخرم ابادنباشی چون برای یک کنسرت درپلدخترانقدراذیت کردی که ازهرچه کارفرهنگی بودپشیمان شدم.باوجودافرادانچنانی-انشالاشمانباشید-بزودی بایدتشییع جنازه باشکوهی همچون تشییع رضابرای فرهنگ لرستان گرفته شود.ارشادخرم ابادبرای برگزاری مراسم فرهنگی اینقدرسختگیری میکندکه انسان عطای هرکارفرهنگی رابه لقایش میبخشد.وبههمین دلیل تمام جشنواره های شعرلری بجای برگزاری درپایتخت لرستان-درروستاهای بختیاری انجام میشود

 3. جناب آقاي ميرهاشمي سلام
  اتفاقاهمان مشتاقي هستم كه جنابعالي آرزوي نبودنش راميكنيدوباتمام وجوددرخدمت امورهنري وموسيقي لرستان هستم وخواهم بود.
  من نه شماراميشناسم ونه لحنتان رالحن يك آدم فرهنگي ميدانم.ممن هرگزدرخواستي ازشمادرخصوص كنسرت دريافت نكرده ام.بهتربودقبل ازپيشداوري وكينه توزي بي مورد درباره نوشته تان فكرميكرديد.
  باآرزوي توفيق

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.