کارگروه توسعه لرستان، فرصتی استثنایی که از دست رفت!

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرایی نشدن مصوبات کارگروه توسعه و عمران استان لرستان انتقاد کرد. از جمله مباحث و مطالبات مهم در نظر گرفته شده در مصوبات این کارگروه که تصمیمات گرفته شده در آن در حکم جلسه هیئت دولت است می توان به تعیین تکلیف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، جابجایی کارخانه سیمان، آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک، ایجاد صنعت واگن سازی در دورود و … اشاره کرد که هنوز این مصوبات رنگ اجرا به خود نگرفته است.    

رضا رحیمی نسب در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کارگروه توسعه و عمران استان لرستان یک فرصت ویژه و استثنایی برای استان لرستان بود، خاطرنشان کرد: این کارگروه فرصتی برای رسیدن به حد مطلوب توسعه در استان لرستان بود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این کارگروه می توانست حداقل ما را به نرم توسعه کشوری نزدیک کند.

رحیمی نسب با انتقاد از اینکه از این کارگروه استفاده درست و منطقی نشده است، عنوان کرد: تصویب 50 مصوبه به صورت غیرکارشناسی دردی از مردم لرستان دوا نخواهد کرد.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در تصویب مصوبات این کارگروه به هیچ عنوان نمایندگان اطلاعی نداشتند، بیان داشت: متاسفانه این مصوبات در حالی به دولت پیشنهاد شده بود که نمایندگان استان از آنها بی خبر بودند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان بیشتر از همه از مشکلات مردم خبر دارند، خاطرنشان کرد: ما بیشتر از همه در میان مردم هستیم و از مشکلات و معضلات آنها با خبر هستیم.

رحیمی نسب با تاکید بر بازنگری مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان عنوان کرد: همچنین باید مصوبات کارگروه توسعه و عمران استان لرستان به صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر ایجاد یک دبیرخانه ویژه در راستای عملیاتی کردن مصوبات کارگروه توسعه و عمران استان لرستان بیان داشت: دبیری این کارگروه حداقل باید در حد معاون استاندار باشد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روند اجرایی شدن مصوبات کارگروه توسعه و عمران لرستان و مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان باید تغییر جدی کند.

به گزارش مهر، کارگروه توسعه استان لرستان یکی از مصوبات ویژه سفر دوم هیئت دولت برای بررسی مشکلات استان لرستان در سطح کلان است که در اولین جلسه خود حامل مصوبه ای برای ایجاد 120 هزار شغل در استان لرستان بود.

در این کارگروه وزرای بهداشت و درمان، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و معاونت های راهبردی و میراث فرهنگی ریاست جمهوری عضو هستند و ریاست این کارگروه بر عهده معاون اول رئیس جمهوری قرار دارد.

جلسه کارگروه توسعه و عمران لرستان که پس از ماه ها تصویب در سفر دوم هیئت دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا یازدهم اسفندماه سال گذشته در خرم آباد برگزار شد و بیش از 50 مصوبه مهم در پی داشت.

از جمله مباحث و مطالبات مهم در نظر گرفته شده در مصوبات این کارگروه که تصمیمات گرفته شده در آن در حکم جلسه هیئت دولت است می توان به تعیین تکلیف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، جابجایی کارخانه سیمان، آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک، ایجاد صنعت واگن سازی در دورود و … اشاره کرد که هنوز این مصوبات رنگ اجرا به خود نگرفته است. 

رضا رحیمی نسب در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کارگروه توسعه و عمران استان لرستان یک فرصت ویژه و استثنایی برای استان لرستان بود، خاطرنشان کرد: این کارگروه فرصتی برای رسیدن به حد مطلوب توسعه در استان لرستان بود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این کارگروه می توانست حداقل ما را به نرم توسعه کشوری نزدیک کند.

رحیمی نسب با انتقاد از اینکه از این کارگروه استفاده درست و منطقی نشده است، عنوان کرد: تصویب 50 مصوبه به صورت غیرکارشناسی دردی از مردم لرستان دوا نخواهد کرد.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در تصویب مصوبات این کارگروه به هیچ عنوان نمایندگان اطلاعی نداشتند، بیان داشت: متاسفانه این مصوبات در حالی به دولت پیشنهاد شده بود که نمایندگان استان از آنها بی خبر بودند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان بیشتر از همه از مشکلات مردم خبر دارند، خاطرنشان کرد: ما بیشتر از همه در میان مردم هستیم و از مشکلات و معضلات آنها با خبر هستیم.

رحیمی نسب با تاکید بر بازنگری مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان عنوان کرد: همچنین باید مصوبات کارگروه توسعه و عمران استان لرستان به صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر ایجاد یک دبیرخانه ویژه در راستای عملیاتی کردن مصوبات کارگروه توسعه و عمران استان لرستان بیان داشت: دبیری این کارگروه حداقل باید در حد معاون استاندار باشد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روند اجرایی شدن مصوبات کارگروه توسعه و عمران لرستان و مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان باید تغییر جدی کند.

به گزارش مهر، کارگروه توسعه استان لرستان یکی از مصوبات ویژه سفر دوم هیئت دولت برای بررسی مشکلات استان لرستان در سطح کلان است که در اولین جلسه خود حامل مصوبه ای برای ایجاد 120 هزار شغل در استان لرستان بود.

در این کارگروه وزرای بهداشت و درمان، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و معاونت های راهبردی و میراث فرهنگی ریاست جمهوری عضو هستند و ریاست این کارگروه بر عهده معاون اول رئیس جمهوری قرار دارد.

جلسه کارگروه توسعه و عمران لرستان که پس از ماه ها تصویب در سفر دوم هیئت دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا یازدهم اسفندماه سال گذشته در خرم آباد برگزار شد و بیش از 50 مصوبه مهم در پی داشت.

از جمله مباحث و مطالبات مهم در نظر گرفته شده در مصوبات این کارگروه که تصمیمات گرفته شده در آن در حکم جلسه هیئت دولت است می توان به تعیین تکلیف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، جابجایی کارخانه سیمان، آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک، ایجاد صنعت واگن سازی در دورود و … اشاره کرد که هنوز این مصوبات رنگ اجرا به خود نگرفته است.

Advertisements