من محمود صارمی هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش وارد شهر شدند….

به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار
خبرنگار را می توان اسیرکرد.
خبرنگار رامی توان درغروب گمنامی نگه داشت.
اماقلم هرگز دراسارت نخواهدماند.
خبرنگار را می توان شهیدکرد.
اماجوشش خونش هرگز آرام نخواهدگرفت     

من تاآخرین لحظه درکنار مردم مظلوم وستمدیده افغانستان خواهم ماند درآخر سرنوشتم یااسارت است یاشهادت.
آخرین پیام خبرنگار شهید محمود صارمی:
1377مزار شریف سقوط کرد ! هفدهم مرداد ماه سال
اینجا محل کنسولگری ایران در مزار شریف است، من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدند. خبر فوری، مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد، عده ای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده می شوند به من بگویید که چه وظیفه ای … ..
” و آری این آخرین سروده و مکالمه شهید صارمی از مزارشریف با خبرگزاری ایرنا در تهران بود و به حق وظیفه خود را کامل ادا کرد …
ابراز همدردی وهمدلی کلمه ای بیش نیست مگر اینکه خود این درد مصیبت را تجربه کرده باشید. صارمی مثل من وتو با تمام وجود زندگی را دوست داشت وهمواره در تلاش بود تاهر لحظه اش را به بهترین شکل بگذراند.
آری رسانه همان پیام است.
اینک دنیای رسانه امروز فارغ از رنگ -نژاد وادیان – زدوبند ها- تبعیض وبی عدالتی-منصب -زور وظلم و تجاوز- تهدید زندان ومرگ- لشگر کشی . جنگ خونریزی- فقر. گرسنگی.خشکسالی- نابرابری اجتماعی- سانسور- توقیف- دیکتاتوری -قصور-جهل .نادانی- چاپلوسی- زیر آب زنی-نیرنگ وفریبکاری- بلای خانمان سوز اعتیاد -فساد های مرسوم جنسی واداری مالی وغیره …می باشد.
.پس بیاید همه باهم برای صلح ودوستی و رعایت حقوق شهروندی با حفظ کرامت انسانی برای زندگی بهتر همگان دعا کنیم .
حقیقتا خبرنگاران گزارشگران و اصحاب رسانه بطور مداوم درسخت ترین شرایط وبحران ها همواره درپی کشف واقعیت هستند ونیز گاها در سراسر جهان برحسب رسالت خطیری که دارند اسباب نارضایتی گروهی را فراهم می آورند. خبرنگاران وگزارشگران مشکلات وموفقیت های همه را منعکس می کنند ولی کسی درد ورنج آنان را عنوان نمی کند.اینجانب در حد بضاعت ناچیزم اگر لایق باشم بعنوان یک علاقه مند همدل و دردمند.همگام با اصحاب رسانه یار ویاور بازماندگان و قربانيان آسيب ديده گان راه عدالت وآزادي خواهم بود.
صارمی …
نه دیپلمات بود.. ونه تاجر.. فقط وفقط یک خبرنگارایرانی ومتعهدووظیفه شناس بود.او درطی بیش از دوسال حضورش در افغانستان بارها فریاد مظلومیت. مردم ستمدیده ورنج کشیده آن دیار مصیبت زده را به گوش جهانیان رساند .
و درآخر خبر حمله طالبان وسقوط مزارشریف راباخون خود به سراسر جهان مخابره کرد. وخودنیز… خبر شد .
..همه خوب میدانیم که صارمی مظلوم نه اولین ونه آخرین شهید عرصه اطلاع رسانی نخواهدبود…
استاد داور رستمی وند درآن روزهای سختی که برما گذشت برسنگ مزارشهید صارمی چه زیبا نوشت.
آری ایثار وشجاعت وشهامت راهرکسی ندارد باید لایقش باشی تا تورا بستایند…
صارمی را مجامع جهانی سازمان ها وکنوانسیونهاوفدراسیونهای بین المللی. خبرنگاران .آزاداندیشان ومردم سراسردنیا…. دوست ودشمن ستودنش.
حال ما چه کرده ایم.
وچه کنیم تارسالت حرفه ای ورشادت و صداقت صارمی ها… برای نسلهای بعد ماندگار باقی بماند.
آری 17مردادماه روز خبرنگار.خون بهای صارمی
میراث باافتخار جان باخته عرصه رسانه و برصاحبان این حرفه خطیر برتمامی خبرنگاران وروزنامه نگاران وگزارشگران رسانه ها مبارک و
یاد و نام وخاطره تمامی کسانیكه در راه انجام رسالت حرفه اي شان وآگاهی بخشی به جامعه بشری در سرتا سرجهان دچار آسیب ویا صدماتی گردیده ویا جان باختند گرامی باد.

Advertisements

یک فکر برای “من محمود صارمی هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش وارد شهر شدند….”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.