نان محلي بايد به عنوان سوغات لرستان معرفي شود

حجت بيرانوند رئيس سازمان بازرگاني لرستان: ما بايد اصول را در توليد نان مصرفي و نان محلي خودمان رعايت كنيم. نان محلي لرستان با توجه به تنوع مناسبي كه دارد بايد به عنوان سوغات لرستان معرفي شود: سازمان بازرگاني آمادگي دارد كه توليد كننده ها و نانواهاي محلي را به نمايشگاه و همايش هاي داخلي و خارجي معرفي و تا حد امكان حمايت كند. اميدواريم با همكاري فرمانداري و سازمان ميراث فرهنگي با متقاضيان ايجاد واحدهاي نان محلي بتوانيم اين محصول را به عنوان سوغات لرستان به مسافران و علاقمندان اين مرز و بوم معرفي كنيم      

رئيس سازمان بازرگاني با اشاره به پايين بودن كيفيت نان در شهر خرم آباد گفت: سه عامل قيمت، كيفيت و تنوع باعث فروش موفق يك محصول مي شود كه نانواها در لرستان اين اصول را رعايت نمي كنند.

حجت بيرانوند به باشگاه خبرنگاران افزود:ما بايد اصول را در توليد نان مصرفي و نان محلي خودمان رعايت كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه نان محلي لرستان با توجه به تنوع مناسبي كه دارد بايد به عنوان سوغات لرستان معرفي شود ادامه داد: سازمان بازرگاني آمادگي دارد كه توليد كننده ها و نانواهاي محلي را به نمايشگاه و همايش هاي داخلي و خارجي معرفي و تا حد امكان حمايت كند.

رئيس سازمان بازرگاني لرستان گفت: اميدواريم با همكاري فرمانداري و سازمان ميراث فرهنگي با متقاضيان ايجاد واحدهاي نان محلي بتوانيم اين محصول را به عنوان سوغات لرستان به مسافران و علاقمندان اين مرز و بوم معرفي كنيم.

Advertisements