بزرگترين تفرجگاه غرب کشور در دورود احداث می شود

شهردار دورود: هزار هکتار از اراضي منابع ملي توسط سازمان مسکن وشهرسازي براي بزرگترين تفرجگاه غرب کشور، به شهرداري دورود واگذار شده و در حال حاضر در 200 هکتار آن عمليات اجرايي شروع شده وطرح جامع آن در يک افق 20 ساله تهيه شده و تا کنون 1 ميليارد تومان براي تفرجگاه هزينه شده و با توجه به اينکه دورود پايتخت طبيعت ايران است اما سازمان ميراث فرهنگي حضور بي رمقي دارد. خروج جاده کمربندي در سفر اول و دوم رياست جمهوري به صورت واقعي مصوب شده و اداره راه وترابري به عنوان متولي اين کار را انجام دهد    

خبرگزاري آريا- شهردار دورود گفت : شهر دورود به عنوان اولين شهر غير کلان شهر در کشور داراي کارت اعتبار شهروندي است.
به گزارش خبرنگار آريا در خرم آباد، منوچهر حاجيوند در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : هزار هکتار از اراضي منابع ملي توسط سازمان مسکن وشهرسازي براي بزرگترين تفرجگاه غرب کشور ،به شهرداري دورود واگذار شده و در حال حاضر در 200 هکتار آن عمليات اجرايي شروع شده و طرح جامع آن در يک افق 20 ساله تهيه شده است .
وي ادامه داد : حدود 5 هکتار آن به صورت عملي براي بازديد هموطنان آماده و هزينه برق رساني آن با اعتباري بالغ بر 200 ميليون تومان صورت گرفته و 15 هزار درخت مثمر نيز در اين مجتمع کاشت شده است .
حاجيوند يادآور شد : تا کنون 1 ميليارد تومان براي تفرجگاه هزينه شده و با توجه به اينکه دورود پايتخت طبيعت ايران است اما سازمان ميراث فرهنگي حضور بي رمقي دارد .
شهردار دورود خاطر نشان کرد : يکي از کارهاي بسيار اساسي که امسال در دورود صورت گرفته ، احداث مجدد پل امام خميني با اعتباري بالغ بر 5/2 ميليارد تومان است که تا يک سال ديگر به بهره برداري مي رسد .
حاجيوند تصريح کرد : يکي از مهمترين کارهايي که شهرداري  دورود به عنوان پيش مقدمه اي براي شهر الکترونيک انجام داده ، ايجاد کارت اعتبار شهروندي است که با مشارکت بانک انصار صورت گرفته و اولين شهر ، غير کلان شهر در کشور بوده که به اين سيستم مجهزشده و تا کنون در 15 دستگاه اتوبوس اجرا شده است.
شهردار  دورود به جاده کمربندي به عنوان يکي از موضوعات آزار دهنده اين شهر اشاره کرد و بيان داشت : خروج جاده کمربندي در سفر اول رياست جمهوري و در سفر دوم به صورت واقعي مصوب شده و اداره راه وترابري مي بايست به عنوان متولي اين کار را انجام دهد زيرا اين موضوع همواره خطر ساز است؛محيط زيست را با مشکل مواجه مي کند و ترافيک سنگيني را در خيابان اصلي شهر بوجود آورده است .

Advertisements