خسارت بيش از24000 ميليون ريالي گرد و غبار به زنبورداران لرستان

معاون سازمان جهاد کشاورزي لرستان خسارت پديده گرد و غبار به زنبورداران استان را 24920 ميليون ريال عنوان کرد. يک ميليارد و 200 نفردراستان به حرفه زنبورداري مشغول بوده و داراي 140 هزار فروند کندوي زنبور عسل هستند. زماني که گردو غبار به صورت لايه‌اي بر روي گل‌ها قرار مي‌گيرد زنبورعسل به هيچ وجه نمي‌تواند از شهد آن استفاده کرده و عسلي توليد نخواهد شد. ميزان توليد عسل استان در سال 87، يک هزار و 32 تن بوده که اين ميزان در سال 500 تن کاهش يافت.    

معاون سازمان جهاد کشاورزي لرستان خسارت پديده گرد و غبار به زنبورداران استان را 24920 ميليون ريال عنوان کرد.

برزو رضائيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه لرستان، با بيان اين مطلب افزود: يک ميليارد و 200 نفردراستان به حرفه زنبورداري مشغول بوده و داراي 140 هزار فروند کندوي زنبور عسل هستند.

وي با بيان اينکه متوسط برداشت عسل با توجه به شرايط آب و هوايي متفاوت بوده، بيان داشت: در سال‌هاي خوب ميزان توليد برداشت عسل لرستان 14 کيلوگرم و در شرايط نامناسب به 3 کيلوگرم نيز رسيده است.

رضائيان با بيان اينکه موم، بره موم، ژله و… توسط زنبورتوليد مي شود، ادامه داد: زنبور در گرده افشاني سبب افزايش توليدات زراعي، باغي و مرتعي مي‌شود.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي لرستان با بيان اينکه پديده گردوغبار متاسفانه در سال گذشته و جاري علاوه بر اختلال در گرده افشاني باعث از بين رفتن زنبورها و کاهش شديد جمعيت کندوهاي عسل استان شده، اظهارداشت: زماني که گردو غبار به صورت لايه‌اي بر روي گل‌ها قرار مي‌گيرد زنبورعسل به هيچ وجه نمي‌تواند از شهد آن استفاده کرده و عسلي توليد نخواهد شد.

برزو رضائيان تصريح کرد: به همين دليل و عدم دسترسي به مواد غذايي، زنبورعسل تلف مي شود.

وي با بيان اينکه پديده گردوغبار 24920 ميليون ريال خسارت به زنبورداران استان وارد کرده، گفت: خسارت افت عسل به دليل اين پديده 9800 ميليون ريال، توليد موم 6720 و بچه دهي 8400 ميليون ريال است.

معاون سازمان جهاد کشاورزي لرستان افزود: ميزان توليد عسل استان در سال 87، يک هزار و 32 تن بوده که اين ميزان در سال 500 تن کاهش يافت.

Advertisements