روزانه حدود نیم میلیون بشکه نفت خام از لرستان منتقل می شود

عليرضا عطار مدير شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان: روزانه حدود نیم میلیون  بشكه نفت خام از خطوط لوله نفت منطقه لرستان انتقال مي يابد. از این مقدار روزانه 130 هزار بشكه فرآورده، شامل نفت سفيد، بنزين و نفت گاز از خط لوله نفت منطقه لرستان منتقل مي شود.اين مقدار نفت خام و فرآورده نفتي با بهره‌گيري از مراكز انتقال نفت تنگ فني، آسار، پل باباحسين، افرينه و تاسيسات خرم‌آباد که وظيفه انتقال نفت خام مورد نياز به پالايشگاههاي اراك، تهران، كرمانشاه، تبريز و نيز انتقال فرآورده‌هاي توليدي وارداتي از جنوب به شمال كشور را به عهده دارد انجام شده است      

خبرگزاري آريا- روزانه 420 هزار بشكه نفت خام از خطوط لوله نفت منطقه لرستان انتقال مي يابد.
به گزارش خبرگزاري آريا در استان لرستان، مدير شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان همچنين گفت: روزانه 130 هزار بشكه فرآورده، شامل نفت سفيد، بنزين و نفت گاز از خط لوله نفت منطقه لرستان منتقل مي شود.
عليرضا عطار افزود: اين مقدار نفت خام و فرآورده نفتي با بهره‌گيري از مراكز انتقال نفت تنگ فني، آسار، پل باباحسين، افرينه و تاسيسات خرم‌آباد که وظيفه انتقال نفت خام مورد نياز به پالايشگاههاي اراك، تهران، كرمانشاه، تبريز و نيز انتقال فرآورده‌هاي توليدي وارداتي از جنوب به شمال كشور را به عهده دارد انجام شده است.

تصویری از ترکیدگی لوله پوسیده انتقال نفت و آلودگی محیط زیست – مسیر رود کشکان- خبرگزاری مهر

 

Advertisements